avukat cansu şirin

İzmir Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, İzmir boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Uzun bir birliktelik kurmak amacıyla hayatlarını birleştiren kişiler, belirli sebepler nedeniyle hayatlarının geri kalanına tek başına devam etmek isteyebilir. Evliliğin sona erdirilme sebepleri arasında şiddetli geçimsizlik, eşler arasında şiddet, alkol ve kumar bağımlılıkları, sadakatsizlik ve eşler arasında sevgi ve saygının sona ermesi gibi durumlar gösterilebiliyor. Bu tür sorunların çözülememesi, çiftleri boşanmaya sevk edebiliyor. Bu tür durumlarda toplumda boşanma avukatı olarak ifade edilen avukatlar devreye girmekte, kişilerin haklarının korunmasını ve dava süreçlerinin doğru şekilde yürümesini sağlayabilmektedir.

 

Birbirleriyle anlaşamayan ve boşanma konusunda kararlı olan kişiler için, İzmir ve çevresinde “İzmir en iyi boşanma avukatı” “İzmir boşanma avukatı“, “İzmir boşanma avukatı tavsiyesi” gibi araştırmaları sürdürüyor. Boşanma süreçleriyle ilgili hazırladığımız bu makalede, boşanma sürecinde en çok sorulan sorulara ve “İzmir boşanma avukatı“, “İzmir en iyi boşanma avukatı tavsiye” gibi ifadelerin ne anlama geldiğini anlatacağız.

 

İzmir boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk eğitimi alan ve avukatlık stajını tamamlayan herkes, avukat olarak görev yapabiliyor. Avukatlar, aldıkları eğitim gereğince müvekkillerinin tüm hukuki sorunlarında destek verebiliyor. Avukatlık kanunu gereğince hukuk dalları arasında herhangi bir branşlaşma gibi bir durum söz konusu olmamakla birlikte bazı avukatlar, hukukun bazı alanlarında kendilerini geliştirmeyi tercih edebiliyor. İzmir boşanma avukatı olarak ifade edilen avukatlar, daha çok aile hukuku alanında dava almayı tercih eden ve hukukun bu bölümünde çalışmayı hedefleyen avukatlar olarak karşımıza çıkıyor. Hazırladığımız içeriğin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, makalenin geri kalanında İzmir boşanma avukatı ifadesini kullanacağız.

İzmir boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

İzmir boşanma avukatı, kendilerine başvuran kişilerin boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığını araştırır. İzmir boşanma avukatı; aldatma, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast, eşlerden birinin diğerine kötü muamele ve onur kırıcı davranışta bulunması, eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürdürmesi, eşlerden birinin haksız bir şekilde konutu terk etmesi, eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilmez derecede sarsılması gibi konular hakkında araştırma gerçekleştirir. Boşanma davaları açılmadan önce İzmir boşanma avukatı, boşanma sebebini doğru şekilde tespit eder. Mahkeme sürecinde hakim, davacının boşanma sebebini göz önünde bulunduracak, bu süreçte boşanma sebebine göre karar verecektir. Boşanma süreçlerinde kişilerin avukat tutması gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte kişilerin haklarının korunması için bir avukattan hukuki destek alması tavsiye edilmektedir.

 

İzmir boşanma avukatı, boşanma sebeplerini tespit ettikten sonra dava dilekçesi hazırlar. Boşanma sürecinde tarafların boşanmanın yanı sıra boşanma dışında da talepleri olabilmektedir. Bu nedenle boşanmayı düşünen kişilerin, velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat gibi konuları avukatları ile detaylı şekilde değerlendirmesi ve taleplerin hukuka uygun olup olmadığıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunması önem taşır.

 

İzmir boşanma avukatı ile müvekkil arasında gerçekleşen görüşmenin ardından davanın hukuki temeliyle ilgili çalışma tamamlanır ve dava dilekçesi yazılır. Bu dava dilekçesinde kişilerin iddialarını güçlendiren deliller yer alır. Dava dilekçesinde iddiaların hangi delillerle ispatlanacağı açıklanır. Dilekçe tamamlandıktan sonra Mahkemeye sunulur ve dava açılmış olur. Bu delillerin dava dosyasında fiziken bulunması önemlidir. Dava dilekçesinde bahsi geçen ancak henüz dosyaya sunulmayan deliller, ilk duruşmadan önce Mahkemenin vereceği sürede fiziken dosyaya sunulur ya da başka bir yerden getirilmesi istenen delil var ise hangi kurumlardan delilin istenmesi gerektiği Mahkemeye bildirilir. Eğer tanık beyanlarına ihtiyaç duyuluyorsa, ki boşanma davalarında en önemli delillerden biri de tanıktır, tanıkların kimlik bilgileri ve adresleri de Mahkemeye ayrıca sunulur.

