avukat cansu şirin

Uşak Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Uşak ve çevresinde boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Birbirlerini seven ve evlenerek birlikte bir hayat sürmek isteyen kişiler bazı sebeplerden ötürü evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Evli kaldıkları sürede anlaşmazlık yaşayan, evliliğinde fiziksel ve psikolojik olarak şiddete maruz kalan, alkol ve kumar gibi bağımlılıkları bulunan bir eşe sahip olan, evliliğinde sadakatsizlik yaşayan ve evliliğinde saygı ve sevginin azaldığına inanan kişiler boşanma davası açabilir. Çiftler arasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılamaması ve çiftler arasında uzlaşmanın sağlanamaması evliliklerin boşanmayla sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Yaşadıkları çatışmalardan ötürü boşanma kararı veren kişilere hukuki destek sağlayan avukatlar günümüzde boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır. Dava sürecinde müvekkilinin haklarını gözeten boşanma avukatı, aynı zamanda müvekkilini bilgilendirerek onun doğru adımlar atmasını sağlar.

 

Uşak ve çevresinde ikamet eden, aldığı boşanma kararı doğrultusunda dava sürecini yönetecek ve haklarını savunacak bir avukat arayan kişiler internette ‘’Uşak en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Uşak boşanma avukatı’’ ve ‘’Uşak boşanma avukatı tavsiyesi’’ ifadesini aratıyor. Sizler için hazırladığımız makalemizde ‘’Uşak boşanma avukatı’’ ifadesiyle ne anlatılmak istendiğine, Uşak boşanma avukatıyla ilgili merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

Uşak boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

İlgili üniversitelerin Hukuk bölümünden mezun olan, diploma alarak hukuki danışmanlık yapabilen kişiler avukat olarak adlandırılmaktadır. Avukatlar, üniversite eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri kullanarak müvekkillerine hukuki destek sağlar, müvekkillerini sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatır. Hukuk Fakültesini bitiren ve mesleğini icra eden avukatlar müvekkillerini hukukun her alanında destekleyebilecek bilgi birikimine sahiptir. Bazı avukatların kendilerini bir alanda geliştirerek ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak hukuki danışmanlık hizmeti verdiği görülmektedir. Boşanma davalarında süreci yöneten ve müvekkillerinin haklarını gözeten avukatlar, Uşak boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Uşak boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Boşanma davası açma talebiyle kendilerini arayan ve geçerli bir sebep sunan kişilere hukuki destek sağlayabilen Uşak boşanma avukatı, müvekkilinin talebine yönelik boşanma dilekçesi hazırlayabilmektedir. Evlilik birliğini sarsan pek çok neden bulunmaktadır. Eşlerin birbirine şiddet uygulaması ve can güvenliğini ortadan kaldırması, eşler arasında saygı ve sevginin azalması, eşlerin birbirine kötü davranması, eşlerden birinin topluma uygun olmayan bir yaşam biçimini benimsemesi, eşlerden birinin haklı bir sebep bulunmadan evden ayrılması, eşlerin huzurlu ve mutlu bir evlilik sürdürememesi, eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi ve sağlıklı bir evlilik sürdürememesi gibi nedenler boşanma sebebi olarak sayılabilmektedir. Kişiler boşanma dilekçesi hazırlamadan ve boşanma davası açmadan önce neden boşanmak istediklerini tespit etmelidir ve bu konuda deneyimli bir avukattan destek almalıdır. Boşanma sebebinin doğru bir şekilde tespit edilmesi hakimin dava sürecinde daha isabetli bir karar vermesini sağlar. Kişiler, bir avukat ile anlaşma zorunluluğu bulunmadan dava dilekçesi hazırlayabilirler ve boşanma davası açabilirler ancak daha önce boşanma davalarında yer almış ve aile hukuku alanında bilgi sahibi bir avukattan destek alınması tavsiye edilir.

 

Kişinin boşanmak istemesinin altındaki sebepleri araştırdıktan sonra Uşak boşanma avukatı buna yönelik dava dilekçesi hazırlar. Boşanma kararı alındıktan sonra kişilerin karşı taraftan bazı talepleri olabilmektedir. Bu talepler çocuğun velayetini üzerine alma, karşı taraftan alınacak nafaka, boşanma sonrası tarafların yapacağı mal paylaşımı, ve karşı taraftan tazminat alma olarak sıralanabilir. Bahsi geçen taleplerin yerine getirilebilmesi için bazı koşulları sağlaması, hukuka uygun olması gerekmektedir. Taleplerin hukuka ne kadar uygun olduğuyla ilgili değerlendirmeleri Uşak boşanma avukatı yapabilir.

