avukat cansu şirin

Susurluk Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Susurluk ve çevresinde anlaşmalı – çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Birbirlerine karşı sevgi ve saygı besleyen, birlikte bir hayat sürme arzusuyla evlenen kişilerin süreç içerisinde fikirleri değişebilir ve evliliklerini sonlandırmak isteyebilir. Kişiler, evli kaldıkları süre içerisinde anlaşmazlık yaşamaları, birbirlerine şiddet içerikli davranışlarda bulunmaları, alkol ve kumar alışkanlıklar edinmeleri, birbirlerine karşı verdikleri sadakat sözünü tutamamaları, aralarında sevgi ve saygının yitirilmesi gibi nedenlerden ötürü boşanma talebinde bulunabilirler. Evliliklerindeki bu problemlere çözüm üretemeyen ve aralarında uzlaşma sağlayamayan kişiler, ayrılmak ve hayatlarına tek başına devam etmek isteyebilir. Boşanma avukatları, bu süreçte eşler arasında uzlaşma sağlamaya, uzlaşma sağlayamadığı durumlarda da eşlerin haklarını korumaya çalışırlar.

 

Boşanma davası açmaya karar veren ve dava sürecini yönetecek, kendisini savunacak ve haklarını koruyacak bir avukata ihtiyaç duyan kişiler, Susurluk ve çevre illerde ‘’Susurluk boşanma avukatı tavsiyesi’’, ‘’Susurluk boşanma avukatı’’, ‘’Susurluk en iyi boşanma avukatı’’ konularında araştırma yapıyor. Boşanma süreciyle ve boşanma davalarıyla ilgili aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak ve ‘’Susurluk en iyi boşanma avukatı tavsiye’’, ‘’Susurluk boşanma avukatı’’ ifadeleriyle neyin kastedildiğini kavramak istiyorsanız makalemizin devamını inceleyebilirsiniz.

Susurluk boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Üniversite sınavında başarı göstererek Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanan, lisans eğitimi alan ve zorunlu stajını tamamlayarak hukukun her alanında çalışma yetkisi kazanan kişiler avukat ünvanı almaktadır. Hukuk ile ilgili alan bilgisine sahip olan ve çalışma hayatına atılan her avukat, danışanlarına hizmet sunmakta ve merak edilen soruları yanıtlayarak danışanlarını bilgilendirmektedir. Hukuk Fakültesinde branş seçme gibi bir olanak bulunmamaktadır. Bununla birlikte diplomasını aldıktan sonra bazı avukatların hukukun bir alanında çalışmak istediği, o alana yoğunlaşarak kendini geliştirmek istediği görülmektedir. Susurluk ve çevre illerde çalışmalara katılan, özellikle boşanma davaları ile ilgili danışmanlık hizmeti veren, aile hukuku alanında kendini geliştirmeyi hedefleyen avukatlar ‘’Susurluk boşanma avukatı’’ olarak adlandırılmaktadır. Makalemizin devamında Susurluk boşanma avukatının görevlerine ulaşabilirsiniz.

Susurluk boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Taraflar boşanma davası açabilmek için mahkemeye geçerli bir boşanma nedeni sunmalıdır. Susurluk boşanma avukatı, boşanma davası açmadan önce her iki tarafı da dinleyerek geçerli bir neden bulunup bulunmadığını inceler. Boşanma nedeni sayılabilecek faktörler, eşlerin sadakat sözlerini tutmaması ve bir başkasıyla birlikte olması, eşlerin birbirlerinin hayatını tehlikeye atması, eşlerin birbirlerine saygısızca davranışlarda bulunması, evlilik birliğinin devam ettiği sürede eşlerin yaşadıkları evi bir sebep göstermeden terk etmesi, eşlerden birinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşması ve muhakeme yapabilme gücünü kaybetmesi, eşlerin birlikte bir hayat süremeyeceklerini ve evliliğin onları mutlu etmediğini fark etmeleri olarak sıralanabilir. Boşanma sebebinin doğru bir şekilde mahkemeye iletilmesi önemlidir. Çünkü hakim, tarafların neden boşanmak istediğini baz alarak dava sürecini şekillendirir. Boşanma nedeninin tespit edilmesi konusunda da Susurluk boşanma avukatı devreye girer ve müvekkillerini dinleyerek boşanma kararının altında yatan nedenleri araştırır. Kişiler, bir dava dilekçesi hazırlayarak mahkemeye boşanma talebini iletebilirler. Ancak bir avukat yardımıyla dilekçenin yazılması, kişilerin haklarını ve yükümlülüklerini bilerek dilekçeyi şekillendirmesi önemlidir. Bu nedenle zorunluluk bulunmasa da bir boşanma avukatından destek alınması kişilerin daha doğru adımlar atmasını sağlar.

