avukat cansu şirin

Eskişehir Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Eskişehir ve çevresinde anlaşmalı – çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Yaşadıkları birlikteliği resmiyete dökmek isteyen ve evlilik birliği kuran kişiler, zaman içerisinde yaşadıkları çatışmalar sebebiyle boşanmak isteyebilirler. Boşanma sebebinin altında yatan sebepler, eşler arasında anlaşmazlıkların yaşanması, eşlerin şiddete eğiliminin olması ve birbirlerine şiddet uygulaması, eşlerin alkol ve kumar gibi bağımlılıklarının bulunması, eşlerin birbirlerine sadık kalamaması, eşlerin birbirlerine saygı ve sevgi duyamaması olarak sıralanabilir. Eşler arasında yaşanan bu tür problem durumlarının çözüme ulaştırılamaması evliliklerin temelinin sarsılmasına ve bu da eşlerin boşanmak istemelerine sebep olmaktadır. Avukatlar, evliliğinde sorunlar yaşayan çiftleri uzlaştırmaya çalışmakta, uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda da hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerinin haklarını korumayı amaçlamaktadır.

 

Eskişehir ve çevresinde ikamet eden ve evlilik birliğini sürdüremeyeceğine karar veren kişiler ‘’Eskişehir en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Eskişehir boşanma avukatı’’, ‘’Eskişehir boşanma avukatı tavsiyesi’’ ifadeleriyle ilgili merak ettiklerini internette aratıyor. ‘’Eskişehir boşanma avukatı’’ ve ‘’Eskişehir boşanma avukatı tavsiye’’ ifadeleriyle ne anlatılmak istendiğini ve boşanma davalarında sürecin nasıl ilerlediğini makalemizin devamından öğrenebilirsiniz.

Eskişehir boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk alanında bilgi sahibi, üniversitede Hukuk Bölümü okumuş ve aldığı diplomayla hukukun her alanında çalışma yetkisi bulunan kişilere avukat adı verilmektedir. Üniversitede aldıkları eğitimle birlikte kişilere talepleri doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti verebilen avukatlar mezun olduktan sonra da çeşitli çalışmalara katılarak kendilerini bu alanda geliştirmeyi hedefliyor. Hukuk alanında branşlaşma gibi bir durum olmasa da bazı avukatların kendilerini bir alanda yoğunlaştırdıkları ve yoğunlaştığı alanla ilgili danışmanlık hizmeti vermek istedikleri görülmektedir. Aile hukuku alanında deneyim sahibi ve boşanma süreciyle ilgili müvekkillerini bilgilendiren, Eskişehir ve çevresinde faaliyet gösteren avukatlar Eskişehir boşanma avukatı olarak nitelendirilmektedir. Eskişehir boşanma avukatının verdiği hizmetlere makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Eskişehir boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Eskişehir boşanma avukatının görevleri arasında kendilerine boşanma talebiyle gelen kişilerin hukuki danışmanlığını yapmak, taraflar arasında uzlaşmayı sağlamak, uzlaşmayı sağlayamadığı durumlarda da boşanma davası açmalarına yardımcı olmak yer almaktadır. Boşanma davasının açılabilmesi için tarafların boşanma kararı almasının altında haklı bir sebep yatması gerekmektedir. Eskişehir boşanma avukatı, kişilerin bu kararlarının hangi temele dayandırıldığını tespit eder. Eşler arasında sadakatin kalmaması ve eşlerin birbirini aldatması, eşlerden birinin şiddete eğiliminin olması, şiddet uygulaması ve karşı tarafın hayatını tehlikeye atması, eşlerin arasında saygı kalmaması ve eşler arasındaki iletişimin sağlıksız ve hakarete dayalı olması, eşlerin toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir yaşam sürmeye başlaması, eşlerin haklı bir sebep belirtmeden ortak kullanılan konuttan ayrılması, eşlerin ciddi bir sağlık sorunu yaşaması ve akıl sağlığını kaybederek muhakeme yapamaması, eşlerin yaşadıkları çatışmalarla birbirlerine olan tahammüllerini yitirmesi gibi nedenler boşanma sebepleri arasında sayılabilmektedir. Boşanma davasında sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve davada istenilen sonucun elde edilebilmesi için boşanma nedeninin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Hakim, tarafların neden boşanmak istediğini inceledikten sonra dava sürecine yön verir ve buna göre karar verir. Kişiler boşanma talebiyle mahkemeye başvurup dava açabilecekleri gibi bir avukattan hizmet alarak daha doğru adımlar atabilir ve avukat desteğiyle yaşayacağı olası hak kayıplarının önüne geçebilir.

