avukat cansu şirin

Aydın Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Aydın ve çevresinde anlaşmalı – çekişmeli boşanma davalarında hizmet sunmakta ve temsil hizmeti vermektedir.

Birlikte bir hayat sürmek için evlenen kişiler, yaşadıkları çatışmalar nedeniyle evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Evliliklerini sürdüremeyen kişiler, eşler arasında sevgi ve saygının azalması, eşlerin evlilikten beklentilerinin farklı olması, eşler arasında hem psikolojik hem de fiziksel anlamda şiddetin boy göstermesi, eşlerin alkol, kumar ve çeşitli maddeler kullanması, eşlerin birbirini aldatması gibi nedenlerden ötürü boşanma davası açabilmektedir. Aralarındaki sorunları çözemeyen çiftler boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilmektedir. Boşanma avukatları bu süreçte kişilere danışmanlık hizmeti sunmakta ve kişilerin taleplerini, iddialarını ve delillerini mahkemeye ileterek süreci kolaylaştırmaktadır.

 

Aydın ve çevresinde görev yapan ve davalarda müvekkilinin haklarını koruyan boşanma avukatı arayışına giren kişiler ‘’Aydın en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Aydın boşanma avukatı’’, ‘’Aydın boşanma avukatı tavsiyesi’’ konularında merak ettiklerini araştırıyor. Boşanma davalarında haklarınızın neler olduğuna, dava dilekçesinin nasıl hazırlandığına ve boşanma ile ilgili daha pek çok konuya makalemizin devamında ulaşabilir, ‘’Aydın boşanma avukatı’’ ve ‘’Aydın en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ifadeleriyle ne anlatılmak istendiğini öğrenebilirsiniz.

Aydın boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk Bölümünden mezun olan ve aldığı diplomayla hukukun her alanında çalışmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye yetkisi bulunan kişilere avukat adı verilmektedir. Avukatlar, lisans eğitimi alırken edindikleri bilgilerle müvekkillerini merak ettikleri konularda bilgilendirebilir, onlara önerilerde bulunarak yol gösterebilir. Hukuk Fakültesinde branşlaşma gibi bir durumun olmaması, mezun olan her avukatın hukukun her alanında çalışabilme izni bulunmasına rağmen bazı avukatların kendilerini bir alanda geliştirmek istediği, geliştirdiği alanla ilgili danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflediği görülmektedir. Aydın boşanma avukatı olarak adlandırılan kişiler, aile hukuku alanında çalışmalar yürütürler ve boşanma davası, nafaka, velayet gibi konularda müvekkillerine bilgi verirler. Aydın boşanma avukatının çalışma alanlarını ve görevlerini makalemizin devamında öğrenebilirsiniz.

Aydın boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Aydın’da çalışmalarını yürüten Aydın boşanma avukatı, müvekkillerinin boşanma davası açabilmesi için geçerli bir neden sunup sunmadıklarını tespit etmeye çalışır. Kişilerin pek çok nedenden ötürü boşanma talebinde bulunabilirler. Bu nedenler arasında, tarafların birbirlerini aldatması, tarafların birbirlerinin hayatlarını tehlikeye atması, tarafların birbirlerine saygısını yitirmesi ve hakaret içeren konuşmalarda bulunması, tarafların saygınlıktan uzak bir yaşam stilini benimsemesi, tarafların bir sebep belirtmeden evi terk etmesi, tarafların doğru muhakeme yapamayacak derecede sağlık sorunlarıyla karşılaşması ve akıl sağlığını yitirmesi, tarafların bir evlilik sürdüremeyeceklerinde karar kılması bulunmaktadır. Dava dilekçesini hazırlamadan önce Aydın boşanma avukatı, müvekkilinin neden boşanmak istediğini inceler. Hakim, boşanma talebinin altında yatan sebepleri duruşma sırasında dinleyecek ve bu nedeni göz önünde bulundurarak bir karara varacaktır. Kişilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve dava süresince haksızlık yaşamamaları için bir avukattan hizmet almaları önerilmektedir.

 

Boşanma nedenini doğru bir şekilde saptadıktan sonra dava dilekçesini hazırlamaya başlayan Aydın boşanma avukatı, dava dilekçesine boşanma nedeninin yanı sıra karşı taraftan talep edilebilecek çeşitli konuları da ekler. Velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi talepleri dava dilekçesine ekleyebilen Aydın boşanma avukatı, müvekkillerine bu taleplerin hukuka uygunluğuyla ilgili bilgi verir. Müvekkillerine, taleplerin yerine getirilebilmesi için gerçekçi bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini anlatır.

 

Dava dilekçesinin hazırlandığı aşamada Aydın boşanma avukatı ve müvekkili görüşme gerçekleştirirler. Aydın boşanma avukatı, müvekkilinin taleplerini, iddialarını ve bu iddialara ilişkin delilleri dava dilekçesine ekler. Dilekçede iddiaların hangi delillerle ispat edileceği belirtilir. Müvekkil ve avukat, dava dilekçesine eklenecek başka bir konu kalmadığına dair fikir birliğine vardıklarında dilekçe mahkemeye iletilir ve dava açılmış olur. İddiaların yer aldığı dava dosyasına delillerin fiziki olarak eklenmesi önemlidir. Adı geçen ancak dava dosyasında fiziki olarak yer almayan deliller, mahkeme aracılığıyla ilgili kurumdan temin edilebilir.