 

Boşanma nedenini saptayan Susurluk boşanma avukatı, dava dilekçesinin hazırlıklarına başlar. Dava dilekçesine tarafların boşanma sonrasında talep edebileceği bazı haklar da eklenebilir. Dava sonuçlandığında karşı taraftan nafaka ödemesi almak için talepte bulunabilen kişiler, bunun yanı sıra velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda da isteklerini dile getirebilirler. Kişilerin bu taleplerinin mahkeme tarafından onaylanması için taleplerin gerçeklik payının olması ve karşı tarafın bu talebi karşılayabilecek potansiyele sahip olması gerekmektedir. Susurluk boşanma avukatı, müvekkillerin taleplerinin gerçeğe uygun olup olmadığını araştırır.

 

Boşanma nedeni tespit edildiğinde ve boşanma sonrasında talep edilebilecek konular ile ilgili araştırmalar tamamlandığında Susurluk boşanma avukatı dava dilekçesini yazıya geçirir. Karşı tarafa dair iddiaları bulunan kişiler, bu iddialarla ilgili delilleri de avukatına iletir ve avukatından bu delilleri dava dilekçesine eklemesini ister. Dava dilekçesinde hangi iddianın hangi delille kanıtlanacağı yer alır. Dava dilekçesini hazır hale getiren Susurluk boşanma avukatı, dilekçeyi mahkemeye ileterek davayı açar. Karşı tarafı konu alan iddialar delillerle desteklenmeli ve deliller dava dosyasına eklenerek hakime ulaştırılmalıdır. Fiziki olarak dosyada bulunmayan ve çeşitli kurumlardan temin edilebilecek deliller konusunda mahkeme bilgilendirilmeli, mahkeme onayıyla adı geçen deliller ilgili kurumlardan talep edilmelidir. Evli kaldıkları süre boyunca tarafların arasındaki çatışmalara şahit olan kişiler de mahkemede söz hakkına sahiptir. Dava dosyasına adı, adresi ve kimlik numarası eklenen tanıklar, hakimin karşısında çıkarak ve çeşitli beyanlarda bulunarak davaya yön verebilir.

 

Eşiyle arasındaki çatışmalardan ötürü kendisini güvende hissetmeyen kişiler, hem dava sürerken hem de dava sonuçlandığında kendisini korumak amacıyla tedbir alınmasını isteyebilir. Susurluk boşanma avukatı, karşı tarafın mağdura yaklaşmasının önlenmesi, karşı tarafın mağdurla iletişime geçmesinin engellenmesi ve boşanma davası sonuçlandığında karşı tarafın mağduriyetini gidermesi adına nafaka ödemesi gibi talepleri mahkemeye iletebilir. Tedbir taleplerinin bir avukat aracılığıyla yapılması daha hızlı sonuç alınmasını sağlar. Karşı tarafın şiddetine maruz kalan kişiler, aile mahkemesine başvuruda bulunarak önleyici tedbir alınmasını isteyebilirler.