 

Boşanma nedenini tam olarak tespit ettikten sonra dava dilekçesini yazmaya başlayan Eskişehir boşanma avukatı, dava dilekçesini hazırlarken müvekkilinin taleplerini de bu dilekçeye dahil eder. Kişilerin boşanmak istemelerinin yanı sıra karşı taraftan bazı talepleri de bulunabilmektedir. Bu talepler, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat olarak sıralanabilir. Eskişehir boşanma avukatı, kişilerin taleplerinin ne kadar karşılanabileceği konusunda bilgi verir. Bu nedenle Eskişehir boşanma avukatının önerilerine kulak verilmesi önemlidir.

 

Dava dilekçesi hazırlanmadan önce boşanma sebebinin tam olarak belirlenmesi ve davanın hangi temellere dayandırılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Eskişehir boşanma avukatı, müvekkiliyle bir görüşme gerçekleştirerek dava dilekçesinde nelerin yer alacağını, dilekçede adı geçen iddiaları ve iddiaların nasıl kanıtlanacağını tespit etmeye çalışır. Dilekçe tamamlandıktan sonra Mahkemeye ulaştırılır ve boşanma davası açılır. Davanın daha hızlı sonuçlanması için dilekçede yer alan iddialara ilişkin delillerin fiziki olarak dava dosyasında bulunması gerekir. Dava dosyasında bulunması gerekenler arasında duruşmaya çağırılacak ve beyanı dinlenecek tanıkların adları, adresleri ve kimlik numaraları bulunmaktadır. Dosyada bulunmayan ve başka bir kurumdan talep edilecek deliller, dava süresinin uzamasına, zaman kaybı yaşanmasına neden olur. İlk duruşmada Hakim, tarafları dinler, neden boşanmak istediklerini inceler, iddiaları ve delilleri gözden geçirir. İlk duruşmayı sonlandırırken ikinci bir duruşma tarihi belirleyen Hakim, ikinci duruşmada ise dosyada adı geçen tanıkları dinleyeceğini belirtir.

 

Aile hukuku esas alınarak boşanma davası sürerken ya da sonrasında bazı tedbirlerin alınması da mümkündür. Bu tedbirlerin talep edilmesi Eskişehir boşanma avukatıyla daha hızlı gerçekleşmektedir. Uzaklaştırma kararının çıkartılması, karşı tarafın iletişime geçmesinin engellenmesi ve nafaka ödemesi gibi talepler alınabilecek tedbirler arasında sayılabilir. Bir kişinin tedbir talep etmesi için boşanma davası açması gerekmez. Herhangi bir dava sürecinde bulunmadan da bahsi geçen tedbirler için Mahkemeye dilekçe verilebilir. Özellikle fiziksel olarak şiddete maruz kalan kişiler Eskişehir avukat aracılığıyla önleyici tedbir alabilmekte ve kendilerine güvenli bir ortam oluşturabilmektedir.