 

Tarafların evlilik birliğini sürdüremediğine tanıklık eden kişiler, duruşma sırasındaki beyanlarıyla boşanma davasına yön verirler. Tanıkların dinlenmesinin oldukça önemli olduğu dava sürecinde tanıkların isimlerinin, adreslerinin ve kimlik numaralarının dava dosyasına eklenmesi gerekir.

 

Evliliklerinde sorunlar yaşayan ve yaşadıkları sorunları çözemedikleri için boşanmaya karar veren çiftlerin aile hukukundan kaynaklanan birçok tedbiri talep etme hakkı vardır. Bu tedbirler, karşı tarafın yaklaşmasının engellenmesi, karşı tarafın iletişim kurmasının önüne geçilmesi ve karşı taraftan nafaka ücreti alınması olarak sıralanabilir. Tedbirlerin talep edilebilmesi için boşanma davası açma şartı bulunmaz. Aydın boşanma avukatı, kendilerini güvende hissetmeyen ve şiddete maruz kalan müvekkiller için tedbir kararı çıkartabilmektedir. Tedbirlerin Aydın boşanma avukatı aracılığıyla talep edilmesi daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

 

Kişiler, kendi güvenliklerini sağlamak ve refah bir yaşam sürmek amacıyla, fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi, hakaret ve şiddet içeren iletişim biçiminin engellenmesi, ortak yaşam alanı olan konuta karşı tarafın yaklaşmasının engellenmesi, ortak konutun mağdur kişiye devredilmesi ve mağdurun güvenliğinin artırılması, şiddete eğilimi olan kişinin mağdurun yakınına, iş yerine ve evine yaklaştırılmaması, mağdurun kişisel eşyalarına erişimin engellenmesi, mağdurun iletişim araçlarıyla taciz edilmesinin önlenmesi, şiddete eğilimi olan kişinin silahının ve buna benzer yaralayıcı aletinin kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gibi önleyici tedbirler talep edebilirler.

 

Hakim, boşanma davasını açtıktan sonra, dava dosyasını inceler ve dosyada eksik bir evrak bulunmadığına, iddiaların ve delillerin dosyada bulunduğuna, dosyanın hazır olduğuna emin olduktan sonra ilk duruşma için bir tarih belirler. İlk duruşmaya davalıyı ve davacıyı çağırır, her iki tarafı da dinler ve iddialarını hangi delillerle ispat etmeye çalıştıklarını inceler. Tarafların hangi konularda fikir birliğine vardığını, hangi konularda çatıştıklarını tespit eden hakim, duruşma sırasında avukatlara müvekkillerini savunma hakkı tanır. Hakim, ilk duruşmayı sonlandırdıktan sonra ikinci bir duruşma tarihi belirler ve ikinci duruşmada tanık ifadelerini dinleyeceğini duyurur. Tanık sayısına herhangi bir sınırlama getirilmez ve tanıkların beyanları dava sürecinde delil niteliğinde sayılır. Tanıkların duruşma sırasında doğru beyanlarda bulunduğunun ve çelişkili ifadelerden kaçındığının kanıtlanması için avukatlar, tanıklara duruşma sırasında çeşitli sorular yöneltebilirler. İlk duruşmada tarafları, ikinci duruşmada da tanıkları dinleyen hakim, iddiaları ve delilleri inceler, dava dosyasına eklenecek başka bir evrak kalmadığında kararını açıklar ve boşanma davasını sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Evliliklerinde anlaşmazlık yaşamalarına rağmen her konuda fikir birliğine vararak boşanmaya karar veren kişiler anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma kararı alan çiftler, aralarında bir protokol imzalayarak birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ve haklarını kabul ettiklerini yazılı bir şekilde mahkemeye iletirler. Birbirlerine nafaka ödeyip ödemeyecekleri, velayeti hangi tarafın alacağı, maddi ve manevi tazminatın ödenip ödenmeyeceği, ev eşyalarının ve şahsi malların nasıl paylaşılacağı, katkı payı ve katılma alacağının nasıl tahsil edileceği konularında ortak paydada buluşan taraflar, bu maddeler üzerinde anlaştıklarına dair imza atarlar ve protokolü anlaşmalı boşanma davasında hakime sunarlar.

 

Taraflar arasında boşanma protokolünde yer alan maddelerin detaylı incelenmemesi halinde haksızlıkların yaşanabildiği görülmüştür. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukattan yardım alınarak hazırlanması hem hak kaybı yaşanmasının önüne geçer hem de tarafların değişen talepleri üzerine protokol üzerinde değişiklikler yapılabilmesini sağlar. Avukatlar anlaşmalı boşanma davası açmadan önce taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışır. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda da her iki tarafın menfaatini gözetir.

