avukat cansu şirin

Manisa Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Manisa ve çevresinde boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda müvekkillerine hizmet veriyor.

Bir aile birliği kurmak ve birlikteliklerini bir evlilikle resmileştirmek isteyen kişiler, süreç içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü evliliğini sonlandırmak isteyebilirler. Kişiler her ne kadar uzun bir birliktelik hayalini kurarak evlenseler de şiddetli geçimsizlik, fiziksel ve psikolojik şiddet, alkol ve kumar gibi bağımlılıklar, aldatma, eşler arasında sevginin ve saygının azalması gibi sebeplerle boşanma kararı alabilirler. Evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturamayan ve bu nedenle de evliliklerini sonlandırma kararı alan kişiler, boşanma avukatı olarak adlandırılan avukatlardan hizmet alabilmektedir. Boşanma avukatları müvekkillerinin boşanma davası açmasına yardımcı olur ve dava süreci boyunca müvekkillerinin haklarını gözetir.

 

Evliliklerini sürdüremeyen ve boşanma kararı alan ve Manisa’de boşanma davalarını yürütecek bir avukata ihtiyaç duyan çiftler internette ‘’Manisa en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Manisa boşanma avukatı’’, ‘’Manisa boşanma avukatı tavsiyesi’’ ifadelerini aratıyor. Boşanma davalarında sürecin nasıl işlediğini, müvekkillerin ne gibi haklarının bulunduğunu, ‘’Manisa boşanma avukatı’’ hakkında merak edilenleri ve internette araştırılan‘’Manisa en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ifadesi ile ilgili detaylı bilgiyi makalemizin devamında bulabilirsiniz.

Manisa boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanan, hukuk eğitimi alan, eğitim aldığı sürede çeşitli yerlerde staj yapan ve diplomasını alan kişilere avukat adı verilmektedir. Aldıkları lisans eğitimiyle birlikte avukatlar, müvekkillerine hukuki destek sağlayabilmektedir. Hukuk eğitimi alan avukat ünvanına sahip olan kişiler, müvekkillerinin hukuki sorunlarıyla ilgilenebilmekte ve çeşitli davalarda müvekkillerini savunabilmektedir. Her ne kadar avukatlık mesleğinde branş seçme gibi bir durum olmasa da avukatlar kendi istekleri doğrultusunda hukukun bazı alanlarına yoğunlaşabilir ve kendilerini o alanlarda geliştirebilir. Aile hukuku alanında deneyimli olan ve Manisa avukat olarak adlandırılan kişilerin genellikle boşanma davalarında yer aldığı ve müvekkillerine bu alanda hizmet verdiği görülüyor. Manisa boşanma avukatının kim olduğunu ve görevlerini makalemizin devamından öğrenebilirsiniz.

 

Manisa boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Evliliklerine sorunlar yaşayan ve birlikteliklerini sonlandırmak isteyen kişilere hukuki destek sağlayan Manisa boşanma avukatı, müvekkilini dinleyerek dava açılmasına gerekli bir durum olup olmadığını saptamaya çalışır. Pek çok nedenden ötürü kişiler boşanma davası açmak isteyebilirler. Bu nedenler arasında eşlerden birinin diğerini aldatması, eşlerden birinin hayatına kast edilmesi, eşlerden birinin diğerine fiziksel veya psikolojik olarak şiddet uygulaması, eşlerden birinin saygınlıktan uzak bir hayat sürdürmesi, haklı bir sebep bulunmadan eşlerden birinin evden ayrılması ve eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi gibi ciddi bir rahatsızlıkla karşılaşması bulunmaktadır. Hakim, boşanma davası açılması durumunda boşanma sebeplerini göz önünde bulundurarak süreci değerlendirir ve davacının lehine ya da aleyhine karar verir. Kişilerin boşanma davalarında bir avukattan destek alma zorunluluğu bulunmamaktadır ancak dava sürecinin doğru yönetilmesi ve süreç içerisinde doğru adımların atılması için alanında uzman ve deneyimli bir avukattan destek alınması önerilmektedir.

 

Boşanma kararının alınmasının ardından Manisa boşanma avukatı, müvekkilleri için dilekçe hazırlayabilir ve boşanma davasını açabilir. Boşanma davası sürerken taraflar birbirlerinden çeşitli isteklerde bulunabilirler. Bu istekler arasında velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat ve daha pek çok konu bulunmaktadır. Kişiler, bu taleplerini yerine getirmesi için Manisa boşanma avukatını bilgilendirmeli, taleplerinin hukuka uygunluğu konusunda Manisa boşanma avukatından görüş almalıdır.

