avukat cansu şirin

İzmir ceza - ağır ceza avukatı, ücretleri, fiyatları

Avukat Cansu Şirin, İzmir ceza – ağır ceza hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir toplumun güvenli şekilde kalması ve özgürlüklerin kısıtlanmadan rahat bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için bazı suçlara yönelik ceza düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeler kapsamında, suçu işleyen kişinin para cezasına çarptırılması ya da kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması söz konusu olabilir. Suça konu olan eylemi gerçekleştiren kişilerle ilgili bu düzenlemeler, yasalar ile güvence altına alınmıştır. Bu eylemi gerçekleştiren ya da bu eylem nedeniyle mağdur olan kişilerin hakları, ceza avukatları olarak ifade edilen avukatlar tarafından korunabilmekte ve bu sürecin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır.

 

Ceza hukuku alanında kendini geliştirmeyi seçen avukatlar, toplumda “İzmir ceza avukatı” ve “İzmir ağır ceza avukatı” olarak bilinirler. Avukatlık kanunu gereğince bir avukatın branşlaşması mümkün değildir. Bu nedenle ceza avukatlığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte hazırladığımız makalede, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından “İzmir ceza avukatı” ve “İzmir ağır ceza avukatı” ifadelerini kullanacak, “İzmir en iyi ceza avukatı” ve “İzmir ceza avukatı tavsiyesi” ifadelerinin ne anlama geldiği hakkında bilgilendirme yapacağız.

İzmir Ceza – Ağır Ceza Avukatı

 

İzmir ceza avukatları, müvekkillerinin haklarının korunmasında rol oynar ve dava sürecinde gerçekleştirilmesi gereken hukuki prosedürü uygular. Ceza davasıyla karşı karşıya kalan ya da herhangi bir suç nedeniyle mağdur olan kişiler, ceza avukatından yardım alarak sürecin daha doğru şekilde yönetilmesini sağlar. Ceza avukatları, dava sürecini takip ederek müvekkillerinin haklarını savunur.

 

Ceza avukatlığı çalışmaları kapsamında, bir kişinin suç işlediği düşünülüyorsa bununla ilgili çalışma başlatılır. İlk olarak suçla ilişkili belgelerin ve kanıtların toplanması, dosyalanması ve suç duyurusunda bulunmaya hazır hale getirilmesi sağlanır. Savcılık, hazırlanan dosyayı inceler ve soruşturma başlatır. Şikayetçi olunan kişinin suçu henüz ispatlanmadığından dolayı kişi “şüpheli” olarak nitelendirilir. İzmir ceza avukatı, bu sürecin yönetilmesinde de rol oynar. Şüphelinin avukatı, dava sürecinin başlangıcından sonuna kadar müvekkiline hukuki destek sağlar.

 

Savcılığın dosyayı incelemesinin ardından süreç kovuşturma aşamasına geçebilir. Eğer kovuşturma aşamasına geçilirse savcılık bu kez iddianame hazırlayarak bu iddianameyi mahkemeye sunar. Mahkeme iddianameyi kabul ederse dava açılır. Bu aşamanın ardından kişi artık “şüpheli” değil “sanık” olarak tanımlanır. Ceza avukatı, mahkeme sürecinde sanığın ceza almaması ya da alabileceği cezanın en alt seviyede kalması için savunma gerçekleştirir.

İzmir ceza avukatı görevleri nelerdir?

 

İzmir ceza avukatı, suçlu olduğu iddia edilen ve hakkında iddianame hazırlanarak yargılanan kişinin dava sürecine dahil olur. Sanığın haklarının korunmasında rol oynayan ceza avukatı, sanığın vereceği ifadede dikkat etmesi gereken şeylerle ilgili bilgilendirme yapar. Sanık bu süreçte ceza avukatının tavsiyeleriyle ifadesini oluşturur. Ceza avukatı, mahkeme sürecinde müvekkilinin lehine olacak konularla ilgili belge toplar, elde ettiği belgeleri mahkemeye sunarak verilecek kararın değiştirilmesinde rol oynar. Ceza avukatları, hakkında iddianame hazırlanan ve yargılanan her sanığın avukatlığını yapabilir ancak aralarında çekişme olan ve davanın tarafları olan iki tarafı savunamaz. İzmir ceza avukatı, suç duyurusundan başlayarak dava sonuçlanana kadar görevine devam eder. Ceza avukatları, mahkemenin kararının ardından itiraz ederek sanığın yeniden yargılanmasını isteyebilir ve süreci yönetebilir.