 

Kişilerin kendilerine huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak için talep edebileceği önleyici tedbirler şu şekilde sıralanabilir; karşı tarafın şiddet uygulamasının engellenmesi ve hakaret, kötü söz içeren konuşmalarının önlenmesi, karşı tarafın ev gibi ortak yaşam alanlarından uzaklaştırılması, karşı tarafın mağdurun kişisel eşyalarına erişmesinin önüne geçilmesi, birlikte yaşanılan evde mağdur kişinin kalmasının sağlanması, karşı tarafın mağdurun evine, iş yerine ve bulunduğu ortamlara yaklaşmasının engellenmesi, karşı tarafın mağdurla iletişime geçmesinin engellenmesi, karşı tarafın yaralayıcı silah vb. aletlerini kolluk kuvvetlerine vermesi.

 

Dosyada tarafların boşanma sebebinin, iddiaların ve delillerin bulunduğuna ve dosyanın duruşmaya hazır olduğuna kanaat getirdikten sonra hakim, boşanma davasını başlatır. İlk duruşma için bir tarih belirleyen ve tarafları duruşmaya çağırarak iddialarını dinleyen hakim, duruşma sırasında tarafların anlaştığı ve çatışma yaşadığı durumları belirler. Susurluk boşanma avukatı ilk duruşmadan itibaren müvekkilini savunarak iddiaların doğruluğunu kanıtlamaya çalışır. İlk duruşmada tarafları dinleyen hakim, ikinci duruşma için bir tarih belirler ve ikinci duruşmaya, dosyada adı geçen tanıkları davet eder. Boşanma davalarında tanıkların beyanları delil olarak kabul edilebilir. Bu nedenle tanıkların duruşma gelmesi ve tarafların iddialarını doğrulaması önemlidir. Mahkeme tarafından tanık sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Her iki tarafın avukatı da tanıkların ifadelerine yönelik çeşitli sorular sorabilir, tanıkların söylemleri arasında bir çelişki bulunup bulunmadığını saptayabilir. Boşanma davasında davalıyı ve davacıyı dinledikten sonra tanıkların beyanlarına da kulak veren, dosyada eklenecek başka bir konunun bulunmadığına ve dosyayla ilgili araştırmaların tamamlandığına kanaat getiren hakim, kararını açıklar ve davayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Boşanma davası sonuçlandığında birbirlerinden talep edecekleri hususlarla ilgili anlaşmaya varan, anlaşmalarını bir protokol imzalayarak resmi hale getiren kişiler anlaşmalı boşanmaktadırlar. Kişiler, protokole birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini, kendi menfaatleri için karşı taraftan neler talep ettiklerini ve dava sonrasında elde edecekleri hakları eklerler. Boşanma protokolünün içeriğinde tarafların birbirlerine ödeyecekleri nafaka miktarı, çocuğun velayetinin kime verileceği, tarafların birbirlerine ödemekle yükümlü oldukları maddi ve manevi tazminatlar, ortak kullanım alanlarındaki eşyaların nasıl paylaştırılacağı, kişilerin şahsi eşyalarının paylaşımı, katılma alacağı ve katkı payı alacağı yer alır. Tüm koşullarda anlaşan kişiler, protokole imza atarak protokolde yer alanlar dışında bir talepte bulunmayacaklarını ifade ederler.

 

Boşanma protokolü resmi bir evrak olduğundan tarafların haksızlığa uğramaması için bir avukat desteği almaları, avukatın önerilerine kulak vererek protokole yön vermeleri önemlidir. Protokolün hazırlanma aşamasında tarafların fikirleri değişebilir. Bu gibi durumlarda boşanma avukatları protokolde değişiklik yapabilir ve tarafların taleplerini dinleyerek protokolü güncelleyebilir. Tarafların anlaşma sağlayamadığı durumlarda boşanma avukatları devreye girer, hazırladığı protokolle taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışır.