İzmir boşanma avukatı, dava açılırken ya da sonraki her aşamada aile hukukundan kaynaklanan bazı tedbirleri de talep edebilmektedir. Bu tedbirler arasında uzaklaştırma, kişinin iletişiminin engellenmesi ve nafaka gibi detaylar bulunabilir. Tedbir talepleri boşanma davasından bağımsızdır ve boşanma davası açılmadan da gerçekleştirilebilir. İzmir boşanma avukatı, tedbir başvurularının kişilerin tekil başvurularına göre çok daha hızlı şekilde yürütülmesini sağlar. Özellikle şiddet mağduru kişiler, avukatlar aracılığıyla aile mahkemesine başvurarak önleyici tedbirler alabilirler.

 

Önleyici tedbirler arasında şiddet, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışların engellenmesi, kişinin müşterek konuttan uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilerek kişinin güvenliğinin sağlanması, şiddet eğiliminde bulunan kişilerin, korunan kişilerin konutuna, iş yerine ve buna benzer ortamlara yaklaşmasının engellenmesi, korunan kişinin şahsi eşyalarının korunması, korunan kişinin iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin önlenmesi, şiddet eğilimi bulunan kişinin sahip olduğu silahları kolluk ekiplerine teslim etmesi gibi önlemler yer almaktadır.

 

Boşanma davasının açılmasının ardından hakim, tarafların dosyaya sunmuş oldukları dilekçeleri ve tüm delillerin toplanıp toplanmadığını inceler ve dosyanın duruşmaya hazır olup olmadığına kanaat getirir. Hakim, dosyanın duruşma için hazır hale geldiğine karar verirse, taraflara çağrı yaparak iki tarafı da duruşmaya çağırır. Hakim ilk duruşmada iki tarafın da iddialarının yer aldığı dilekçeleri okuyarak tarafların anlaştığı ve çekiştiği noktaları tespit eder. Bu süreçte avukatlar, ilk duruşmada savunma yaparak müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlar. Hakim, ilk duruşmanın ardından ikinci duruşma için gün verir ve tanıkların dinlenmesini ister. Boşanma davasında taraflar açısından tanık sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu süreçte en önemli unsur, kişilerin iddialarının kanıtlayabilecek tanık ifadeleri olarak karşımıza çıkar. Avukatlar, tanıkların dinlendiği duruşmada müvekkillerinin lehine olabilecek hususlarda tanıklara doğrudan soru sorabilirler ve tanık beyanlarındaki çelişkilerin giderilmesini sağlayabilirler. Hakim; tanıkları ve vekillerin beyanlarını dinler, dosyadaki tüm delilleri toplar ve tüm delillerin toplanması ve araştırılacak başka bir husus kalmaması halinde de kararını açıklar.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

İki tarafın boşanma ve boşanma şartları açısından her konuda anlaşmaya varmış olması durumunda anlaşmalı boşanma davaları gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları öncesinde taraflar, bir boşanma protokolü üzerinde anlaşırlar. Boşanma protokolünde, kişilerin boşanma sonrası elde edeceği hak, menfaat ve yükümlülükler yer alır. Boşanma protokolünde nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı, mal paylaşımı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı gibi konularda tarafların ne şekilde anlaşmaya vardığı yazıya dökülür ve taraflarca imzalanır.

 

Boşanma protokolünde birçok hak kaybı yaşanabileceği için, bu protokolün bir avukat tarafından hazırlanması önem taşır. Boşanma protokolünde kişilerin talepleri ve şartları değişebilmekte, avukatlar kişilerin taleplerine göre protokol hazırlayabilmektedir. Avukatlar tarafından hazırlanan boşanma protokolleri, tarafların uzlaşmayı düşünmedikleri durumların da kolay ve hızlı şekilde çözülmesine katkı sağlamaktadır.

 

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanmasının ardından kararın üst mahkeme tarafından onaylanması gerekir. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından iki taraf da istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf incelemesi sonucunda kararın kesinleşmesi halinde nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak nüfus kayıtları mahkeme kararına göre düzenlenir. Boşanma avukatı görevleri, yerel mahkemenin hükmünün kesinleşmesine kadar devam etmekte, avukatlar bu süreçte müvekkillerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davalarının süresinin uzunluğunu; davaya hazırlık, dava sürecinde iddiaların temellendirilmesi ve delillerin ispatlanması gibi detaylar değiştirir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürede tamamlanır. Anlaşmalı boşanma davalarında süreç 1,5 ay içinde tamamlanmakta, çekişmeli boşanma davalarında ise süreç 2 ile 4 yıl arasında değişmektedir.

