avukat cansu şirin

Kuşadası Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Kuşadası ve çevresinde anlaşmalı – çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Birbirlerini seven ve uzun yıllar birlikte geçirme hayaliyle evlenen çiftler, evliliklerinde çeşitli sorunların ortaya çıkmasıyla boşanma kararı alabilirler. Evliliği bitirmeye neden olabilen sorunlar arasında tarafların birbirleriyle anlaşamaması, tarafların hem sözel hem de fiziksel olarak şiddete başvurması, tarafların alkol ve kumar gibi alışkanlıklar kazanması, tarafların başka kişilerle görüşmesi ve sadakat yeminini tutmaması, tarafların arasında sevgi ve saygının yitirilmesi bulunmaktadır. Çiftlerin aralarında bulunan problemleri çözememesi durumunda bir avukattan destek alarak uzlaşma sağladıkları, uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda da boşanma yoluna gittikleri görülmektedir. Boşanma avukatları, tarafların doğru adımlar atmaları için onlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Boşanma kararı alan ve kendi haklarını savunması için Kuşadası ve çevresinde hizmet veren bir avukat arayışına giren kişiler ‘’Kuşadası en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Kuşadası boşanma avukatı’’, ‘’Kuşadası boşanma avukatı tavsiyesi’’ konularında araştırma yapıyor. Boşanma davasının nasıl açıldığı ve sürecin nasıl işlediği ile ilgili merak edilenlere ve ‘’Kuşadası en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ve ‘’Kuşadası boşanma avukatı’’ ifadeleriyle neyden bahsedildiğine makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Kuşadası boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Hukuk bölümünü tamamlayan ve zorunlu stajını yaparak hukuki alanlarda hizmet vermeye başlayan kişiler avukat ünvanını almaktadır. Üniversitede aldığı eğitimle taraflar arasında uzlaşma sağlama, dava dilekçesi hazırlama, dava sürecini yönetme ve hak kaybının yaşanmasını önleme gibi konularda müvekkiline destek verebilmektedir. Avukat olarak görev yapan kişiler, hukukun her alanında çalışma yürütebilmektedir. Avukatların branş seçme gibi bir olanakları yoktur. Bununla birlikte bazı avukatların kendilerini bir alanda geliştirmeyi hedeflediği, yoğunlaştığı alanda danışmanlık vermeyi tercih ettiği görülmektedir. Bir avukatın boşanma avukatı olarak nitelendirilmesinin sebebi aile hukuku ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmesinden ve genellikle boşanma davalarında görev almasından kaynaklanmaktadır. Kuşadası boşanma avukatının hangi çalışmaları yürüttüğüne ve görevlerine makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Kuşadası boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Evliliklerinde yaşadıkları çatışmalar nedeniyle boşanma kararı alan kişiler, Kuşadası boşanma avukatından bu konuda destek alabilirler. Kuşadası boşanma avukatı, müvekkiliyle yaptığı görüşme sırasında boşanma davası açılabilmesi için geçerli bir neden bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalışır. Eşlerin hayatlarına birilerini alması ve birbirlerini aldatması, eşlerin birbirlerinin hayatını tehlikeye atması ya da birbirlerinin hayatına kast etmesi, eşlerin birbirlerine hakaret etmeleri, sevgi ve saygıdan uzak bir iletişimi benimsemeleri, eşlerin hoş karşılanmayacak bir hayat sürmesi, eşlerin bir gerekçe sunmadan birlikte yaşanılan evden ayrılması, eşlerin akıl sağlığını kaybetmesi ve sağlıklı düşünememesi, eşlerin evliliğin temellerinin yıkıldığını düşünmesi gibi konular boşanma davası açılmasına sebep olmaktadır. Kuşadası boşanma avukatı, boşanma sebebini tespit eder, karşı tarafla ilgili iddiaları ve delilleri inceleyerek dava dilekçesi oluşturur. Hakim, boşanma sebebini göz önünde bulundurarak davayı yöneteceğinden boşanma sebebinin doğru bir şekilde aktarılması gerekir. Tarafların haksızlığa uğramamaları ve kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeleri için Kuşadası boşanma avukatından hizmet almaları önemlidir.