 

Müvekkil ve Manisa boşanma avukatı bir görüşme yaparak açılacak davanın detaylarını konuşur ve müvekkilin de onayıyla Manisa boşanma avukatı dava dilekçesi yazar. Hazırlanan dava dilekçesinin içeriği müvekkilin iddialarını kanıtlayacak nitelikte delillerden oluşur. Manisa boşanma avukatı delillerin kanıtlanabilmesi için çeşitli belgeler temin eder. Dosyada yer almayan ancak boşanma dilekçesinde adı geçen dosyaların Mahkemede sunulabilmesi için Mahkemenin de onayıyla ilgili kurumlardan belge istenebilir. Dava sürecini olumlu yönde ilerletecek tanık beyanına ihtiyaç duyuluyorsa boşanma dilekçesine dinlenecek tanıkların isimleri ve adresleri eklenir ve dilekçe Mahkemeye sunulur.

 

Boşanma davası sürerken Manisa boşanma avukatı müvekkilinin güvenliğinin sağlanması için çaba gösterir. Mahkemeden çeşitli tedbirler alınmasını talep edebilen Manisa boşanma avukatı, gerekli gördüğü durumlarda uzaklaştırma, karşı tarafın iletişimini engelleme ve nafaka gibi konularda müvekkiline yardımcı olur. Manisa boşanma avukatı, dava açmadan da müvekkili için tedbir alınmasını talep edebilir. Alınacak tedbirler için bir avukattan destek alınması sürecin daha hızlı ilerlemesini, talep edilen tedbirlerin daha kolay alınmasını sağlar.

Şiddet gören ve bu sebeple mağdur durumda olan kişilerin önleyici tedbir talep etme hakkı bulunmaktadır. Mağdur kişinin yalnızca fiziksel şiddete maruz kalması gerekmez. Aynı zamanda hakaret ve aşağılama gibi sözlü şiddete uğranması durumunda da önleyici tedbir talep edilebilir. Önleyici tedbirlerin alınması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması, mağdur kişinin ev ve iş yeri başta olmak üzere bulunduğu her ortamda kendini güvende hissetmesi, mağdurun kişisel eşyalarına erişiminin engellenmesi, mağdurun cep telefonuyla rahatsız edilmesinin önüne geçilmesi ve şiddet uygulayan kişinin silahının bulunması durumunda silahına el konulması için uğraşılır.

 

Boşanma dilekçesinin ve dosyada yer aldığı belirtilen delillerin bulunup bulunmadığını kontrol ettikten sonra ilgili hakim boşanma davasını açar. Hakim, boşanma davasında esas alınacak dosyanın hazır olduğuna emin olursa tarafları duruşmaya çağırarak dava sürecini başlatmış olur. Dosyada yer alan iddiaları ve bu iddiaların tespit edilmesi adına dosyaya eklenen delilleri inceleyen hakim, tarafların hangi konularda anlaşmazlık yaşadığını saptamaya çalışır. Manisa boşanma avukatının görevi, bu aşamada müvekkilini savunarak davayı müvekkilinin lehine çevirmektir. Birinci duruşmanın tamamlanmasıyla ikinci duruşma için tarih verilir ve hakim ikinci duruşmaya dinlenmesi talep edilen tanıkları çağırır. Tanıklar için bir sayı sınırlanması bulunmamaktadır. Boşanma davasında dinlenecek tanıkların ifadeleri dava sürecini büyük ölçüde etkileyebilmekte ve iddiaların kanıtlanmasını sağlayabilmektedir. Her iki tarafın avukatı da tanıkların dinlenmesi aşamasında tanıklara çeşitli sorular yöneltebilir ve ifadelerin doğruluğunu sorduğu sorularla tespit edebilir. Tanıkların da dinlenmesiyle birlikte hakim, dosyadaki delilleri gözden geçirir, başka bir belge talep edilmemesi ve araştırılacak başka bir konunun kalmaması durumunda davanın nasıl sonuçlanacağına karar verir.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Kişilerin evlilik birliğini sürdüremediği ve boşanma kararı aldığı durumlarda her konuda anlaşarak açtıkları davalara anlaşmalı boşanma davası denmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler avukatların da aracılığıyla bir boşanma protokolü imzalarlar. Boşanma protokolünün içeriğinde tarafların birbirlerinden elde edeceği haklar, menfaatler ve zorunluluklar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra imzalanan sözleşmenin içerisinde nafaka, velayet, kişilerin ödemekle yükümlü oldukları tazminatlar, ev ve mülk paylaşımı ve katkı payı gibi konular da yer almaktadır. Tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için adı geçen konuların tümünde anlaşmanın sağlanabilmesi gerekmektedir.