 

Kişilerin kendilerini ve haklarını korumak amacıyla talep edebileceği önleyici tedbirler, karşı tarafın fiziksel ve psikolojik olarak şiddet uygulamasının önüne geçilmesi, karşı tarafın hakaret ve kötü söz içeren ifadelerde bulunmasının engellenmesi, karşı tarafın ortak kullanılan konuttan uzaklaştırılması ve konutun mağdur kişiye tahsil edilmesi, karşı tarafın mağdurun iş yerine, evine ve bulunduğu sosyal ortamlara yaklaşmasının önüne geçilerek mağdurun güvenliğinin sağlanması, karşı tarafın mağdurun kişisel eşyalarına erişiminin engellenmesi, karşı tarafın mağdurla iletişime geçmesinin ve mağduru rahatsız etmesinin önlenmesi, karşı tarafın silah gibi şiddet amaçlı kullanılabilecek araçları kolluk kuvvetlerine teslim etmesi olarak sıralanabilir.

 

Hakim, Mahkemeye iletilen dava dosyasını inceler ve dosyanın duruşmaya hazır olup olmadığına karar verir. Dilekçenin eksiksiz olduğuna, dosyada yer alan iddiaları güçlendirecek delillerin yer aldığına kanaat getirdiğinde duruşma için bir tarih belirler. Belirlediği tarihi bildirerek beyanlarını dinlemek üzere tarafları duruşmaya çağırır. İlk duruşmada hakim davalıyı ve davacıyı dinler, dava dosyasını inceleyerek her iki tarafın anlaştığı ve çekiştiği noktaları belirler. İlk duruşmadan itibaren avukatlar müvekkillerinin hak kaybı yaşamaması için savunma yaparlar. İlk duruşma sonlandıktan sonra hakim, ikinci duruşma için bir tarih belirler ve ikinci duruşmaya dava dosyasında yer alan tanıkları çağırır. Tanık beyanları boşanma davalarında önemli rol oynamaktadır ve Mahkeme tarafından tanık sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemektedir. Tanıkların beyanları boşanma davalarında önemli rol oynar bu nedenle tanıkların dinlendiği sırada tarafların avukatları tanıklara çeşitli sorular yöneltebilir. Avukatlar tanıklara soru sorarken ifadelerin doğru olup olmadığını saptamaya çalışır. Tarafların ve tanıkların beyanlarını dinleyen, dosyada eksik bir evrak ve eklenecek başka bir delil olmadığına kanaat getiren hakim, kararını açıklayarak davayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Evliliklerini sürdüremeyeceğine karar veren ve boşanma kararı alan kişilerin boşanma sürecinde ve sonrasında her konuda anlaşarak evliliklerini bitirmelerine anlaşmalı boşanma denir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar bir protokole imza atarlar ve boşanma davası sonuçlandığında karşı taraftan ekstra bir talepte bulunmayacaklarına dair yazılı bir anlaşma yaparlar. Boşanma protokolünde, dava sonuçlandığında tarafların birbirlerine nafaka ödeyip ödemeyeceği, eğer çocukları bulunuyorsa çocuğun velayetinin kime verileceği, tarafların birbirlerine maddi ve manevi tazminat ödeyip ödemeyeceği, birlikte yaşanılan konuttaki eşyaların nasıl paylaştırılacağı, tarafların şahsi mallarının nasıl paylaştırılacağı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı gibi konular yer alır.

 

Boşanma protokolünün bir avukat yardımıyla hazırlanması her iki tarafın da hak kaybı yaşamaması açısından önemlidir. Boşanma protokolü hazırlandıktan sonra gelen talepler doğrultusunda protokol üzerinde değişiklikler yapılabilir. Tarafların fikir birliğine varamadığı durumlarda avukatlar, tarafları hukuki alanda bilgilendirerek anlaşmazlıkları çözmeye çalışır. Boşanma protokolüyle aynı zamanda tarafların hakları güvence altına alınır.

