avukat cansu şirin

Antalya Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Antalya ve çevresinde boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermeye devam ediyor.

Evlilik birliğini sürdüremeyen kişiler karşılıklı anlaşarak evliliklerine son vermek isteyebilirler. Çiftlerin evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşaması, birbirlerine fiziksel ya da psikolojik olarak şiddet uygulaması, çiftlerden birinin alkol ve kumar gibi evlilik birliğini sarsacak alışkanlıklar edinmesi, çiftlerin birbirini aldatması, bir evi paylaşan çiftler arasında sevgi ve saygı bağının azalması ya da tamamen bitmesi gibi nedenler boşanma sebepleri arasında sayılabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü boşanma davası açmak isteyen kişiler de mesleğinde deneyimli ve boşanma davası sürecinde yaşayabileceği haksızlığı önleyecek bir avukattan hukuki destek almayı düşünüyor. Avukat Cansu Şirin, müvekkillerinin dava sürecinde yaşayabileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır ve davanın gidişatına yön verir.

 

Antalya ve çevresinde ikamet eden, yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle boşanma kararı alan kişiler internette ‘’Antalya en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Antalya boşanma avukatı’’, ‘’Antalya boşanma avukatı tavsiyesi’’ gibi ifadeleri aratıyor. Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenlere ve ‘’Antalya en iyi boşanma avukatı’’ ifadesinin ne anlama geldiğine makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Antalya boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olan ve hukuki danışmanlık yapan kişilere avukat ünvanı verilmektedir. Avukat olarak nitelendirilen kişiler, sahip olduğu hukuk bilgisiyle müvekkillerine danışmanlık hizmeti verirler. Hukuk eğitimi alan kişiler hukukun her alanında çalışma yetkisine sahiptirler. Bununla birlikte bazı avukatların kendilerini hukukun bir alanında geliştirerek ve deneyim kazanarak kariyerine yön verdikleri görülmektedir. Antalya en iyi boşanma avukatı olarak adlandırılan avukatların, müvekkillerine boşanma davalarında hukuki destek sağladığı ve genellikle aile hukuku alanında müvekkillerine önerilerde bulunduğu saptanmaktadır. Antalya boşanma avukatı ile ilgili merak edilenlere makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Antalya boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Kişiler pek çok nedenden ötürü boşanma davası açmak isteyebilirler. Antalya boşanma avukatı, kendisinden hizmet almak isteyen kişilerin boşanmak için geçerli sebeplerinin olup olmadığını inceler. Eşlerden birinin diğerini aldatması, canına kast etmesi, eşlerin birbirine sevgisinin ve saygısının azalması, eşlerden birinin evliliğe uygun olmayan bir yaşam stilini benimsemesi, eşlerden birinin haklı bir neden olmaksızın evden ayrılması, eşlerden birinin önemli ölçüde bir psikolojik rahatsızlığının bulunması gibi evlilik birliğini sarsacak nedenlerle boşanma davası açılabilmektedir. Antalya en iyi boşanma avukatı, boşanma davası açmadan önce müvekkilinin boşanmak istemesinin altında hangi nedenlerin yattığını araştırır. Kişinin neden boşanmak istediğinin tam olarak tespit edilmesi dava sürecinin daha doğru bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Hakim, boşanma davalarında davalıyı ve davacıyı dinleyecek, boşanma için geçerli bir sebep bulunduğuna kanaat getirdiğinde davayı sonuçlandıracaktır. Her ne kadar boşanma davası açarken bir avukattan destek alınması zorunlu hale getirilmese de dava sürecinin deneyimli bir avukat aracılığıyla yönetilmesi müvekkilin doğru ve yerinde adımlar atmasını sağlar.

 

Boşanma davasının açılabilmesi için boşanma sebebinin belirlenmesi ve buna yönelik bir boşanma dilekçesinin yazılması gerekmektedir. Boşanma kararı alan kişiler dava sürecinde birbirlerinden çeşitli taleplerde bulunabilirler. Bu talepler, velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat olarak sıralanabilir. Tarafların taleplerinin hukuka uygunluğunun tespit edilmesi için hukuki bilgiye sahip ve boşanma davalarında yer almış bir avukattan destek alınması önemlidir.

 

Boşanma dilekçesi yazılması aşamasında avukat ve müvekkil görüşme yaparak dilekçenin hangi temellere dayanacağına karar verirler. Dava dilekçesinde boşanma talebiyle gelen kişinin iddiaları ve bu iddiaları kanıtlayacak nitelikte deliller bulunur. İddiaların hangi delillerle güçlendirileceği de dava dilekçesinin içeriğinde yer alır. Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra dilekçe Mahkemeye iletilir ve boşanma davası açılır. İddiaları güçlendirecek delillerin dava dosyasında bulundurulması gerekir. Adı geçen delillerin dosyada bulunmaması durumunda Mahkemenin tanıyacağı süre zarfında dosyaya eklenmesi ve delilin bir kurumdan istenmesi gerekiyorsa Mahkemeye bildirilerek temin edilmesi gerekmektedir. Boşanma davalarında tanık dinlenmesi davanın seyrini oldukça değiştiren bir faktördür. Dava dosyasında aynı zamanda duruşmada yer alacak tanıkların isimleri ve adresleri de hazır bulundurulur.