 

Toplumda genel olarak yanlış bilinen konulardan biri de suç duyurusu ile ceza davası açılmasının aynı şey sanılmasıdır. Bir konu hakkında suç duyurusunda bulunulması, ceza yargılamasının başlayacağı anlamına gelmez. Bir konuyla ilgili ceza yargılamasının başlayabilmesi için suç duyurusunda bulunulması, bu dosyanın savcıya iletilmesi ve ceza davasının açılmasının talep edilmesi gerekir. Cumhuriyet savcısı, dosyayı inceleyerek ceza davasıyla ilgili iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Mahkeme ise davanın görülmesine karar verir ya da iddianameyi reddeder.

 

Toplumda yanlış bilinen konulardan biri ise İzmir ceza avukatlığı yapan kişinin, daha çok suçlu kişiyi savunduğu düşüncesidir. Bir kişinin suçlu olarak kabul edilebilmesi için davanın yargı sürecine gelmesi ve bunun sonucunda hüküm giymesi gerekir. Bununla birlikte bir kişinin hangi suçu işlemiş olursa olsun savunulmaya ve ifade vermeye hakkı bulunur. Kişinin İzmir ceza avukatından yardım alması ve ifadelerini buna göre vermesi, kişinin ceza almadan serbest kalacağı anlamına gelmemektedir. Ceza avukatının bu noktada görevi, kişinin alması gereken cezadan daha fazla yaptırıma maruz kalmaması ve suçlu ya da suçsuz olduğundan bağımsız olarak haklarının korunmasında rol almaktır.

Ceza davalarında soruşturma aşaması

 

Bir kişi hakkında dava açılmasının ilk aşaması, bir kişiden şüphe duyulmasıdır. Şüphenin Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma gibi kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma süreci başlar. Bir kişinin suç duyurusunda bulunması, şüpheli olan kişiyi “suçlu” olarak değil, “şüpheli” olarak nitelendirir. Soruşturma aşamasında kişi için koruma kararı çıkarılabilir, bu süreçte şüpheli olan kişi tutuklama, göz altına alma, sorgulanma ve yakalanma tedbirleriyle karşı karşıya kalabilir. Bu süreçte şüpheli kişi, İzmir ceza avukatından yardım alma ve avukatıyla birlikte ifade verme hakkına sahiptir. İzmir ceza avukatı, bu süreçte müvekkilinin daha az yaptırıma çarptırılması için iddianameyi inceleyebilir, belge talep edebilir, müvekkilinin suçlandığı konuyla ilgili bilgi alabilir. Bir şüpheli hakkında koruma kararının çıkarılmasının ardından şüpheli avukatı ile birebir görüşme yapabilir. Dava sürecinden bağımsız olarak avukatın bu bilgileri saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle ceza avukatları, şüpheli ile yaptığı tüm görüşmeleri üçüncü bir kişiye anlatmaz.

 

Bir şüpheli ifadesini verirken ifadesiyle ilgili avukatından hukuki yardım alır. Bununla birlikte bir şüphelinin avukatından yardım alması, ifadeyi avukatın vereceği anlamına gelmez. Şüpheliler, ifadelerini tek başına verir ve avukatı ifade sürecinde herhangi bir şekilde yardımcı olamaz. İzmir ceza avukatının şüpheliye hukuki yardım sunması, avukatın şüpheliyi savunuyor olduğu anlamına gelmez, sadece şüphelinin haklarının gözetilmesini sağlar.

 

Şüphelinin avukatı, şüpheli göz altına alındıktan sonra şüphelinin serbest bırakılması için savcılığa itirazda bulunabilir. Bu itiraz 7 gün içinde gerçekleştirilebilir. Şüpheli avukatı, göz altındaki şüpheliyi ziyaret edebilir, birebir görüşme yaparak önerilerde bulunabilir. Tüm bu süreçlerde şüphelinin avukat, şüpheliye hukuki destekte bulunabilmek için vekalete ihtiyaç duymaz. Bu nedenle avukat, herhangi bir müvekkil – vekil ilişkisi olmadan şüpheliye hukuki yardım sağlayabilir.

 

Ceza soruşturmalarının kamuoyuna açık olmaması ve gizlilik çerçevesinde yürütülmesi, şüpheli ve avukat dışındaki kişilerin soruşturmayla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamaması anlamına gelir. Bununla birlikte savcılık, ceza soruşturmasına kısıtlılık da getirebilir. Bu süreçte ceza avukatı soruşturma ile ilgili her detayı öğrenememekte, bununla birlikte belirli belgelerin teminini de sağlayamamaktadır. Bir dosyayla ilgili kısıtlılık kararının alınması, şüpheliye ve avukata kısıtlılık kararı alınmadan kısa süre bildirilir.