 

Hakim her ne kadar duruşma sırasında tanıkları dinleyip bir karara varsa da kararın hayata geçebilmesi için bir üst mahkeme tarafından onay alması gerekir. Dava sonucunda alınan karardan memnuniyet duymayan taraflar istinafa giderek kararın değiştirilmesi yönündeki taleplerini dile getirebilirler. İstinaf mahkemesinde kararın onaylanmasıyla birlikte taraflar nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıtlarını güncelleyebilirler. İstinaf mahkemesinde karar onaylanıncaya dek boşanma avukatının görevi devam eder. Görevi gereğince boşanma avukatı istinaf süreci de dahil olmak üzere müvekkillerine hukuki hizmet sunar.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Davaya ne kadar sürede hazır olunduğu, dava dilekçesinde yer alan iddiaların nasıl bir temele dayandırılacağı ve delillerin nasıl ispatlanacağı boşanma davalarının süresini değiştirebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı sonuçlanır. Anlaşmalı boşanmak isteyen ve bir protokol üzerinde anlaşan kişiler 1 – 2 aylık süreçte boşanabilirken çekişmeli boşanma davası açan kişiler davanın sonuçlanması için 4 yıla kadar bekleyebilmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Davada aleyhine karar çıkan kişi mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma davası açan kişiler mahkeme masraflarını paylaşırken taraflardan birinin talebi üzerine tek kişinin de bu masrafı üstlenebilmesi mümkündür.

 

Eskişehir boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Hakim, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayeti anneye mi yoksa babaya mı vereceğine karar verir. Çocuğun kendisini güvende ve rahat hissedeceği bir ortamda yaşaması gerektiğini savunan hakim, velayeti genellikle anneye verir. Anne her ne kadar çocuğun bakımını üstlense de, annenin haysiyetsiz bir yaşam biçimini benimsemesi çocuğun velayetinin babaya devredilmesine neden olur. Özellikle çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edilirse ya da annenin şiddete eğilimi olduğu fark edilirse çocuğun velayeti babaya verilmektedir.

Eskişehir en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Eskişehir’de boşanma davası açmak isteyen ve dava sürecinde kendisine hukuki danışmanlık yapacak avukat arayan kişiler ‘’Eskişehir en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini araştırıyor. Avukatlık Kanunu gereğince üniversiteden mezun olduktan sonra avukatların tümü görevlerini en iyi şekilde icra etmeye çalışırlar. Bu sebeple ‘’en iyi boşanma avukatı’’ ifadesinin gerçeklik payı bulunmamaktadır. Daha öncesinde bir boşanma avukatından destek alan ve memnun kalan kişiler, hizmet aldığı avukatı ‘’Eskişehir en iyi boşanma avukatı’’ olarak adlandırabilmektedir.

 

Eskişehir boşanma avukatı ücretleri

 

Boşanma kararı alan kişilerin en çok merak ettiği konular arasında ‘’Eskişehir boşanma avukatı ücretleri’’ bulunuyor. Eskişehir boşanma avukatının müvekkillerinden talep edeceği ücret, dava sürecinin ne kadar uzayacağına, müvekkilin süreç içerisinde neler talep ettiğine, tarafların anlaşmalı mı çekişmeli mi boşanacağına göre değişkenlik gösteriyor. Avukatlık Kanunu gereğince hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlara ücretin peşin olarak ödenmesi gerekirken bazı avukatların müvekkillerine ödeme şeklinde kolaylık sağladığı görülmektedir. Avukat ve müvekkili görüşme yaptıktan sonra ödeme zamanına karar verebilmektedir. Sizler de alacağınız hizmet karşılığında ne kadar ödeyeceğinizi merak ediyorsanız bize ulaşabilir, görüşme talep ederek Eskişehir boşanma avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Dava dilekçesinin hazırlanmasından davanın sonuçlanmasına kadar olan süreçte müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti veren ve önerilerde bulunan Eskişehir boşanma avukatı, açtığınız boşanma davasının takipçisi olur ve hak kaybı yaşamamanız çalışmalarını sürdürür. Sizin taleplerinizi mahkemeye iletir ve delilleri mahkemeye sunarak davadan olumlu sonuç almanız için çaba gösterir. Eskişehir boşanma avukatının sunduğu hizmetleri öğrenmek için bizleri arayabilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button