 

Boşanma davalarında taraflar tazminat ve velayet gibi taleplerde bulunabileceği gibi avukatlarının desteğiyle bazı tedbirlerin alınmasını da isteyebilirler. Uzaklaştırma ve kişiyle iletişime geçilmenin engellenmesi gibi tedbirler kişilerin kendilerini dava süresince daha güvende hissetmelerini sağlar. Bu tür tedbirlerin alınması için boşanma davasının açılması gerekmez. Kişiler kendilerini emniyette hissetmedikleri durumlarda buna sebep olan kişilere yönelik tedbir kararı çıkartılmasını isteyebilir. Antalya boşanma avukatı müvekkillerine tedbir kararı çıkartılması konusunda destek olur ve avukat kimliğini kullanarak aile mahkemesinde bu kararın daha hızlı çıkartılması için uğraş gösterir.

 

Kişilerin kendilerini güvende hissetmemesi durumunda alabileceği önleyici tedbirler avukatların aracı olması durumunda çok daha kolay ve hızlı bir hayata geçirilebilmektedir. Önleyici tedbirler, eşlerin birbirine hakaret etmesinin, şiddet uygulamasının, aşağılayıcı ve onuru zedeleyici davranışlarda bulunmasının engellenmesi, karşı tarafın evden uzaklaştırılarak mağdur kişinin kendisini daha güvende hissetmesinin sağlanması, rahatsız edici davranışlarda bulunan ve tehdit unsuru oluşturan kişinin mağdur kişiye ev, iş yeri ve sosyal alanlarda yaklaşmasının önlenmesi, mağdur kişinin özel eşyalarına erişimin engellenmesi, mağdur kişiye cep telefonu ve sosyal medya gibi araçlarla iletişimin engellenmesi, şiddet uyguladığı düşünülen kişinin silahını kolluk ekiplerine teslim etmesi olarak sıralanabilir.

 

Boşanma dilekçesi Mahkemeye iletildikten ve dava açıldıktan sonra hakim, dosyada yer alan iddialara ve bu iddialara ilişkin delillerin bulunup bulunmadığını inceler. Dosyanın hazır olduğuna karar verdiğinde duruşma günü verir. Duruşma günü hakim, tarafları dinlemeye başlar ve tarafların iddialarını hangi delillerle desteklediğini gözden geçirir. İlk duruşmada genellikle tarafların anlaştığı ve çatıştığı noktaların neler olduğu saptanır. Duruşma süresince avukatlar müvekkillerinin hak kaybı yaşamaması için uğraşır. İlk duruşmanın sonlanmasıyla birlikte hakim, ikinci duruşma için bir tarih belirler ve ikinci duruşmaya dosyada yer alan tanıkları çağırır. Duruşma esnasında tanıkların beyanları dinlenirken avukatlar beyanların doğruluğunu tespit edebilmek için tanıklara bazı sorular yöneltebilirler. Avukatlar, sordukları sorularla müvekkillerinin haklarını korumaya çalışırlar ve davanın müvekkili aleyhine sonuçlanmaması için uğraş gösterirler. Dosyada adı geçen tanıkları dinleyen ve dosyaya eklenecek başka bir iddia ve delil bulunmadığına kanaat getiren hakim, karar aşamasına geçerek davayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Evliliklerini sonlandırmak isteyen ve boşanma şartlarında fikir birliğine varan çiftlerin dilekçe vererek boşanma talebinde bulunmalarına anlaşmalı boşanma denir. Çiftler anlaşmalı boşanırken bir protokol imzalarlar ve Mahkemeye her konuda anlaşmaya vardıklarını bildirirler. Boşanma sonrasında kişilerin birbirlerine karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar ve tarafların elde edeceği haklar boşanma protokolünde yer alır. Taraflar anlaşmalı boşanırken nafaka talebinde bulunabilirler, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı, mal varlığının paylaşımı, katkı payı ve katılma alacağı gibi konularda kendilerini güvence altına alabilirler. Tarafların protokole imza attıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolü Mahkemeye iletilir.

 

Boşanma protokolünün deneyimli bir avukat tarafından hazırlanması tarafların hak kaybı yaşamasının önüne geçer. Taraflar süreç içerisinde boşanma protokolünde yer alan şartlarını değiştirebilmekte ve avukatına bildirdiğinde boşanma protokolü üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Müvekkilinin talebi üzerine boşanma protokolü hazırlayabilen avukatlar, tarafların anlaşmazlık yaşaması durumunda hazırladığı protokolle sorunları ortadan kaldırmaya ve taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışır.

