avukat cansu şirin

İzmir iş - işçi - işveren avukatı, iş kazası avukatı, tavsiye

İzmir Barosu Avukatı Cansu Şirin, iş hukuku alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Bir şirkette işçiler ile işverenler arasındaki ilişkinin düzenlenmesini sağlayan, çalışma saatlerinden fazla mesaiye, fesih süreçlerinden çeşitli anlaşmalara kadar geniş çapta çalışmada görev yapan avukatlar, işçilerin ve işverenlere hukuki danışmanlık hizmeti verir. İş hukuku alanında görev yapan avukatlar, toplumda “İzmir işçi avukatı”, “İzmir iş avukatı”, İzmir iş hukuku avukatı”, “İzmir işveren avukatı” gibi isimlerle bilinirler.

 

Avukatlar, avukatlık yasası gereğince herhangi bir şekilde branşlaşamazlar. Bununla birlikte avukatlar, iş hukuku alanında uzmanlaşmayı ve bu hukuk dalıyla ilgili kendilerini geliştirmeyi seçebilirler. İş, işçi ve işveren avukatlığıyla ilgili hazırladığımız makalede, kişilerin ve kurumların haklarının daha iyi anlaşılabilmesi açısından “İzmir iş avukatı”, “İzmir işçi avukatı” ve “İzmir iş hukuku avukatı” gibi ifadelere yer vereceğiz.

İzmir iş avukatı olarak ifade edilen avukatlar, işveren ve işçiler arasında gerçekleşen tüm hukuki süreçleri yönetebilirler. Bununla birlikte taraftar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabuluculuk süreçlerinde ve dava süreçlerinde de rol alabilirler. İzmir iş avukatı olarak çalışmalarını sürdüren avukatlar, şu görevleri üstlenirler:

 

 • İzmir iş avukatları, bir çalışanın işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması sürecini yönetebilir.
 • İzmir iş avukatı, haklı fesih, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi süreçlerde müvekkilinin haklarını korur.
 • Çalıştığı işyerinde fazla mesaiye hak kazanan ancak hak ettiği ücreti alamayan çalışanlar, İzmir iş avukatı aracılığıyla taleplerini gerçekleştirebilir.
 • İşyerlerine karşı açılacak maddi – manevi tazminat davalarında, iş kazaları sonucu ortaya çıkan süreçlerde iş mahkemesi avukatları görev yapar.
 • İzmir iş avukatı, hizmet tespit davası ve kötü niyet tazminatı davalarında süreci yürütür ve müvekkillerinin haklarını korur.
 • İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesinde İzmir iş avukatları rol alır.
 • Bir şirket ile işçiler arasında imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirket ile personeller arasında imzalanacak iş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının düzenlenmesi ve buna benzer tüm süreçler, İzmir iş avukatları tarafından üstlenilir.

 

İş mahkemesi avukatları, iş davalarının yürütülmesinde, prosedürlerin takip edilmesinde, müvekkillerinin haklarının korunmasında, müvekkillerinin taleplerinin hukuka uygun şekilde dile getirilmesinde ve hak ettiği ücretlerin alınabilmesinde rol oynarlar. Dava süreçlerinin karmaşık olması, işçilerin haklarını alabilmeleri için iş mahkemesi avukatlarının önemini artırmaktadır.

Haklı Fesih Nedir? Sebepleri, süresi, ihbar tazminatı

 

Bir çalışanın hukuki olarak karşılığı bulunan bir sebeple işyeri ile arasında olan sözleşmeyi feshetmesi, haklı sebeple istifa olarak ifade edilir. İşçinin ücretinin tam olarak ödenmemesi ya da gününün sürekli olarak geciktirilmesi, çalışanın fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, çalışanın ücretinin sigortaya eksik bildirilmesi, çalışanın maaşının elden ödenmesi, kişinin yıldırma politikası yürütülerek istifaya zorlanması, hakaret edilmesi, küçük düşürülmesi (mobbing), çalışanın hakkı olan yıllık iznin kullandırılmaması ve bunun gibi durumlar, kişinin haklı fesih gerçekleştirerek işyerinden ayrılabilmesinin önünü açar. İşyerinden haklı sebeple ayrılmayı düşünen çalışanların ilk olarak süreci doğru yönetmesi önem taşır. Çalışanın haklı sebeple işten ayrılmak için yeterli sebebi olmasına rağmen işten ayrılma sürecinde yanlışlık yapılması, kişinin dava sürecinde haklarını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle fesih sürecinde iş mahkemesi avukatından yardım alınması, yaşanabilecek olumsuz sonuçların önüne geçmektedir.