 

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davalarında mahkeme masraflarını ödeyecek taraf, dava neticesinde haksız çıkan taraf olarak belirtilebilir. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma davalarının mahkeme masrafları ortak şekilde ödenmektedir. Bunun dışında taraflardan biri, boşanma davası masraflarını üstlenebilmektedir.

İzmir boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Bir evliliğin boşanma ile sonuçlanması sürecinde, mahkemenin ilk olarak dikkate aldığı konu, çocukların menfaati göz önünde bulundurularak çocuğun güvenli ve rahat bir şekilde geleceğe hazırlanmasıdır. Bu nedenle mahkeme, olağanüstü bir durum ortaya çıkmaması halinde özellikle de anne bakımına muhtaç yaştaki çocukların velayetini anneye vermektedir. Bununla birlikte annenin haysiyetsiz bir yaşamı, çocuğa karşı bir şiddet iddiası veya çocuğun menfaatine aykırılık teşkil edecek ciddi sorunların varlığı halinde çocuğun yaşı küçük olsa dahi velayetinin babaya verilmesi söz konusu olabilir.

 

İzmir en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

İzmir ve çevresinde boşanmayı düşünen kişilerin en çok araştırdığı konular arasında da “İzmir en iyi boşanma avukatı” ifadesi yer alıyor. Avukatlar, Avukatlık Kanunu’na göre hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederler. Bu görevlerini de en iyi şekilde yerine getirirler. Bu nedenle “en iyi boşanma avukatı” gibi bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte kişiler, daha önce birlikte çalıştıkları avukatı tecrübe ve birikim açısından “İzmir en iyi boşanma avukatı” olarak tanımlayabilmekte ve çevresindeki kişilere tavsiye edebilmektedir.

İzmir boşanma avukatı ücretleri

 

İzmir boşanma avukatı hizmeti almayı planlayan kişilerin en çok araştırdığı konular arasında “İzmir boşanma avukatı ücretleri” yer alıyor. İzmir boşanma avukatı ücretleri, boşanma süreçlerine göre değişkenlik gösteriyor. İzmir boşanma avukatı ücretlerinde sürecin uzunluğu, müvekkillerin talepleri, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı gibi durumlar farklılık gösterebiliyor. Avukatlık Kanunu’nda taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece avukatlık ücretinin peşin olarak ödenmesi gerektiği ifade edilmekte, bununla birlikte avukat – müvekkil ilişkisi çerçevesinde taraflar ücretin ödenme zamanını belirleyebilmektedir. Siz de İzmir boşanma avukatı ücretleri hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından İzmir boşanma avukatı ücretlerini öğrenebilirsiniz.

 

İzmir boşanma avukatı, boşanma süreçlerinin daha hızlı ve daha güvenli şekilde tamamlanmasında ve müvekkillerin haklarının korunmasında rol alır. Avukatlar, bu süreçte kişilere hukuki destek sağlar, mahkeme süreçlerini hukuka uygun şekilde takip eder, sizin yerinize hukuki süreçleri yönetir, mahkemeye delil sunar ve isteklerinizi hukuka uygun şekilde dile getirir. Siz de İzmir boşanma avukatı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Sık Sorulan Sorular

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları farklı şekilde ücretlendirilmektedir. Zira anlaşmalı boşanma davaları tek celse sürmekte iken, çekişmeli boşanma davaları dilekçeler aşaması, tanık dinlenmesi gibi süreçler de olduğundan birkaç yıl sürebilmektedir. Dava vekalet ücretleri belirlenirken baroların tavsiye niteliğinde ücret tarifeleri göz önünde tutulmakta, ancak her dava kendine münhasır olduğundan ücretler de her dava için farklılık arz etmektedir.

Ücretsiz avukat desteği almak ancak baroların adli yardım bürolarına başvurma halinde mümkündür. Bunun için barolar tarafından birtakım şartlar aranmaktadır. Adli yardım bürosuna başvuru için kişinin maaşı ve malvarlığı bulunmamalıdır. Zira başvuru evrakları arasında; muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, bunun yanı sıra kişinin giderlerini gösteren kira sözleşmesi ve banka kredi ödeme planı gibi belgeler yer almaktadır. Kişinin geliri var ise barodan ücretsiz avukat desteği alamayacağından, ücretli şekilde avukat desteği alınması gerekmektedir.

Avukat iki farklı ücrete hak kazanır. Biri müvekkiline vermiş olduğu hizmet nedeniyle hak edeceği müvekkil vekalet ücreti, diğeri ise davanın lehine sonuçlanması halinde karşı taraftan alacağı karşı vekalet ücretidir.

Boşanma davası neticesinde kusursuz ya da daha hafif kusurlu bulunan kadın; karşı taraftan maddi manevi tazminat talep edebilecektir. Ayrıca ağır kusurlu olmadığı sürece boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olan kadın nafaka talebinde de bulunabilir. Yine düğünde takılan ziynet eşyalarını da isteme hakkına sahiptir.

