avukat cansu şirin

Balıkesir Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Balıkesir ve çevresinde anlaşmalı – çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Evlenerek birlikteliklerini resmiyete döken çiftler, süreç içerisinde yaşadıkları çatışmalar ve anlaşmazlıklar sebebiyle boşanma kararı alabilirler. Boşanma kararı alınmasının nedenleri arasında eşlerin birbirine şiddet uygulaması ya da şiddete eğiliminin olması, eşlerin alkol ve kumara bağımlılığının olması, eşlerin sadakat sözünü tutmaması ve başkalarıyla birlikte olması, bir evi paylaşan eşler arasında sevgi ve saygının kalmaması bulunmaktadır. Aralarında bulunan problemleri çözüme kavuşturamayan ve evliliklerini sürdüremeyeceğine karar veren kişiler boşanma kararı alarak hayatlarına tek devam etmeyi tercih edebiliyorlar. Dava sürecinde haklarını savunacak bir avukata ihtiyaç duyan kişiler, boşanma avukatlarıyla görüşerek hukuki danışmanlık hizmeti alabiliyor.

 

Balıkesir ve çevresinde yaşayan, açtığı boşanma davasının takibini yapacak bir avukat arayışına giren kişiler, arama motorunda ‘’Balıkesir en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Balıkesir boşanma avukatı’’, ‘’Balıkesir boşanma avukatı tavsiyesi’’ ifadelerini aratıyor. Boşanma davası açmak ve süreç ile ilgili bilgilendirilmek isteyen kişiler makalemizi inceleyebilir, ‘’Balıkesir boşanma avukatı’’ ve ‘’Balıkesir en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ifadeleriyle ne anlatılmak istendiğine makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Balıkesir boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayan ve diplomasını alan, hukukun her alanında çalışma yürüten kişiler avukat olarak adlandırılmaktadır. Üniversitede aldıkları eğitimlerden yola çıkarak danışmanlık hizmeti sunan avukatlar, müvekkillerinin sahip olduğu problemlere çözüm üretmeye çalışır. Avukatların lisans eğitimi alırken ve çalışma hayatı boyunca branş seçme imkanı yoktur. Bununla birlikte avukatlardan bir kısmının kendisini belirli alanlarda geliştirmek istediği, çalışmalarını da o alanda gerçekleştirdiği görülmektedir. Aile hukuku alanındaki davalarla ilgilenen, boşanma talebiyle kendisine gelen müvekkillere hukuki danışmanlık sağlayan, Balıkesir ve çevresinde faaliyet gösteren avukatlar Balıkesir boşanma avukatı adını almaktadır.

Balıkesir boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Boşanma davasında istenilen sonucun elde edilebilmesi için boşanma sebebinin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Balıkesir boşanma avukatı, boşanma talebiyle kendisine gelen ve hizmet almak isteyen kişileri dinler, boşanma davası açılması için geçerli bir neden bulunup bulunmadığına karar verir. Günümüzde kişiler, genellikle şu nedenlerden ötürü boşanma davası açmaktadırlar; tarafların birbirlerine sadakatsizlikte bulunması ve başka kişilerle görüşmesi, tarafların birbirlerine hem fiziksel hem de psikolojik anlamda zarar vermesi, tarafların birbirlerine hakaret içeren konuşmalarda bulunması, tarafların onursuz ve toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir hayat sürmesi, tarafların haklı bir sebep göstermeden birlikte yaşanılan konuttan ayrılması, tarafların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşması sonucu sağlıklı düşünememesi ve akıl sağlığını kaybetmesi ve tarafların yaşadıkları çatışmalar nedeniyle evliliği sürdüremeyeceklerinin farkına varmaları. Balıkesir boşanma avukatı, dava dilekçesini hazırlamadan önce müvekkilinin neden boşanmak istediğini tam olarak anlamaya çalışır. Mahkeme, kendisine ulaşan dava dilekçesini inceleyecek ve dava dosyasını göz önünde bulundurarak bir karara varacaktır. Bu nedenle mahkemeye sunulan dilekçede boşanma nedeninin doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Boşanma davalarında her ne kadar bir avukat ile anlaşma zorunluluğu bulunmasa da, dava sürecini takip edecek ve haksızlık yaşanmaması için savunma yapacak bir avukattan hizmet alınması önerilmektedir.

 

Boşanma nedeninin saptanmasıyla birlikte Balıkesir boşanma avukatı dava dilekçesini hazırlamaya başlar. Taraflar, boşanma davası sürerken ya da dava sonuçlandığında karşı taraftan bazı taleplerde bulunabilirler. Velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi taleplerin yerine getirilebilmesi için avukatın görüşlerine kulak verilmelidir ve karşı tarafın karşılayabileceği taleplerde bulunulmalıdır.