 

Hakimin verdiği kararın kesinleşmesi için bir üst mahkemenin bu kararı onaylaması gerekmektedir. Hakimin verdiği kararı doğru bulmayan taraflar karara itiraz edebilir ve istinaf yoluna gidebilir. İstinafta kesinleşen karar sonrasında taraflar nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak bilgilerini güncelleyebilirler. Susurluk boşanma avukatı, dava dilekçesinden davanın istinafa gitmesine kadar olan süreçte müvekkillerini desteklerler ve müvekkillerine hizmet vermeye devam ederler.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davası açmadan önce ne kadar süre hazırlık yapıldığına, duruşma sırasında iddiaların nasıl temellendirildiğine ve delillerin nasıl kanıtlandığına göre dava süresi değişmektedir. Çekişmeli boşanma davaları yaklaşık olarak 2 – 4 sene arasında sonuç alırken, anlaşmalı davalarda bu süre 1,5 aya kadar düşmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Davada haksız bulunan ve aleyhine karar verilen kişi, mahkeme masraflarını ödemek zorundadır. Anlaşmalı boşanma davalarına ise genellikle taraflar mahkeme masraflarını bölüşmektedir. Bir tarafın inisiyatifini kullandığı ve mahkeme masraflarını tek başına üstlendiği de görülebilir.

 

Susurluk boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Mutlu bir evlilik sürdüremeyen kişiler boşanma talebini Susurluk boşanma avukatına iletmektedir. Birçok ailenin boşanma aşamasında velayet konusunda anlaşmazlık yaşadığı görülmektedir. Mahkeme, çocuğun velayeti konusunda bir karara varırken, çocuğun güvenli bir ortamda yaşayacağı, öz bakımının sağlanacağı, sevgi ve saygı göreceği bir ortam bulunmasına dikkat eder. Çocuğun bakımının günümüzde genellikle anne tarafından üstlenildiği görülmekte bu nedenle de hakim büyük çoğunlukla çocuğun velayetini anneye vermektedir. Annenin şiddet uygulama potansiyelinin olması, çocuğa rahat edeceği bir ortam hazırlayamaması halinde çocuğun velayetinin babaya verilmesi de mümkündür.

Susurluk en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Evli kaldıkları süre boyunca şiddetli geçimsizlik yaşayan kişiler, Susurluk ve çevresinde danışmanlık hizmeti alacağı bir avukat arıyor ve internette ‘’en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini aratıyor. Her avukat, üniversiteyi başarıyla tamamladıktan ve stajını yaptıktan sonra müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışır. Buradan yola çıkarak ‘’en iyi boşanma avukatı’’ ifadesinin gerçeği yansıtmadığını görebiliriz. Susurluk ve çevre illerde, kişilere sunduğu hizmet dolayısıyla takdir toplayan ve kişilerin memnuniyetini kazanan avukatlar, ‘’Susurluk en iyi boşanma avukatı’’ olarak tanımlanmakta ve avukat arayışına giren kişilere önerilmektedir.

 

Susurluk boşanma avukatı ücretleri

 

Susurluk boşanma avukatı ile ilgili merak edilenler arasında ‘’Susurluk boşanma avukatı ücretleri’’ bulunuyor. Avukatlar, açılan boşanma davasının seyrine göre farklı ücret talep edebiliyorlar. Davanın ne kadar süreceğine, müvekkillerin karşı taraftan neler talep edeceğine, müvekkilinin çekişmeli mi anlaşmalı mı boşanacağına göre ücrette değişikliğe gidilebiliyor. Avukatlık Kanunu’na bağlı olarak avukatların hizmetleri karşılığında alacakları ücretleri peşin olarak tahsil etmesi bekleniyor. Bununla birlikte bazı avukatların, müvekkil – avukat ilişkisini göz önünde bulundurarak ödeme konusunda müvekkiline kolaylık sağladığı görülüyor. Susurluk boşanma avukatının uyguladığı ücret tarifesini öğrenmek ve boşanma davalarıyla ilgili aklınıza takılan soruları sormak için bizimle görüşebilir, Susurluk boşanma avukatının hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

Boşanma davası sürecinde müvekkilinin haklarını savunan Susurluk boşanma avukatı, hukuki işlemleri takip eder ve davanın müvekkili lehine sonuçlanması için çaba gösterir. Dava dosyası oluşturan ve müvekkilinin iddialarını kanıtlamaya çalışan Susurluk boşanma avukatı ile ilgili merak ettiklerinizi bize sorabilir, dava dilekçesinin hazırlanması, dava dosyasının mahkemeye iletilmesi ve daha pek çok konuda Susurluk boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button