 

Kuşadası boşanma avukatı, müvekkilinin neden boşanmak istediğini saptadıktan sonra dava dilekçesini hazırlamaya başlar. Taraflar, boşanmanın haricinde çeşitli taleplerde de bulunabilirler. Kuşadası boşanma avukatından velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda destek alınması ve dava dilekçesine bu konuların da dahil edilmesi önemlidir. Yerine getirilebilmesi için taleplerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Kuşadası boşanma avukatı müvekkilinin taleplerini inceler ve taleplerin gerçeğe uygun olup olmadığı konusunda müvekkilini bilgilendirir.

 

Müvekkil ve Kuşadası boşanma avukatı arasında yapılan görüşme sonucu davanın hangi temellere dayandırılacağına karar verilir ve dava dilekçesi hazırlanır. Dava dilekçesinin içeriğinde boşanma sebebinin yanı sıra müvekkilin iddiaları ve bu iddialarla ilgili deliller bulunur. Dilekçeye eklenecek başka bir konu bulunmadığı takdirde dilekçe mahkemeye iletilir ve boşanma davası açılır. İddialarla ilişkili delillerin dava dosyasında hazır halde bulunması boşanma davasının daha hızlı sonuçlanmasını sağlar. Dava dilekçesinde yer almayan deliller, mahkemenin de onayıyla başka bir kurumdan talep edilebilir. Hakim, delil niteliğinde sayılabilecek tanık beyanlarını da duruşma sırasında dinler. Müvekkiller, dinlenmesini istediği tanıkların kimlik numaralarını, adlarını ve adresleri dava dilekçesine ekleyerek mahkemeye iletebilir.

 

Boşanma davası sürerken kendilerini güvende hissetmeyen kişiler, bazı tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kuşadası boşanma avukatı, karşı tarafın mağdura yaklaşmasının önlenmesi, karşı tarafın mağdurla iletişime geçmesinin önüne geçilmesi ve mağdura nafaka ödemesi yapılması gibi tedbirlerin alınması konusunda yardımcı olabilir. Bu tedbirlerin alınması için boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kuşadası boşanma avukatı devreye girerek tedbirlerin daha hızlı bir şekilde alınması için uğraşır. Şiddete maruz kalan ve hayati tehlikesi bulunduğunu düşünen kişiler, avukatlarının desteğiyle dilekçe verebilir, önleyici tedbir alınmasını talep edebilir.

 

Önleyici tedbir alınabilmesi için karşı tarafın mağdur tarafı rahatsız etmesi ya da mağdur tarafın güvenliğini tehlikeye atması gerekir. Karşı tarafın saygısızca ve hakaret içeren konuşmalarının engellenmesi, karşı tarafın birlikte ikamet edilen konuttan uzak tutulması, birlikte yaşanılan evin mağdur tarafa tahsis edilmesi, mağdur tarafın evine, çalıştığı yere ve bulunduğu sosyal ortamlara karşı tarafın yaklaşmasının önlenmesi, mağdurun kişisel eşyalarına karşı tarafın ulaşmasının engellenmesi, mağdurun telefon ve sosyal medya ortamlarında rahatsız edilmesinin engellenmesi, karşı tarafın elinde bulundurduğu silah ve buna benzer yaralayıcı aletleri kolluk ekiplerine teslim etmesi gibi tedbirler önleyici tedbir olarak kabul edilebilir.