 

Müvekkil, Balıkesir boşanma avukatı ile yaptığı görüşme sonucu boşanma davasının hangi temellere dayandırılacağına karar verir. Dava dilekçesini hazırlayan Balıkesir boşanma avukatı, dilekçede müvekkilinin karşı taraf ile ilgili iddiaları ve bu iddiaları kanıtlayacak deliller bulunmaktadır. Dava dilekçesinin içeriğinde hangi iddiaların hangi delillerle ispatlanacağına yer verilir. Hakimin daha hızlı karar verebilmesi için iddialarla ilişkili delillerin dava dosyasında fiziki olarak bulunması gerekir. Dava dosyasında yer almayan deliller, mahkemenin de onayıyla ilgili kurumdan talep edilebilmektedir. Genellikle çekişmeli boşanma davalarında tanıkların dinlendiğine şahit olunmaktadır. Tanıklar boşanma davalarının seyrini değiştirmektedir ve beyanlarıyla çeşitli iddiaları kanıtlamaktadır. Duruşmada tanıklarını dinletmek isteyen taraflar dava dilekçesine ilgili tanıkların adlarını, adreslerini ve kimlik numaralarını eklerler.

 

Balıkesir boşanma avukatının görevi yalnızca boşanma davası açmak değildir. Aile hukukundan kaynaklanan bazı tedbirler de Balıkesir boşanma avukatı yardımıyla talep edilebilmektedir. Önleyici tedbirler, tarafların birbirine şiddet uygulamasının önlenmesi, tarafların birbirlerine hakaret içerikli konuşmalarda bulunmasının önüne geçilmesi, şiddete eğilimi olduğu düşünülen kişinin birlikte yaşanılan evden uzaklaştırılması ve mahkeme kararıyla evin mağdur devredilmesi, şiddete meyilli kişinin, mağdurun evine, iş yerine ve bulunduğu ortamlara erişiminin engellenmesi, mağdurun kişisel eşyalarının zarar görmesinin önüne geçilmesi, mağdurun cep telefonuyla ya da sosyal medya üzerinden rahatsız edilmesinin önüne geçilmesi, şiddete eğilimi olan kişinin sahip olduğu yaralayıcı ve tehlikeli olarak nitelendirilebilecek aletleri kolluk ekiplerine ulaştırması olarak sıralanabilir.

 

Mahkeme, aldığı dilekçe doğrultusunda boşanma davasını açtıktan sonra dosyayı hakime iletir. Hakim, dosyada yer alan dilekçeleri ve delilleri detaylı olarak inceler, dosyada eksik bir evrak olup olmadığını kontrol eder. Dava dosyasının davacı tarafından tamamlandığına kanaat getiren hakim, duruşma için bir tarih belirler ve hem davalıyı hem de davacıyı duruşmaya davet eder. Hakim, ilk duruşmada tanıkların beyanlarını dinler, tanıkların hangi konularda fikir birliğine vardığına hangi konularda anlaşmazlık yaşadıklarına karar verir. İlk duruşmadan itibaren avukatlar, kendi müvekkillerini savunur ve müvekkillerinin hak kaybı yaşamasını önlemeye çalışır. Hakim, ilk duruşmayı sonlandırdıktan sonra ikinci duruşma için tarih belirler ve ikinci duruşmaya tarafların arasında geçen çatışmalara şahitlik eden kişileri yani tanıkları çağırır. Mahkeme, beyanları dinlenecek tanıklar için sayı sınırlaması getirmemektedir. Tanıklar, iddiaları doğrular nitelikte beyanda bulunmalıdırlar. Duruşma sırasında tanıklara çeşitli sorular sorabilen avukatlar, tanıkların çelişkili ifade verip vermeyeceklerini ölçerler. Dava dosyasına eklenecek başka bir evrak bulunmaması, dosya ile ilgili araştırılacak başka bir konunun kalmaması ve tüm delillerin dosyaya eklenmesi halinde hakim davayı sonlandırır ve aldığı kararı taraflara bildirir.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Tarafların boşanmak istemeleri üzerine her konuda anlaştıklarına dair protokol imzalamaları ve hazırladıkları dava dilekçesiyle birlikte protokolü mahkemeye iletmeleri sonucunda anlaşmalı boşanma davası açılır. İmzalanan boşanma protokolünde tarafların birbirlerine karşı olan hakları ve yükümlülükleri yer alır. Çocuğun velayetinin kime verileceği, eşlerin birbirlerine nafaka ödeyip ödemeyeceği, ortak kullanılan konuttaki eşyaların nasıl paylaştırılacağı, eşlerin kişisel eşyalarını nasıl paylaşacağı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı ödemelerinin nasıl yapılacağı anlaşmalı boşanma protokolünde adı geçen haklar ve yükümlülüklerdir. Her iki taraf da protokolü imzalar ve dava sonrasında başka bir hak iddia etmeyeceğini yazılı olarak beyan etmiş olur.