Bir işyerinde çalışan personelin haklı sebeple iş sözleşmesini feshedebilmesi için aşağıda yer alan seçeneklerin gerçekleşmesi gerekir:

 

 • Bir çalışan, maaşının SGK’da eksik gösterilmesi halinde iş sözleşmesini feshederek haklarını alabilmek için dava açabilir.
 • Bir çalışan, fazla mesaisinin ödenmemesi, eksik ödenmesi ve buna benzer süreçlerde sözleşmesini feshederek işyerine dava açabilir.
 • İş yerinden askerlik nedeniyle ayrılacak olan kişiler, işveren ile olan sözleşmesini haklı sebeplerle sona erdirebilir.
 • Kadın işçiler, evliliğin başlangıcından 1 yıl süreye kadar işvereni ile olan sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını alabilirler.
 • Personelin yaşamını yitirmesi, işveren ile işçi arasındaki sözleşmeyi sona erdirir. Personelin yakınları, şirketten kıdem tazminatı talep edebilir.
 • Bir iş yerinde tacize uğrayan kişiler, bu durumu gerekçe göstererek işyerinden ayrılabilir.
 • Ücretleri ödense dahi rızaları alınmadan fazla çalıştırılan personeller, bu durumu gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshedebilir.
 • Yıllık izinleri ve hafta sonu izinleri doğru şekilde kullandırılmayan çalışanlar, haklı gerekçeyle işyerinden ayrılabilirler.

İşe iade davası nedir? Şartları, süresi, ne kadar sürer, zamanaşımı

 

Bir çalışanın haklı bir sebep ya da geçerli bir sebep sunulmadan işten çıkarılması durumunda başvurabileceği ve yeniden işine dönebileceği bir dava türü olan işe iade davaları, günümüzde en çok karşılaşılan dava türlerinden biridir. İşyerinden geçerli bir sebep gösterilmeden çıkarılan işçilerin, iş yerinde minimum 6 ay boyunca çalışması gerekir. Bir şirkete işe iade davası açılabilmesi için, o şirkette en az 30 personel bulunmalıdır. Herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatının ödenmiş olması, kişinin işe iade davası açmasına engel değildir. Çalışanlar, kıdem ve ihbar tazminatlarını aldıktan sonra da işe iade davası açabilir. 

 

İşten çıkarılan kişinin, işten çıkarıldığı tarihi takip eden 1 ay içinde arabuluculuğa başvurması gerekir. Arabuluculukta tarafların anlaşamaması halinde dava sürecine geçilir. İşten çıkarılan kişinin arabuluculukta anlaşılamamasının ardından 2 hafta içinde işe iade davası açması gerekir. Bu sürenin kaçırılması, davanın reddedilmesine ve kişinin haklarını kaybetmesine neden olabilir.

 

İşe iade davalarının sonucunda kişinin işine iade edilmesi, şirketin böyle bir tasarrufu bulunmaması halinde 4 aylık boşa geçen sürenin ücreti ile 4-8 ay arasında değişe işe başlatmama tazminatına hükmedilir.

Kıdem tazminatı nedir? Nasıl alınır, dava açma süresi, ne kadar sürer?

 

Kişinin haklı ya da geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılması ya da kişinin haklı bir sebep gerekçe göstererek kendisinin işten ayrılması, kıdem tazminatı kazanmasının önünü açar. Bir kişinin kıdem tazminatı kazanabilmesi için, çalıştığı iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışmış olması gerekir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında kişinin net ücreti değil, brüt ücreti dikkate alınır.

 

Kıdem tazminatı davası açacak olan kişilerin, işyerinden ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde kıdem tazminatı davasını açması gerekir. Bu sürecin geciktirilmesi halinde dava zamanaşımı nedeniyle reddedilir. Kıdem tazminatı davalarının süresi, sürece bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu süreç, 4 ay ile 20 ay arasında değişebilir. Herhangi bir sebep göstermeden ya da haklı sebebi olmadan istifa eden çalışanlar, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

 

İhbar tazminatı nedir?

 

Bir personelin işyerinden ayrılma kararını bildirdiği tarih ile işyerinden ayrıldığı tarih arasında geçen süreye ihbar süresi ismi verilir. Bu süreci, işveren tarafından da yorumlamak mümkündür. Aynı şekilde bir çalışanın işten çıkarılacağını bildirdiği tarih ile işçinin işten çıkarıldığı tarih arasındaki süreye de ihbar süresi denir. Hem işverenin hem de işçinin bu sürece uyması gerekir. Bu sürecin tamamlanmadan işçinin işyerinden ayrılması, ihbar tazminatı konusunu doğurur. İhbar süresinin bozulmasına neden olan taraf, ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Fazla mesai davası nedir? Ne zaman – nasıl açılır, ne kadar sürer?

