avukat cansu şirin

Arabulucu Avukat
Cansu Şirin

Avukat Cansu Şirin; boşanma, iş, ceza, miras, icra, gayrimenkul gibi birçok hukuk alanında danışmanlık ve müvekkil temsili hizmeti vermektedir.

Hakkımızda

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Uzmanlıklar

Çalışma Alanlarımız

izmir boşanma avukatı

Boşanma & Aile Hukuku

Anlaşmalı - çekişmeli boşanma davası, maddi - manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı, soybağının kurulması ve hukuki danışmanlık çalışmalarını kapsar.

izmir iş hukuku avukatı

İş Hukuku​

Kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti, haklı fesih, işveren-işçi sözleşmesi, anlaşmazlıkların çözümü, işe iade ve iş kazası ile ilgili tüm dava süreçlerinin takibini kapsar.​

izmir miras hukuku avukatı

Miras Hukuku

Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar, vasiyetnamenin iptali, tenkis, muris muvazaası, tereke tespiti, ortaklığın giderilmesi ve reddi mirasa ilişkin süreçleri kapsar.​

izmir ticaret hukuku avukatı

Ticaret Hukuku

Şirket kuruluş ve ana sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, şirket alacaklarının tahsili, ortaklık, bayilik, inşaat, satın alma ve her türlü ticari ilişkiye dair sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerden doğan ihtilafların çözülmesini ve dava takibini kapsar.

izmir hukuk danışmanı

Hukuki Danışmanlık

Şirket ve şahısların hukuki alandaki sorularının danışmanlık yoluyla yanıtlanması, ihtarname ve ihbarnamelerin düzenlenmesi, belgelerin ve sözleşmelerin hazırlanması, iş hukuku, sigorta hukuku, ceza hukuku, icra iflas hukuku gibi alanlarında hukuki danışmanlığı kapsar.

izmir ceza avukatı

Ceza Hukuku

Savcılıktaki soruşturma süreci, arama, el koyma, yakalama, tutuklama tedbirleri ve itirazlar, Ceza mahkemesi tarafından yapılan kovuşturma sürecinde katılan vekilliği / sanık müdafiliği ve netice olarak yargılama sonunda verilen cezaların infaz süreçlerinin takibini kapsar.​

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

İzmir Avukat

Gerçek ya da tüzel kişilerin hukuka ve yasaya bağlı olarak savunmalarını gerçekleştiren, temsillerini üstlenen ve bu kişilere hukuki destek sağlayan kişilere avukat ismi verilir. Hukuk eğitimini tamamlayan, avukatlık stajını bitiren ve yasalar yönünden herhangi bir engeli bulunmayan kişiler, avukat olarak görev yapabilir. Dava takibinden hukuki süreçlerin uygun şekilde gerçekleştirilmesine kadar geniş çapta birçok görevi üstlenebilen avukatlar, hukuki tedbirlerin de alınmasını sağlar.

 

Avukatlar, açılan ya da açılacak olan davaların takibini gerçekleştirerek gerekli işlemleri yürütürler. Davaları sonuçlandırmakla görevli olan avukatlar, gerekli görüldüğü takdirde hukuki beyanda bulunabilir. Avukatlar, kendilerine başvuran kişilere hukuki destek sağlayarak süreçle ilgili detaylı bilgi verebilir. İki taraf arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde görev yapabilen avukatlar, bu tür sorunların minimuma indirilmesi için gerekli olan hukuki tedbirleri de alır.

 

Temsil ettiği kişinin ya da kurumun menfaatlerini koruyan avukatlar, bu sayede taraf oldukları kişinin ve kurumun yaşayabileceği sorunları önleyecek hukuki tedbirlerin alınmasını sağlar. İki taraf arasında gerçekleştirilecek olan anlaşmaların ve sözleşmelerin hazırlanmasını üstlenen avukatlar, oluşturulan anlaşma ve sözleşmelerin de hukuki temeller esas alınarak hazırlanmasını sağlar.

Avukatlar, avukatlık kanununa bağlıdır. Avukatlık kanununa göre avukatlar herhangi bir konuda branşlaşamaz. Bununla birlikte toplumda boşanma avukatı, ceza avukatı, iş mahkemesi avukatı, ağır ceza avukatı gibi ifadeler, bir avukatın daha çok hangi davaları üstlendiği ve o alanlarda uzmanlaştığını belirtmek için belirtilir. Hukuk eğitimi alan ve stajını tamamlayan tüm avukatlar, kendilerine başvuran tüm kişilere ve kurumlara hukuki destek vererek dava sürecini yönetebilir.