 

Taraflar, boşanma protokolünü imzaladıktan ve mahkemeye ilettikten sonra ekstra hak iddia edemeyeceği protokolün bir avukattan destek alınarak hazırlanması gerekir. Boşanma protokolünün hazırlanma aşamasında tarafların talepleri doğrultusunda protokol üzerinde değişikliğe gidilebilir. Avukatlar, taraflar arasında uzlaşma sağlayamadığı takdirde her iki tarafın da düşüncelerini dinleyerek bir protokol üzerinde anlaşmaları için çaba gösterir.

 

Boşanma davaları, hakimin bir karara varması ile sonlanmaz. Anlaşmalı ve çekişmeli davaların sonuça ulaşabilmesi için, alınan kararı bir üst mahkemenin yani istinafın onaylaması gerekir. Boşanma davası sonuçlandığında alınan karardan memnun kalmayan taraflar itirazlarını üst mahkemeye iletirler. Kararın istinafta kesinleşmesi halinde taraflar çeşitli kurumlara giderek bilgilerini güncelleyebilirler. Boşanma avukatlar, dava başlangıcından sonuna kadar müvekkillerini savunmakla ve onlara hizmet sağlamakla yükümlüdürler.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davalarının ne kadar süreceği pek çok faktöre göre değişkendlik göstermektedir. Bu faktörler arasında davaya hazırlık sürecinin ne kadar süreceği, dava dosyasına iddiaların nasıl temellendirileceği ve delillerin nasıl ispatlanacağı bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası açan kişiler, davanın sonuçlanması için 2 ile 4 yıl arasında bir süre beklemektedirler. Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç çok hızlı ilerler. Bir protokol imzalayan ve anlaşmalı boşanma davası açan kişiler, 1 – 2 ay içerisinde boşanabilirler.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Davadan haksız olduğuna dair sonuç çıkan yani davada aleyhine karar verilen taraf mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle kişiler mahkeme masraflarını paylaşmakta ya da bir taraf inisiyatifini kullanarak masrafın tümünü üstlenebilmektedir.

 

Balıkesir boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Mahkeme, velayet konusunda karar alırken çocuğun menfaatini gözetir. Çocuğa rahat ve huzurlu bir ortam yaratacak ve çocuğun bakımını sağlayacak tarafı varis olarak seçen hakim, bu görevi genellikle annenin üstlendiğini görmekte ve çocuğun velayetini anneye vermektedir. Annenin çocuğa şiddet uygulaması, annenin şiddete eğiliminin olması ve annenin toplum tarafından uygun görülmeyecek bir hayat sürmesi gibi istisnalar halinde çocuğun velayetinin babaya verilmesi söz konusudur.

Balıkesir en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Balıkesir ve çevresinde ikamet eden ve aldığı boşanma kararı sonrasında Balıkesir’de faaliyet gösteren bir avukata ihtiyaç duyan kişiler ‘’Balıkesir en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini araştırıyor. Lisans eğitimini tamamlayarak avukat olarak görev alan kişiler, müvekkillerine karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Bu nedenle ‘’en iyi boşanma avukatı’’ ifadesinin gerçeklik payı bulunmamaktadır. Daha öncesinde bir avukattan hizmet alan ve aldığı hizmetten memnun kalan kişiler, danıştığı avukatı başkalarına önermekte ve önerirken ‘’Balıkesir en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini kullanabilmektedir.

 

Balıkesir boşanma avukatı ücretleri

 

Boşanma kararı alan ve haklarını koruyacak bir avukat arayışına giren kişiler aldıkları hizmet karşılığında ne kadar ödeyeceklerini merak ediyor ve internette ‘’Balıkesir boşanma avukatı ücretleri’’ ifadesini aratıyor. Balıkesir boşanma avukatının müvekkillerine uygulayacağı ücret tarifesi, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağına, müvekkillerin dava sürecinde neler talep ettiğine, tarafların anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanacağına göre değişmektedir. Avukatlık Kanunu’na göre avukatların, sundukları hizmet karşılığında peşin ücret almaları gerekmektedir. Bununla birlikte bazı avukatların müvekkilleriyle ilişkilerini güçlendirmek için müvekkillerine ödeme konusunda kolaylık sağladığı, ödeme tarihini erteleyebildikleri görülmektedir. Sizler de Balıkesir boşanma avukatının ücret tarifesini merak ediyorsanız bizi arayabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bizden bilgi alabilirsiniz.

 

Dava sürecinin daha hızlı ve kolay ilerlemesini sağlayan Balıkesir boşanma avukatı, gelen talepler doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Dava dilekçesi hazırlayan, davanın takipçisi olarak müvekkili lehine karar çıkması için uğraş gösteren ve müvekkilinin taleplerini mahkemeye ileten Balıkesir boşanma avukatı, Balıkesir ve çevresinde faaliyet göstermektedir. Balıkesir boşanma avukatıyla görüşmek ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button