 

Bir işyerinde bir çalışanın 45 saatin üzerinde çalışması, fazla mesai kavramını ortaya çıkarır. İşverenler, çalışanların 45 saatin üzerinde yer alan her saatini, çalışana 1,5 saat mesai ücreti olarak ödemekle yükümlüdür. İşverenin bu ücreti doğru şekilde ödememesi, işçinin iş akdini haklı olarak feshedebilmesinin yolunu açar. Çalışanlar, fazla mesailerinin ödenmediğini ya da eksik ödendiğini iddia ederek iş sözleşmesini feshedebilir, kıdem tazminatının yanı sıra fazla mesailerini de isteyebilir. Bir çalışanın fazla mesaisinin ispatlanmasında işyerine giriş – çıkış listeleri, puantaj kayıtları, kendisiyle aynı dönemde çalışan işçilerin tanıklığından yararlanılır. Bilirkişi raporu hazırlandıktan sonra mahkeme kişinin fazla mesaiye hak kazanıp kazanmadığı konusunda hüküm kurar. Fazla mesai davaları da tıpkı kıdem tazminatı davaları gibi 4 ay ile 20 ay arasında sürebilir.  

 

Hizmet tespiti davası nedir?

 

Bir işyerinde çalışan kişinin sigortasının gösterilmemesi, sigortasının eksik gösterilmesi, sigorta primlerinin çalışanın ücreti üzerinden daha az gösterilmesi gibi durumlar, hizmet tespiti davalarının ortaya çıkmasına neden olur. Açılan davanın sonucunda işverenin kusurlu bulunması halinde, işveren eksik günleri sigortaya ödeyerek kişinin gün sayılarını tamamlar. Hizmet tespit davası açan kişiler, bu davaların sonucunda direkt olarak bir gelir elde etmezler.  Hizmet tespit davaları, kişilerin eksik günlerinin tamamlanmasında ve gelecekte herhangi bir hak kaybı yaşamasında önemlidir. 

İş kazası davası nedir? Tazminat davası ne kadar sürer?

 

İş hayatının en olumsuz durumlarından biri olarak kabul edilen ve sonucunda işçilerin yaralanmalarına hatta ölümlerine sebep olan iş kazaları, bu süreçlerin sonucunda açılan davaları da ortaya çıkarır. İş sağlığı ve güvenliği konularında ihmal edilen durumlar, kişinin yaşamının geri kalanında zorluk yaşamasına neden olabilir. İş kazalarının sonucunda açılan davalarda, işverenlerin kusurlu bulunması halinde işverenler işçilere maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir. İş mahkemesi avukatları, iş kazası davalarının doğru şekilde yönetilmesini ve müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlar. İş kazası tazminat davalarının süresi de davanın içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İş kazası tazminat davalarının ortalama 3 yıl sürmesi beklenmektedir.

 

İşçilik alacakları davası nedir? Zamanaşımı, dava açma süresi

 

Bir çalışanın bir işyerinden alacağı tüm ücretlerin tamamına işçilik alacağı ismi verilir. İşçilik alacakları, işçinin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, ücretini, primlerini ve ikramiyesini, yol ve yemek ücretlerini, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini, fazla mesai ücretlerini, hafta tatili ücretlerini ve buna benzer tüm ücretleri kapsar. Bir çalışan, kendisine bu ücretlerin herhangi birinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde işçilik alacakları davası açabilir. Çalışanlar, bu tür bir mağduriyetle karşı karşıya kalmaları halinde iş sözleşmelerini de haklı olarak feshedebilir. Bu tür işçilik alacaklarının alınabilmesi için iş mahkemesi avukatlarından yardım alınması, sürecin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi için tavsiye edilir.

 

İşçilik alacakları davası açmayı düşünen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “İşçilik alacakları davası zamanaşımı” ve “İşçilik alacakları dava açma süresi” olarak karşımıza çıkıyor. İşçilik alacağı davası açmayı düşünen kişilerin zamanaşımı ikiye ayrılıyor. Eğer çalışan 2018 yılından önce işten ayrılmış ise 10 yıl içinde işçilik alacağı davası açabiliyor. Eğer çalışan 2018 yılından sonra işten ayrılmış ise, bu kez 5 yıllık bir dava süresi bulunuyor. Çalışanların bu süre içinde dava açmaması halinde davalar zamanaşımı nedeniyle reddedilebiliyor.