 

Dava dilekçesi hazırlanmadan önce Uşak boşanma avukatı, müvekkiliyle bir görüşme yapar ve açılacak davanın hukuka uygun olması için çaba gösterir. Avukat eşliğinde hazırlanan dava dilekçesinde müvekkilin iddiaları ve bu iddiaları kanıtlayacak nitelikte deliller bulunur. Dava dilekçesinin içeriğinde müvekkilin iddiaları ve iddiaların hangi delillerle ispatlanabileceği yer almaktadır. Dilekçeyi tamamlayan ve müvekkilinin onayını alan Uşak boşanma avukatı, dilekçeyi Mahkemeye ileterek boşanma davasını açmış olur. Dava açıldıktan sonra delillerin dosyada bulunması önem arz etmektedir. Dava dosyasında yer almayan deliller Mahkemenin belirleyeceği süre içerisinde dosyaya eklenebilir ve Mahkemenin bilgisi dahilinde ilgili kurumlardan delil talep edilebilir. Dava süresince müvekkilinin lehine tanıklık yapacak kişileri Uşak boşanma avukatı dava dosyasına ekler ve Hakimin tanıkları dinlemesi sağlanır. Dava dosyasında tanıklar ile ilgili detaylar, tanığın adı ve adresi yer alır.

 

Müvekkilinin talebi üzerine Uşak boşanma avukatı bazı Mahkemeden bazı tedbirlerin alınması için dilekçe hazırlayabilir. Bu tedbirler uzaklaştırma kararının alınması, karşı tarafın iletişiminin engellenmesi, karşı tarafın nafaka ödemesi olarak sıralanabilir. Avukatlar, dava açmadan da müvekkillerinin tedbir taleplerini yerine getirebilirler. Kişilerin tedbir kararı aldırabilmesi için dava açmalarına gerek yoktur. Bir avukatın desteğiyle ve aracılığıyla yürütülen işlemlerin daha hızlı sonuca ulaştığı görülmektedir. Şiddete maruz kalan kişiler, bir avukattan hukuki destek alarak korunmayı talep edebilir.

 

Mahkeme, gelen talepler doğrultusunda kişilerin şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi, tarafların birbirlerine hakaret etmelerinin önlenmesi, yaşanan sorunlardan ötürü karşı tarafın evden uzakta tutulması, birlikte ikamet edilen konutun şiddete maruz kalan kişiye ayrılarak kişinin güvenli bir ortamda kalmasının sağlanması, şiddet eğilimi gösteren kişinin, şiddete maruz kalan kişiye yaklaşmasının önlenmesi, şiddet mağduru kişinin kişisel eşyalarına erişimin engellenmesi, mağdurun telefon ve çeşitli iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin engellenmesi, şiddet eğilimi olan kişinin varsa silahının kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gibi önleyici tedbirler alabilmektedir.

 

Hakim, boşanma davasında ilk önce dava dosyasının hazır olup olmadığını ve dosyada yer alan iddialara ilişkin delillerin bulunup bulunmadığını kontrol eder. Boşanma davasına ancak dosyanın hazır olması halinde başlanılır. Boşanma davasının ilk duruşmasında taraflar çağırılır ve dilekçede yer alan iddialarla ilgili taraflar dinlenir. İddiaların delillerle güçlendirilmesi ve tarafların kendini iyi ifade etmesi duruşmanın seyrini oldukça etkilemektedir. Hakim ilk duruşmada tarafların hangi konularda anlaştığını ve hangi konularda çatıştığını inceler. Avukatlar bu süreçte müvekkillerinin haklarını korurlar. İlk duruşmanın sonlanmasıyla birlikte hakim, ikinci bir duruşma tarihi verir ve ikinci duruşmada taraflara tanıklık edecek kişileri dinler. Tanıkların ifadeleri bir delil niteliği oluşturur. Her iki tarafın avukatı da tanıklar konuşurken onlara sorular sorabilir, alınan cevapların doğruluğunu test edebilir. Hakim, tarafları ve tanıkları dinledikten sonra dosyaya eklenecek başka bir iddia ve delil bulunmaması dahilinde karar verir ve duruşmayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