 

Ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, vergi hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul yönetim danışmanlığı, kooperatif hukuku ve gayrimenkul idare hukuku, hukukun alt dalları arasında yer alıyor. Avukatlar, üstlendikleri davalar bakımından müvekkilleri tarafından boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı gibi isimlendirilebiliyor.

İzmir boşanma avukatı

Avukatların en çok karşı karşıya kaldığı davalar arasında bulunan boşanma davaları, davaları üstlenilen kişiler tarafından boşanma avukatı olarak ifade edilen avukatlar tarafından yürütülebiliyor. Avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarını, çekişmeli boşanma davalarını, boşanma sonucunda gerçekleştirilecek mal paylaşımlarını, evlilik sözleşmelerinin hazırlanmasını ve müvekkillere sunulmasını, maddi ve manevi tazminat davaları süreçlerinin yürütülmesini, eğer çocuk varsa çocuğun velayetleriyle ilgili süreçlerin yürütülmesini ve çekişmeli boşanma davalarının gerçekleştirilmesini sağlıyor.

 

Günümüzde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılıyor. Eğer iki taraf boşanma konusunda ya da boşanma sonrası elde edilecek haklar konusunda anlaşma sağlayamıyorsa, süreç çekişmeli boşanma davasına doğru ilerliyor. Bir evliliğin çekişmeli boşanma davasına dönmesinde en çok karşılaşılan sebepler arasında destek, tazminat ve velayet gibi konular bulunuyor.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürer. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma ve boşanma sonrası elde edilecek haklar konusunda anlaşma sağlanır. Bu anlaşma, bir protokol imzalanarak kesinleştirilir. Mahkeme, boşanma kararını iki tarafın imzaladığı protokolü göz önünde bulundurarak verir. Bir anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Sürecin tamamlanması 1 ile 2 ay arasında değişir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç daha uzun sürer. İki tarafın delil sunması, ön inceleme, sunulacak olan delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, karar aşaması, üst mahkeme aşaması gibi durumlar, boşanma davalarının 5-6 yıla kadar uzamasına neden olabilir.

 

Günümüzde boşanmanın sebepleri arasında geçimsizlik, hakaret, şiddet, güvensizlik, evlilik yükümlülüğünün ihlal edilmesi, hayata kast, onur kırıcı davranış, zina, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı yer alıyor. Bu tür durumların ortaya çıkmasının ardından taraflar boşanmayı seçebiliyor.

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu mu?

 

Boşanma konusunda hukuki destek almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanma davalarında avukat zorunluluğu olup olmadığı olarak karşımıza çıkıyor. Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Bununla birlikte kişilerin haklarının tam anlamıyla korunabilmesi, kişilerin hukuki destek alabilmesi ve sürecin profesyonel şekilde yönetilebilmesi için avukata ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında prosedürlerin olması ve davaların uzun sürmesi, avukatların önemini artırıyor.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında imzalanacak olan protokollerin hazırlanması ve dosya takiplerinin yapılması, kişilerin taleplerini hukuka uygun şekilde dile getirmesi, dava sürecinde hukuki olarak geçerli olan delillerin toplanması ve duruşmaların takibi, avukatlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle avukatlar, boşanma davalarında taraflarının haklarını korumuş oluyor.

İzmir İş Avukatı

Bir toplumda işveren ile işçi arasındaki ilişkinin düzenlenmesini sağlayan ve iki taraf arasında ortaya çıkan sorunların giderilmesini gerçekleştiren avukatlar, “İzmir iş mahkemesi avukatı” olarak bilinir. Ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsilinde, sigorta primlerinin eksik ödenmesinde, sigorta primlerinin eksik yatırılmasında, SGK nezdinde açılacak davalarda, iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, iş sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde düzenlenmesinde, kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık ücret izinleri gibi taleplerde, iş arama izni ve doğum izninde, manevi – maddi tazminat taleplerinde, ölüm halinde mirasçıların taleplerinin dile getirilmesinde, işçilik alacaklarında, işçi tazminatlarında ve sosyal güvenlik primlerinin takibinde İzmir iş mahkemesi avukatı olarak bilinen avukatlar görev yapar.