 

Hakim, davayı sonuçlandırdıktan sonra davada alınan kararın istinafa giderek onaylanması ya da tarafların istinaf yoluna başvurmaktan feragat etmesi gerekmektedir. Dava sonucunda alınan karardan memnun olmayan taraflar istinafa giderek kararın değiştirilmesi yönünde taleplerini iletebilirler. İstinafa gittikten sonra herhangi bir itiraz bulunmaması halinde karar kesinleşir. Taraflar nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıtlarıyla ilgili değişiklik yapabilirler. Davanın açılmasından başlayarak dava sonuçlanana kadar görevine devam eden boşanma avukatı, süreç içerisinde müvekkilini destekleyerek müvekkilinin lehine karar alınması için çaba gösterir.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davaları 1,5 aylık süre zarfında tamamlanabileceği gibi çeşitli nedenlerden ötürü bu süre 4 yıla kadar uzayabilmektedir. Tarafların her konuda fikir birliğine vararak açtığı anlaşmalı boşanma davaları kısa süre içerisinde tamamlanırken davaya hazırlık aşamasının uzun sürmesi, dava dilekçesinde bahsedilen iddiaları kanıtlayacak nitelikteki delillerin toplanmasının ve ispatlanmasının zaman alması boşanma davalarının süresini uzatmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürede sonuçlanmaktadır.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Hakimin haksız olarak gördüğü ve davayı aleyhine sonuçlandırdığı kişi mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Çekişmeli boşanma davalarında haksız tarafın ödediği mahkeme masrafları, anlaşmalı boşanma davalarında eşit olarak bölüşülmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların inisiyatifine bağlı olarak masrafları tek kişi de üstlenebilir.

 

Antalya boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Boşanma davalarında hakim, ilk önce çocuğun çıkarlarını gözeterek velayeti hangi tarafa vereceğine karar verir. Çocuğun kendisini güvende hissedeceği ve rahat edeceği bir ortamda yaşaması hakimin önceliği arasındadır. İstisnalar hariç olmak üzere çocukların velayeti genellikle bakımını üstlenen kişiye verilir. Günümüzde çocukların bakımıyla çoğunlukla annenin ilgilendiği, velayetin de anneye verildiği görülmektedir. Annenin çocuğuna sağlıklı bir ortam sağlamaması, annenin uygunsuz bir yaşam sürmesi, alkol gibi bağımlılıklarının bulunması ve çocuğa şiddet uygulandığının saptanması halinde çocuğun velayeti babaya verilebilmektedir.

Antalya en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

‘’Antalya en iyi boşanma avukatı’’ ifadesi boşanma davası açmak isteyen ve dava sürecinde kendisini savunacak bir avukat arayışına giren kişilerin merak konusu oldu. Avukatlar, Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayan ve Avukatlık Kanunu’na bağlı olarak müvekkillerinin haklarını savunan ve onları bilgilendiren kişilerdir. Avukatlar mezun olduktan sonra da kendilerini geliştirirler ve müvekkillerine hizmet vermeyi sürdürürler. Daha öncesinde bir avukattan destek almış ve kendisini geliştirmeyi hedefleyen avukatları başkalarına önerebilmektedir. Çalışma prensibiyle dikkat çeken ve sahip olduğu bilgi birikimiyle tavsiye edilen avukatlar ‘’en iyi boşanma avukatı’’ olarak tanımlanabilmektedir.

 

Antalya boşanma avukatı ücretleri

 

Evliliklerini sürdüremeyen ve Antalya’da çalışmalarını sürdüren bir avukattan hukuki destek almayan kişiler internette ‘’Antalya boşanma avukatı ücretleri’’ ifadesini araştırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalarda boşanma avukatının talep edeceği ücretin davanın ne kadar süreceğine, davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı olarak mı açılacağına ve daha pek çok faktöre göre değişiyor. Her ne kadar Avukatlık Kanunu’na göre avukatlık ücretinin peşin ödenmesi gerektiği dile getirilse de avukatlar müvekkillerine ödeme kolaylığı sağlayabilmektedir. Antalya boşanma avukatının müvekkillerine uyguladığı ücret tarifesini merak ediyor ve bilgi almak istiyorsanız bizleri arayabilir, yapacağımız görüşmeyle merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz.

 

Dava sürecinde müvekkilinin hak kaybı yaşamasını önlemeye çalışan Antalya boşanma avukatı, davanın müvekkili lehine sonuçlanması için çaba gösterir. Antalya boşanma avukatı müvekkillerinin hukuki danışmanlığını yapar, müvekkili için dilekçe hazırlar ve açılan davalarda müvekkilinin savunmasını yapar. Antalya boşanma avukatından destek almak istiyorsanız bizi arayabilir, bizden hizmet alabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button