avukat cansu şirin

İzmir miras hukuku avukatı, ücreti, en iyi miras avukatları, tavsiye

Avukat Cansu Şirin, İzmir miras hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir kişinin vefat etmesi sonucu kişinin mal varlığına ve kişiye ait borçlara ilişkin çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu düzenlemeler arasında kişinin vefat ettikten sonra mevcut mal varlığıyla ne yapmak istediğinin saptanmasının yanı sıra söz konusu malların mirasçılara nasıl paylaştırılacağı, vefat eden kişiye ait borçların kim tarafından ve hangi tarihlerde ödeneceği yer alır. Miras hukuku avukatları, kişinin vefat etmesi ya da gaiplik durumuyla karşı karşıya kalınması aşamasında mal paylaşımının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yürütür. Bu alanda çalışmalar yürüten ve miras hukuku konusunda deneyimli avukatlar, İzmir miras avukatı olarak nitelendirilir. Avukatlık mesleğinde branş seçme gibi bir durumun bulunmamasıyla birlikte miras konularıyla ilgili çalışmalar yapan ve miras davalarını üstlenen avukatlar İzmir miras avukatı olarak adlandırılıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda İzmir miras hukuku avukatı, İzmir miras avukatı ücreti, İzmir en iyi miras avukatı ifadesinin ne anlama geldiğini, İzmir miras avukatı tavsiye ifadeleriyle nelerin kastedildiği hakkında bilgi vereceğiz.

İzmir miras hukuku avukatı

 

İzmir miras hukuku avukatlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bir kişinin vefatıyla birlikte mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldıran ve bu paylaşımın hukuka uygun bir şekilde olması için düzenlemeler yapan avukatların çalışmaları şu şekilde sıralanabilir:


• Kişinin vefatı gerçekleştikten sonra bu kişinin mirasından yararlanacak kişi ve kişileri kapsayan belgeleri hazırlar ve veraset ilamının alınmasını sağlar.
• Vasiyetname hazırlayabilen İzmir miras avukatları, aynı zamanda mirasçı atama sözleşmesi düzenleyebilir.
• İzmir miras avukatı, vefat eden kişinin mal varlığını hukuk kurallarını göz önünde bulundurarak paylaştırır, bu konuda yaşanabilecek haksızlıkları önler.
• Kişinin vefat edene kadar olan süreçte bakımının sağlanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması İzmir miras avukatının çalışmaları arasındadır.
• Kişinin vefat ettikten sonra ne kadar mal varlığına sahip olduğunun saptanması için tereke davasının açılması, açılan bu tereke davasında süreç takibinin yapılması İzmir miras avukatının görevidir.
• İzmir miras avukatı, mirastan vazgeçilmesi durumunda mirastan feragat sözleşmesini hazırlar. Mirasçılık belgesinin iptali ile ilgili açılacak davaları, muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları yönetir.
• İzmir miras avukatının çalışmalar yürüttüğü konular arasında saklı payın korunması davaları, ortaklığın giderilmesi davaları ve mirasta iade davaları bulunur.
• İzmir miras avukatı tenkis davası açar ve bu davada sürecin takipçisi olur, vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davasını açar, açtığı bu davanın takibini yapar, mirasta taksim sözleşmesini hazırlar ve sözleşmeyi hukuka uygun hale getirir.

 

Kişi vefat ettikten sonra İzmir miras avukatı, kişinin mevcut ne kadar mal varlığı olduğunu araştırır. Vefat eden kişinin bir vasiyet bırakıp bırakmadığı incelenir. Bir vasiyetname bırakılması durumunda kişinin mal varlığı bu vasiyetle doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılır. Kişinin hazırda bir vasiyetnamesi yoksa mirasçılara tebligat gönderilerek mirasçılarla iletişime geçilir.

İzmir en iyi miras avukatları – miras avukatı tavsiyesi ne demek?

 

Miras paylaşımı konusunda hukuki destek almak isteyenler ve miras davalarında haklarını savunacak bir avukat arayan kişiler, İzmir ve çevresinde çalışmalar yürüten ‘’İzmir en iyi miras avukatı’’ ve ‘’İzmir en iyi miras avukatları’’ ifadelerini araştırıyor. Lisans eğitimini tamamlamış ve avukat olarak göreve başlamış kişiler mesleki hayatları boyunca müvekkillerini savunmakla ve çalışmaları hukuka uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu nedenle ‘’İzmir en iyi miras avukatı’’ ifadesi doğru değildir. Miras hukuku konusunda deneyimli ve birçok kez miras davalarında yer almış avukatlar, müvekkilleri tarafından hukuki destek arayan kişilere önerilmektedir.

 

Bir avukatın ‘’İzmir miras avukatı’’ olarak nitelendirilmesinin sebebi kendisini miras hukuku alanında geliştirmeyi tercih etmesi ve daha çok bu dava süreçleyle ilgilenmesidir. Miras avukatı olarak hizmet veren ve müvekkillerine dava sürecinde hukuki destek sağlayan avukatlar, bu kişilerin çevresindeki kişilere tavsiye edilmektedir.

İzmir miras avukatı tutmak zorunlu mudur?

 

Miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan ve miras davalarında haklarını savunacak avukat arayan kişiler, dava sürecinde bir İzmir miras avukatı ile anlaşmak zorunda olup olmadığını merak ediyor. Bir kişinin miras davası ile ilgilenecek bir avukat tutması zorunlu olmamakla birlikte dava sürecinin daha doğru şekilde ilerlemesi için İzmir miras avukatından hukuki destek alınması tavsiye ediliyor. Mal kaçırma ve mal paylaşımı gibi süreçlerle sık sık karşı karşıya kalınması, bu tür süreçlerde miras avukatlarının önemini de artırıyor.

 

Miras hukuku avukatlarının çalışma alanları yalnızca miras paylaşımını konu eden davalar yer almıyor. İzmir miras avukatlarının üstlendiği davalar arasında mirasçılık belgesi davaları, atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası, mirastan yoksunluk tespiti davası, mirasın reddi davası, terekenin korunması davası, tespit davası, muris muvazaasına dayalı davalar, mirasta denkleştirme ve terekeye iade davası, mirasta istihkak davası, tenkis talebi davası, gaiplik ve mal varlığının hazineye intikali davası, mirasın paylaştırılması talebine ilişkin dava, miras ortaklığına temsilci atanması davası, vasiyetnamenin iptali davası, mirasın reddi kararının iptali davası ve bununla ilişkili birçok dava yer alıyor.

İzmir miras hukuku avukatı ücreti

 

İzmir miras hukuku avukatlarından hukuki destek almak kişiler İzmir miras avukatı ücretleri ifadesini internette araştırıyor. İzmir miras avukatlarının müvekkillerinden talep edeceği ücretler üstlendikleri davalara göre değişiyor. Avukatlık ücretleri, davaların ne kadar süreceğine, mirasın kaç kişiye paylaştırılacağına ve ne tür davanın açılacağına göre de değişiyor. Miras hukuku kapsamında açılan davaların genellikle kısa süre içerisinde sonuçlanmaması, dava süreçlerinin karmaşık olması, süreçte her mirasçı için ayrı ayrı dava açılması gibi durumlar, avukatın iş yükünü artırıyor.

 

Siz de İzmir miras avukatı ücretleri hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button