 

İş mahkemesi davalarında bir kişinin avukat tutması zorunluluk olmamakla birlikte kişinin ya da kurumun haklarının korunabilmesi için avukat tutulması tavsiye edilir. İş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde iş sözleşmesinin fesih sürecinin avukat tarafından takip edilmesi, usuli işlemlerde eksiklik yapılmaması ve sürecin doğru şekilde yürütülmesi, hak kayıplarının önüne geçmektedir. İş davalarında arabuluculuk şartının getirilmesi, iki tarafın da dava süreci öncesinde bir araya gelerek taleplerini bildirmesinin yolunu açmıştır. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde anlaşmama tutanağı ile birlikte iş davaları açılabilmektedir. 

İzmir Ceza Avukatı

Çalışmalarının büyük kısmında ceza hukukuyla ilgilenen ve çalışmalarını bu bölüm üzerinde gerçekleştiren avukatlar, toplumda ceza avukatı olarak isimlendiriliyor. Bu durum, tıpkı boşanma avukatlığında olduğu gibi avukatların gerçekleştirdiği çalışmaların daha doğru anlaşılabilmesi için kullanılıyor. Ceza davalarına bakan avukatlar, sanık müdafii, mağdur, şikayetçi vekili olarak da dosyada yer alabilirler.

 

İzmir ceza avukatı kapsamında hizmet sunan avukatlar, eğer sanık müdafii ise adil şekilde yargılanmasını sağlar, kişinin suçsuz yere ceza almamasını ve eğer suçlu olduğuna kanaat getirirse sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını hedefler. Böylece sanığın hak ettiğinden fazla ceza almasının önüne geçer. Avukat eğer mağdur ya da şikayetçi vekili ise sanığın cezalandırılması için gerekli olan delillerin toplanmasını sağlar ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çabalar.

 

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde satma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, yaralama, cinsel suç ve cinsel saldırı, tehdit, basit dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret, iftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik davaları yer alır.

İzmir Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda tarafların avukatlığını yapan kişiler, toplumda “İzmir ağır ceza avukatı” olarak bilinirler. Ağır ceza mahkemelerinde yağma, kasten adam öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, taksirle ölüme neden olma, irtikap, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu madde ticareti ve buna benzer suçlar konu edilir.

 

Eğer ceza davalarında kişi 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldıysa ya da sanık 18 yaşından küçükse, avukat tutulma zorunluluğu bulunur. Eğer sanık avukat tutmazsa, baro tarafından avukat tayin edilir. Avukatın zorunlu olduğu haller dışında avukat tutulması zorunluluk değildir. Bununla birlikte sanığın haklarının korunabilmesi ve kişilerin savunmasının doğru şekilde yapılabilmesi için bir avukattan destek alınması önem taşır.

İzmir Deniz Ticareti Avukatı

Deniz hukuku alanında çalışma gerçekleştiren avukatlar, “İzmir deniz ticareti avukatı” olarak bilinirler. Deniz ticareti hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözülmesiyle ilgili çalışmaları üstlenen bu avukatlar, gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma, yükün hasarı, yardım ve kurtarma, çatma ve ihtilafların çözümünde rol alır.

 

Deniz ticareti ya da diğer ismiyle deniz hukuku avukatları, ticari görüşmelerde taraf adına katılım yaparak tarafı temsil görevini de gerçekleştirir. Kaptanın personele olan sorumlulukları, sigorta, görevi kötüye kullanma ve kaza halinde sorumluluklar gibi konularda da İzmir deniz ticareti avukatı hukuki destek hizmeti vermektedir. 

İzmir Miras Avukatı

Miras davaları konusunda birçok süreci yürütmüş ve bu alanda uzmanlaşmayı seçmiş avukatlar, toplumda “İzmir miras avukatı” olarak isimlendirilir. İzmir miras avukatları, kişilere kalan mirasın tespit edilmesinde ve mirasçılar arasında bu mirasın bölünmesinde, mirastan mal kaçırma gibi hallerde mirasçıların haklarının korunmasında görev yapar.

 

Ölen kişinin ardından mal paylaşımı yapıldığı sırada yaşanması muhtemel sorunların çözülmesinde miras avukatları hizmet verir. Miras avukatları, miras davalarındaki süreçte hukuki destek de sunarak kişilerin haklarının korunmasını sağlar.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button