Boşanma davasını açan taraf, davalının boşanmaya sebep olan kusurlu davranışlarını ispatla mükelleftir. Ancak evlilikte yaşanan olaylar evin içinde ve genelde kimsenin görüp duymadığı şekilde gerçekleştiğinden, boşanma davalarında yaşanan olayları ispat etmek oldukça güçtür. Söz konusu kusurlu davranışlar ispat edilemez ise dava ispatlanamadığından reddedilir ve boşanma gerçekleşmez.

Boşanma davası açarken ödenmesi gereken harç ve yargılama giderleri vardır. Ortalama 500-1.000 TL civarındadır. Dava açıldıktan sonra ise bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi ve posta giderleri için yaklaşık 1.500-2.000 TL civarı masraf yapılmaktadır. Mahkemeye ödenen harç ve yargılama giderlerinin yanı sıra, avukata da vermiş olduğu hizmet karşılığında vekalet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. Güven sarsıcı davranışlar, eşe karşı hakaret ve aşağılayıcı davranışlar, eş olarak yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, eşler arası tartışmalar ve ayrı odada yatma gibi sebepler genel boşanma sebepleri olarak değerlendirilebilir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar, terki hayasızca yaşam sürme ve akıl hastalığı gibi nedenler ise özel boşanma sebebidir.

Kadın, boşanma aşamasında mehirini isteyebilir. Ancak mehir anlaşması yazılı şekle tabidir. Yazılı delil bulunmaması halinde mehir alacağı talebi reddedilecektir.

Boşanma davası sürecince müşterek konutun eş ve çocuğa tahsis edilmesi istenebilir. Ancak boşanma gerçekleştikten sonra müşterek konut mal paylaşımına konu olacaktır. Eğer ev evlilik öncesi alınmış ise o kişinin kişisel malıdır. Evlilik sonrası alınmış ise yarı yarıya paylaşılacaktır.

Tek celsede boşanma anlaşmalı boşanma halinde mümkündür. Bunun için taraflar maddi-manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi tüm hususlarda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Protokol düzenlenir ve ilk duruşmada mahkemenin de onaylaması ile boşanma gerçekleşir.

Evlilik; sevgi, saygı ve güven üzerine kuruludur. Bir eşin diğerine "Seni sevmiyorum, seni istemiyorum." gibi sözler söylemesi evlilik birliğini temelinden sarsan bir sebep olup boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

Terk, özel boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Evi haklı bir nedeni olmaksızın terk eden taraf, boşanmada kusurludur. Ancak haklı bir nedeni olan tarafın evden ayrılması hukuka uygundur, suç olmadığı gibi evden haklı edenle ayrılan kişi kusurlu da kabul edilmez.

Taraflardan birinin boşanmayı isteyip istememesi önem arz etmemektedir. Kadın, erkeğin kusurlu davranışlarını ispatlarsa erkek boşanmak istemese bile boşanma gerçekleşecektir.

Eşler, kendi üzerlerine kayıtlı olan malları satabilirler. Mal paylaşımı aşamasında satılan malların karşılığı hesaplanır ve alacak olarak talep edilir. Ancak müşterek konutunun eşin onayı olmadan satılmaması için tapuda aile konutu şerhi konulabilir.

Boşanma davasını ilk kimin açtığının davada hiçbir önemi bulunmamaktadır. Açılan boşanma davasının haksız olduğunu düşünen karşı taraf, karşı dava açarak kendi boşanma sebeplerini ileri sürebilir. Her iki dava birlikte görülür. Hangi taraf, diğer tarafın daha ağır kusurlu olduğunu ispatlarsa dava onun lehine sonuçlanır ve maddi-manevi tazminata hak kazanır.

Taraflar arasında açılan ve reddedilen bir dava var ise, üzerine 3 yıl fiili birliktelik kurulamaz ise başka hiç bir sebep olmasa dahi boşanma gerçekleşir.

Evliyken çekilen krediler kişilerin kendileri üzerine olup ne evlilikte ne de boşanma aşamasında diğer tarafı bağlamayacaktır. Herkes kendi üzerindeki krediden kendisi sorumludur.

Eşe karşı hakaret, küfür ve aşağılayıcı her türlü söz boşanma sebebidir. Hakarete ve küfüre maruz kalarak kişilik hakları zedelenen eş, karşı taraftan manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.

Ev eşyaları evlilik öncesinde alınmış ise, eşyayı alan kişinin kişisel malı kabul edilir. Eşyayı alan kimse eşya onundur. Ancak evlendikten sonra alınan ev eşyaları mal paylaşımına dahil olup yarı yarıya paylaşılacaktır.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button