 

Kuşadası boşanma avukatının talebiyle açılan boşanma davası sonrası hakim, dava dosyasını incelemeye alır ve dosyanın içeriğine göz atar. Boşanma nedeni, iddialar, deliller ve gerekli evrakların dosyada olduğuna emin olduktan sonra ilk duruşma için bir tarih belirler ve tanıkları duruşmaya davet eder. İlk duruşmada tanıkları dinleyen ve ne tür iddialarının bulunduğunu tespit etmeye çalışan hakim, tarafların ortak paydada buluştuğu ve çatıştığı konuları anlamaya çalışır. Kuşadası boşanma avukatı, müvekkillerinin hakim karşısına çıktığı andan itibaren savunma yaparak müvekkilinin kendisini daha iyi ifade etmesi için çaba gösterir. Hakimin ilk duruşmayı sonlandırmasıyla birlikte ikinci duruşma için bir tarih belirlenir ve ikinci duruşmaya tanıklar çağırılır. Mahkeme, tanık sayısına bir sınırlama getirmemiştir. Taraflar, kendi beyanlarını haklı çıkartacak tanıkları duruşmada dinleterek davayı lehine çevirmeye çalışır. Tanıkların beyanlarının doğruluğunu saptamak için boşanma avukatları, tanıklara çeşitli sorular yöneltirler ve çelişen konulara açıklık getirmeye çalışırlar. Duruşmalarda tarafları ve tanıkları dinleyen, dava dosyasını inceleyerek eksik evrak bulunmadığına emin olan ve dava ile ilgili araştırılacak başka bir konu kalmadığına kanaat getiren Hakim, bir karar vererek davayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Evliliklerinde anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayırmak isteyen kişiler, bir protokol üzerinde anlaşarak anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanacak kişilerin tüm konularda fikir birliğine varmaları gerekir. Boşanma protokolü hazırlayarak boşanma davası sonrasında elde edecekleri hakları ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri tescil eden kişiler, anlaşmalı boşanma protokolüne karşı tarafın ödeyeceği maddi ve manevi tazminatları, birlikte ikamet edilen evdeki eşyaların nasıl paylaşılacağı, kişilerin şahsi mal varlığının nasıl paylaşılacağı, çocuk sahibi olunması halinde çocuğun velayetinin kime verileceği, nafaka ödemesi yapılıp yapılmayacağı, katkı payı ödemesi ve katılma ödemesi gibi konuları da ekleyebilir. Boşanma protokolünün geçerli olması için her iki tarafın da imza atmış olması gerekir.

 

Boşanma protokolü hazırlarken, taraflar kendi menfaatlerini düşüneceğinden protokolü bir boşanma avukatının gözden geçirmesinde yarar vardır. Tarafların karar değiştirmesi halinde Kuşadası boşanma avukatı, protokol üzerinde değişiklik yapabilir, tarafların taleplerine göre protokolü güncelleyebilir. Tarafların fikir birliğine varamadığı durumlarda Kuşadası boşanma avukatı devreye girerek çatışmayı sonlandırmaya ve uzlaşma sağlamaya çalışır. Boşanma protokolleri uzlaşmayı sağlama adına önemli bir araçtır.

 

Hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davalarının kesinleşmesi için, dava sonucunda hakimin verdiği kararın bir üst mahkeme tarafından onay alması gerekir. Boşanma davası sonuçlandığında aleyhine karar alınan kişiler ya da dava sonucunda talep ettiği hakları elde edemediğini düşünen kişiler üst mahkemeye giderek alınan karara itiraz edebilir. Kararın kesinleşmesi halinde nüfus müdürlüğüne yazı gönderilir ve tarafların nüfus bilgileri güncellenir. Kuşadası boşanma avukatı, karar istinafta onay alana kadar çalışmalarına ve müvekkilinin haklarını savunmaya devam eder.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davalarının ne kadar süreceğine ilişkin soruları Kuşadası boşanma avukatı şu şekilde yanıtlamıştır; boşanma davalarının uzunluğu, davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi açılacağına, davaya hazırlık süresinin ne kadar uzayacağına, dava sürerken iddiaların ne kadar sürede kanıtlanabileceğine göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma talebinde bulunan kişiler açılan davadan 1,5 ay ya da 2 ay gibi kısa bir sürede sonuç alırken çekişmeli davalarda bu süre 4 yıla kadar uzayabilmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Mahkeme, dava sonucunda aleyhine karar alınan tarafı mahkeme masrafını ödemekle yükümlü tutar. Çekişmeli boşanma davalarında bu şekilde bir tarife uygulanırken anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ödeme konusunda da anlaştığı, mahkeme masraflarını paylaştığı görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra, taraflar, kendi inisiyatifini kullanarak mahkeme masraflarını ödeyebilmektedir.