Ceza davalarında kovuşturma aşaması

 

Kovuşturma aşamasına geçildiğinde mahkeme tarafından şüpheli hakkında tensip zaptı düzenlenir. Tensip zaptında suçun neye dayandırıldığı, duruşmanın tarihi ve saatiyle ilgili detaylar bulunur. Duruşma tarihinde kişinin yargılanması başlar. İzmir ceza avukatı, bu süreçte sanığın tutukluluk halinin son verilmesini isteyebilir. Bununla birlikte sanığın hakkını savunur, kişinin yargılaması sonucunda verilecek hükmü değiştirebilecek delilleri hazırlayarak sunabilir. Bununla birlikte sanık ile görüşebilir ve bu görüşmelerde hukuki destekte bulunabilir.

 

Ceza davalarında istinaf ve temyiz aşamaları

 

İzmir ceza avukatı, dava sonucunda çıkan karara itirazda bulunabilir ve bu itirazın sonucunda dosya İstinaf Mahkemesine gönderilir. Bu süreçte avukat, sanığın aldığı cezanın kaldırılması ya da azaltılması için yeni bir yargılama sürecine girilmesi için çalışma gerçekleştirir. İstinaf Mahkemesi aşaması öncesinde olduğu gibi İzmir ceza avukatı bu süreçte yine sanığın haklarını savunarak tutukluluk halinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını isteyebilir.

İzmir en iyi ceza avukatı – ceza avukatı tavsiye ifadeleri ne anlama gelir?

 

İzmir ve çevresinde ceza avukatı arayan kişilerin en çok araştırdığı konulardan biri “İzmir en iyi ceza avukatı” ve “İzmir ceza avukatı tavsiyesi” oluyor. Avukatlar, bağlı oldukları avukatlık kanunu gereğince, müvekkillerine en iyi hizmeti vermek zorundadır. Bu nedenle “İzmir en iyi ceza avukatı” gibi bir ifade doğruyu yansıtmamaktadır. Bir avukatın bir dava sürecinin takibi için bir başka avukattan daha fazla ücret talep etmesi, o avukatın “İzmir en iyi ceza avukatı” olduğu anlamına gelmez.

 

“İzmir ceza avukatı tavsiye” ifadesi ise, daha önce dava süreçlerini yöneten ve hukukun bu alanında uzmanlaşmayı tercih eden avukatlar için kullanılan bir ifadedir. Avukatlık kanunu gereğince hukuk alanlarında branşlaşma söz konusu olmadığı gibi kişiler, bu süreçlerde hizmet aldıkları avukatları çevresine tavsiye edebilmektedir.

İzmir ceza avukatı ücretleri – fiyatları

 

İzmir ve çevresinde ceza avukatı arayan kişilerin en çok araştırdığı konular arasında da “İzmir ceza avukatı ücretleri” ve “İzmir ceza avukatı fiyatları” yer alıyor. “İzmir ceza avukatı ücretleri” ve “İzmir ceza avukatı fiyatları”, gerçekleştirilecek çalışmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

 

Ceza davalarında yer alan avukatlar, cezaevinde, karakolda, savcılıkta bu sürecin takibini sağlar. Bununla birlikte “İzmir ceza avukatı ücretleri” ve “İzmir ceza avukatı fiyatları”, davanın süresine, dosyanın büyüklüğüne ve ihtiyaç duyulan avukatlık hizmetine göre değişir. Avukatın talep ettiği ücret, davanın görüleceği mahkemeye, sanığın tutukluluk halinin devam edip etmemesine, sanığın suçu nasıl işlediğine ve buna benzer detaylara göre değişkenlik gösterir.

 

Siz de “İzmir ceza avukatı ücretleri” ve “İzmir ceza avukatı fiyatları” hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından İzmir ceza avukatı ücretleri ve İzmir ceza avukatı fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

 

İzmir Barosu Avukatı Cansu Şirin, İzmir ceza avukatı ve İzmir ağır ceza avukatı hizmeti vermeye devam etmektedir. Siz de İzmir ceza avukatı ve İzmir ağır ceza avukatı çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi almak, destek talebinde bulunmak ve dava süreçlerinin yönetilmesini sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button