 

Boşanma protokolünü imzalayan kişilerin sözleşmede yer alan konularla ilgili bazı yükümlülükleri bulunur. Bu nedenle bir hak kaybının yaşanmaması için protokolün Manisa boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması önemlidir. Manisa boşanma avukatı, kişilerin taleplerini göz önünde bulundurarak boşanma protokolü hazırlayabilir, protokolde yer alan konularla ilgili anlaşma sağlanmadığında taraflar arasında uzlaşma sağlayabilir.

 

Taraflar anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açabilirler. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte verilen kararın üst mahkeme tarafından onay alması gerekir. Davanın istinafa gitmesinin ve kararın istinafta kesinleşmesinin ardından taraflar nüfus müdürlüğüne yazı yazarak nüfus kayıtlarını güncelleyebilirler. Avukatlar müvekkillerini davanın açılmasından sonlanmasına kadar desteklerler ve müvekkillerinin haklarını korurlar.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davasının ne kadar süreceği pek çok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı, dava açılmadan önce yapılacak hazırlıkların ne kadar zaman alacağı, dava dosyasında yer alan iddiaların saptanması ve bu iddialara ilişkin delillerin bulunması dava süresini değiştiren etmenlerdir. Anlaşmalı olarak açılan boşanma davaları 1,5 ayda tamamlanabilirken çekişmeli olarak açılan davaların tamamlanması 4 yıla kadar uzayabilmektedir.

 

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davalarında mahkeme masraflarını hangi tarafın ödeyeceği merak ediliyor. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte ödenmesi gereken mahkeme masrafları, davayı kaybeden kişiden tahsil ediliyor. Taraflar, anlaşmalı olarak boşandıklarında mahkeme ücretlerini ortak şekilde üstleniyorlar. Taraflardan biri talep etmesi durumunda mahkeme ücretinin tümünü kendisi ödeyebiliyor.

Manisa boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Boşanma talebiyle dava açan kişilerin merak ettiği konulardan biri de çocuğunun velayetinin hangi tarafa verileceği oldu. Hakim, dava sürecinde çocuğun güvenliğini ve geleceğini göze alarak velayetin kime verileceğine karar verir. Çocuğun bakımının genellikle anne tarafından üstlendiği görülmekte ve istisnalar hariç olmak üzere çocuğun velayeti anneye verilmektedir. Bahsedilen istisnalar arasında annenin çocuğun bakımını üstlenmemesi, çocuğa şiddet uygulaması ve uygunsuz bir yaşam sürmesi bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuğun velayeti babaya verilmektedir.

 

Manisa en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Evlilik birliğini koruyamayan ve boşanma kararı alan kişiler internette ‘’Manisa en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini aratıyor. Avukatların görevleri arasında hukuka uygun şekilde müvekkillerini savunmak, hukuk bilgilerini müvekkilleriyle paylaşarak onları desteklemek yer alır. Hukuk Fakültesinden mezun olarak avukat ünvanını alan kişiler görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Bir avukatın ‘’en iyi’’ olarak tanımlanması, mesleki hayatındaki başarılarından, kazandığı davalardan, deneyiminden kaynaklanmaktadır. Kişiler, aldıkları hukuki danışmanlıktan memnun kaldıklarında Manisa en iyi boşanma avukatını çevresine önerebilmektedirler.

Manisa boşanma avukatı ücretleri

 

Manisa en iyi boşanma avukatından hukuki danışmanlık alacak kişiler ‘’Manisa boşanma avukatı ücretleri’’ konusunda araştırma yapıyor. Manisa boşanma avukatının müvekkillerinden talep ettiği ücret dava sürecine göre değişiyor. Davanın ne kadar süreceği ve müvekkillerin dava sürecinde neler talep ettiği ücrette değişkenliğe yol açıyor. Boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olarak açılması da talep edilen ücreti değiştiriyor. Avukatlar Kanunu gereğince avukatlar, hizmetleri karşılığı alacakları ücretleri peşin olarak tahsil edebilmektedir ancak Manisa boşanma avukatı, müvekkillerine ödeme kolaylığı yaparak ödeme tarihini erteleyebilmektedir. Alanında uzman ve deneyimli Manisa boşanma avukatından hizmet almak istiyor ve Manisa boşanma avukatının ücretini merak ediyorsanız bize ulaşabilir, yapacağımız görüşmeyle sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

 

Manisa boşanma avukatı, davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreçte müvekkilini destekler, ona yol gösterir ve müvekkilinin haklarını gözetir. Mahkeme süresince gerekli olan belgeleri temin ederek süreci yöneten Manisa boşanma avukatı, davanın takipçisi olarak gerekli görülen durumlarda itiraz ederek davada müvekkilinin lehine karar çıkması için çaba gösterir. Sizler de Manisa boşanma avukatından hukuki destek almak istiyorsanız bizi arayabilir ve görüşme talep ederek danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button