İzmir şirket avukatı – iş hukuku danışmanlığı

 

Daha çok iş hukuku alanında dava alan ya da şirket avukatı olarak çalışmalarını sürdüren avukatlar, işçilerin ve işverenlerin haklarının korunmasında, işçi ile işveren arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesinde, fazla çalışma halinde muvafakatnamelerin düzenlenmesinde, çalışanların devamsızlık tutanaklarının imzalatılmasında, yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili belgelerin hazırlanmasında, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak çalışanlara gönderilmesinde, tüm bunların dışında işçi ile işverenlerin ilişkilerinin hukuka uygun şekilde devam etmesinde görev yapar. İş mahkemesi avukatı ve şirket avukatı olarak bilinen avukatlar, bir şirketin ve işçinin çalışma ilişkisini düzenleyen en önemli unsurlardan biridir.

 

İş mahkemesi davaları ne kadar sürer?

 

Çalıştığı yerde çeşitli problemlerle işten ayrılmak zorunda kalan ya da iş akdini fesheden kişilerin en çok araştırdığı konulardan biri de iş mahkemesi davalarının ne kadar sürdüğü oluyor. İş mahkemesi davalarında hedef süre olarak 540 gün belirleniyor. Bu 540 günün içinde istinaf ya da yargıtay süreçleri yer almıyor. Tebligat süreleri, keşifler, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları gibi birçok detay, iş mahkemesi davalarının süresini değiştirebiliyor. Tüm bu süreçlerle beraber iş mahkemesi davalarının 3 ile 4 yıl arasında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

İzmir iş mahkemesi avukatı ücretleri ne kadar?

 

İzmir’de ve çevresinde iş davası açmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir iş mahkemesi avukatı ücretleri oluyor. İş mahkemesi avukatı ücretleri, sürece bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Arabuluculuk süreci ile tamamlanan iş davalarında ücretler, uzun süren bir davaya göre alt seviyede kalıyor. İş davalarının uzaması ise kanıt toplanması ve daha fazla mesai harcanacağı için daha yüksek oluyor. Siz de iş mahkemesi avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İzmir en iyi iş avukatı – iş hukuku avukatı tavsiye ifadeleri ne anlama gelir?

 

İzmir’de iş davası açmayı düşünen kişilerin de araştırdığı konular arasında “İzmir en iyi iş avukatı” ve “İzmir iş hukuku avukatı tavsiye”, “İzmir en iyi iş mahkemesi avukatı” gibi ifadeler bulunuyor. Avukatlar, avukatlık kanunu gereğince vekilliğini üstlendiği herkesin haklarını korumakla yükümlüdür. Bu nedenle “En iyi avukat” gibi bir ifade yanıltıcı bir ifadedir. Bu nedenle “İzmir en iyi iş avukatı” “İzmir iş hukuku avukatı tavsiye” ve “İzmir en iyi iş mahkemesi avukatı” gibi ifadeler, daha önce bu süreci yöneten ve çevresindeki kişiler tarafından tavsiye edilen avukatları ifade eder. Kendini iş hukuku alanında geliştiren ve daha çok bu tür dava süreçlerinde yer almayı tercih eden avukatlar, bu tür bir süreçle karşı karşıya kalan kişiler tarafından yakınlarına önerilebilmektedir.

İzmir iş avukatı, iş hukuku – iş mahkemesi avukatı

 

Çalıştığı şirketle ilgili problem yaşayan, çeşitli sebeplerle işten ayrılmayı düşünen, iş akdini haklı sebeple fesheden ya da haksız yere işten çıkarılan kişilerin de en çok araştırdığı konular arasında “İzmir iş hukuku avukatı”, “İzmir iş mahkemesi avukatı”, İzmir iş davası avukatı” gibi ifadeler bulunuyor. İş mahkemesi avukatları, kendilerine başvuran ve vekilliğini yürüttüğü kişilerin haklarını koruyarak taleplerini mahkeme sürecinde doğru şekilde dile getiriyor ve çalışmaların hukuka uygun şekilde ilerlemesini sağlıyor.

 

İzmir Barosu Avukatı olarak, İzmir ve çevresinde işçilik alacağı, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, iş kazası davası, hizmet tespiti davası, fazla mesai davası ve buna benzer süreçleri yönetmeye devam ediyoruz. Siz de avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından çalışmalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button