 

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında, hakimin verdiği kararın kesinleşmesi için, kararı bir üst mahkemenin onaylaması gerekmektedir. Duruşma sonucunda davanın nasıl sonuçlanacağına karar veren hakim, dosyayı istinafa göndererek tarafların itiraz edebilmelerine olanak sağlar. Alınan karardan memnun olmayan taraflar kararın değişmesi yönünde taleplerini istinafa iletebilirler. Hakimin verdiği karar istinafta kesinleştikten sonra tarafla nüfus müdürlüğüne giderek bilgilerini güncelleyebilirler. Dava dilekçesini hazırlanmasından davada alınan kararın istinafta onaylanmasına kadar görevine devam eden Aydın boşanma avukatı, süreç içerisinde de müvekkiline motivasyon sağlar ve davada müvekkilinin lehine karar çıkması için çaba gösterir.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma talebiyle bir avukattan yardım alan kişiler, boşanma davalarının ne kadar süreceğini araştırıyor. Boşanma davalarının ne zaman sonuçlanacağı, davaya ne kadar sürede hazırlanıldığına, dava dosyasında yer alan iddiaların nasıl temellendirildiğine ve delillerin dosyada nasıl kanıtlanacağına göre değişiyor. Anlaşmalı boşanmayı düşünen ve bir protokol üzerinde anlaşan kişiler 1 – 2 ay içerisinde boşanabilirken, çekişmeli boşanma davalarında bu süre 4 yıla kadar çıkıyor.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra davada aleyhine karar çıkan taraf, mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı şekilde boşanan kişiler, mahkeme masraflarını paylaşmak isteyebilirler. Bu gibi durumlarda masraf ikiye bölünür. Kişilerin mahkeme masraflarını, kendi inisiyatifini kullanarak tek başına üstlendikleri de görülmüştür.

 

Aydın boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Çocuklar boşanma davalarında, olumsuzluklardan en az etkilenen taraf olmalıdır. Duruşma sırasında her iki tarafı da dinleyen hakim velayet konusunda, çocuğun güvenliğini tehlikeye atmayacak, çocuğa rahat bir hayat sunacak tarafın lehine karar verir. Özellikle küçük yaştaki çocukların bakımlarının anne tarafından üstlenildiği, velayetin istisnalar haricinde anneye verildiği görülmektedir. Annenin çocuğa şiddet uyguladığının tespit edilmesi ve annenin çocuğun giderlerini karşılayacak gelirinin olmaması gibi durumlarda velayet babaya verilir.

Aydın en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Aydın ve çevresinde faaliyet gösteren avukat arayışına giren kişiler ‘’Aydın en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini aratıyor. İlgili üniversitelerin Hukuk bölümünden mezun olan her avukat, mesleğini en iyi şekilde icra eder ve sahip olduğu bilgi birikimiyle müvekkillerine hukuki destek sağlar. Bu sebeple bir avukatın ‘’en iyi’’ olarak nitelendirilmesi doğru bir durum değildir. Bununla birlikte, daha önce Aydın boşanma avukatından hukuki danışmanlık hizmeti alan ve aldığı hizmetten memnuniyet duyan kişiler, Aydın boşanma avukatını bir başka kişiye önerebilmekte ve referans sağlayabilmektedir. Kendini sürekli olarak geliştiren, çalışmalarıyla adını duyuran ve Aydın’da görev alan avukatlar ‘’Aydın en iyi boşanma avukatı’’ olarak nitelendirilebilmektedir.

 

Aydın boşanma avukatı ücretleri

 

İnternette ‘’Aydın boşanma avukatı ücretleri’’ ifadesini aratan ve Aydın çevresinde müvekkillerine hukuki destek sağlayarak önerilerde bulunana avukatların ücret tarifelerini merak eden pek çok kişi bulunmaktadır. Aydın boşanma avukatının sunduğu hizmet karşılığında alacağı ücret, davanın ne kadar süreceğine, müvekkilin dava sürerken neler talep edeceğine, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılacağına göre değişkenlik gösteriyor. Avukatlık Kanunu’na göre avukatların talep ettikleri ücreti peşin tahsil etmeleri gerekirken, Aydın boşanma avukatının müvekkillerine ödeme kolaylığı sağladığı ve ödeme tarihini güncelleyebildiği görülmektedir. Sizler de hukuki danışmanlık hizmeti veren Aydın boşanma avukatının müvekkillerinden ne kadar ücret talep ettiğini merak ediyor ve sorularınıza yanıt arıyorsanız bizi arayabilir, Aydın boşanma avukatıyla görüşerek doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Önleyici tedbirlerin alınmasında, dava dilekçesinin hazırlanmasında ve daha pek çok konuda müvekkillerine hizmet veren Aydın boşanma avukatı, duruşma sırasında savunma yaparak müvekkilinin hak kaybı yaşamasının önüne geçer. Alanında deneyimli ve bilgi birikimine sahip Aydın boşanma avukatından öneri almak istiyorsanız bizimle görüşme talep edebilir, çalışmalarımızı yakından takip edebilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button