 

Kuşadası boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı alan çiftlerin merak ettiği konular arasında çocuklarının velayetlerinin hangi tarafa verileceği bulunmaktadır. Hakim, velayet konusunda çocuğun önceliklerini göz önünde bulundurur. Çocuğun rahat edeceği ve kendisini güvende hissedeceği ortamda yaşamasını amaçlayan Hakim, her iki tarafı da inceleyerek çocuk için en doğru kararı vermeye çalışır. Çocuğun bakımının genellikle anne tarafından üstlenilmektedir bu nedenle çocuğun velayeti büyük çoğunlukla anneye verilmektedir. Annenin çocuk yetiştirmeye uygun bir yaşantı sürmemesi ve şiddete eğilim göstermesi durumunda çocuğun velayetinin babaya devredildiği de görülmektedir.

Kuşadası en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Aldıkları boşanma kararının arkasında duran ve kendilerini dava sürecinde destekleyecek bir avukat arayışına giren kişiler araştırmalarını ‘’Kuşadası en iyi boşanma avukatı’’ ifadesi üzerinde yoğunlaştırıyor. Hukuk Fakültesini bitiren ve aldığı diplomayla müvekkillerine en iyi hizmeti vermek için çaba gösteren avukatlar, dava dilekçesinin hazırlanmasından davanın sonuçlanmasına kadar olan müvekkillerinin haksızlığa uğramaması için uğraşırlar. Her avukat mesleğini özenle icra eder ancak Kuşadası ve çevresinde çalışmalar yürüten, üstlendiği boşanma davalarında başarı gösteren ve müvekkillerinin haklarını koruyan avukatlar, toplum tarafından ‘’Kuşadası en iyi boşanma avukatı’’ olarak nitelendirilebilmektedir.

 

Kuşadası boşanma avukatı ücretleri

 

Hukuki destek almak kişiler boşanma davası açmadan önce alacakları hizmet karşılında ne kadar ödeyeceklerini merak ediyor ve internette ‘’Kuşadası boşanma avukatı ücretleri’’ ifadesini aratıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Kuşadası boşanma avukatlarının, boşanma davasının ne kadar sürede sonuçlanacağını, dava sürecinde müvekkillerinin neler talep edeceğini göz önünde bulundurarak farklı ücret tarifesi uyguladığı görülmektedir. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına oranla daha uzun sürmekte, Kuşadası boşanma avukatı da çekişmeli boşanma davalarında daha yüksek ücret talep etmektedir. Ödeme konusunda müvekkillerine kolaylık sağlayan Kuşadası boşanma avukatının danışanlarına uyguladığı ücret tarifesini merak ediyorsanız bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşme sırasında merak ettiğiniz detayları öğrenebilirsiniz.

 

Müvekkilinin dava sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği sağlayan Kuşadası boşanma avukatı, müvekkiliyle olumlu ilişkiler kurar ve yaşanabilecek haksızlıkların önüne geçmeyi amaçlar. Kuşadası boşanma avukatı, dava dilekçesinin hazırlanmasında, dava dosyasını hazırlarken dosyada yer alması gereken belgelerin temin edilmesinde rol oynar. Sizler de Kuşadası boşanma avukatından hukuki danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizimle görüşebilir, ihtiyacınız doğrultusunda aile hukuk alanında bilgi sahibi olan Kuşadası boşanma avukatından hizmet alabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button