Evliliklerini birliğini sürdüremeseler de her konuda anlaşarak boşanmak isteyen kişilerin açtığı davaya anlaşmalı boşanma davası denmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce tarafların imzaladığı bir boşanma protokolü imzalar. Boşanma protokolü imzalayarak taraflar haklarını güvence altına alırlar ve boşanma sonrası üstlenecekleri yükümlülükleri kabul ederler. Boşanma protokolünün içeriğinde talep edilecek nafaka, çocuğun bulunması dahilinde velayetin kime verileceği, maddi ve manevi tazminat ödemeleri, birlikte yaşanılan konutta yer alan eşyaların nasıl paylaştırılacağı, mal paylaşımı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı bulunur. Tüm bu konularda anlaşma sağlayan taraflar protokolü imzalayarak resmi bir belge oluşturur.

 

Kişiler, hem hak kaybı yaşamamak hem de doğru adımlar atmak için boşanma avukatından hizmet alabilirler, boşanma protokolünün içeriğinin avukat tarafından oluşturulmasını isteyebilirler. Tarafların anlaşmalı boşanmak için taleplerini ve şartlarını yazıya döken Uşak boşanma avukatı, taraflarda fikir değişikliği olması halinde protokolü güncelleyebilmektedir. Boşanma avukatları taraflar arasında çıkan çatışmaları hazırladığı protokolle önleyebilir ve boşanma sonrası karşılaşılabilecek sorunların önüne geçebilir.

 

Her ne kadar hakim boşanma davasının nasıl sonuçlanacağına karar verse de boşanmanın kesinleşmesi için üst mahkemenin onayı gerekmektedir. Boşanma davasında alınan sonuçtan memnun olmayan taraflar istinafa giderek davanın tekrar gözden geçirilmesini talep edebilir. Kararın kesinleşmesi durumunda taraflar nüfus müdürlüğüne giderek gerekli düzenlemeleri yapabilir. Avukatlar müvekkillerini, kararın üst mahkeme tarafından onaylanıncaya kadar desteklemekle yükümlüdür.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davasının ne kadar süreceği konusunda net bir bilgi verilememektedir. Boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi açılacağı, boşanma dosyasının ne kadar sürede hazırlanacağı, dosyada hangi iddiaların yer alacağı ve iddiaların hangi delillerle güçlendirileceği boşanma davasının süresinde değişkenliğe yol açmaktadır. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler 1,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde boşanabilirken çekişmeli olarak açılan davalarda bu süre 4 yıla kadar uzamaktadır.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davası sonuçlandığında ortaya çıkacak masrafı davayı kaybeden yani davada aleyhine karar çıkan taraf ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma davası açan ve boşanan kişiler masrafı bölüşürler ve masrafa ortak olurlar. Taraflardan birinin talep etmesi üzerine masrafı tek başına ödeyebilmektedir.

 

Uşak boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Çocuğun velayetinin kime verileceği konusundaki karar tarafların taleplerine göre değil, çocuğun kendini rahat hissedeceği ve güvende olacağı ortama göre şekillenmektedir. İstisnalar hariç olmak üzere çocuğun velayetinin genellikle bakımını üstlenen kişi olan anneye verildiği görülmektedir. Annenin uygunsuz bir hayat sürmesi ve şiddete eğilimi olması durumunda çocuğun velayetinin babaya verilmesi mümkündür.

Uşak en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Boşanma kararı alan, Uşak ve çevresinde yaşayan kişiler ‘’Uşak en iyi boşanma avukatı’’ ifadesiyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Avukatlık Kanunu gereğince Hukuk Fakültesini bitirmiş ve diplomasını alarak avukatlık mesleği yapan herkesin hukukun her alanında danışmanlık yapma hakkı bulunmaktadır. Görevini yerine getiren ve sorumluluk sahibi olan avukatlar, öncesinde hizmet verdiği ve çalışmalar yürüttüğü kişiler tarafından ‘’en iyi’’ olarak adlandırılabilmektedir. ‘’Uşak en iyi boşanma avukatı’’ ifadesi de Uşak ve çevresinde hizmet veren ve tavsiye edilen kişiyi temsil etmektedir.

 

Uşak boşanma avukatı ücretleri

 

Uşak boşanma avukatının müvekkillerinden talep ettiği ücret merak konusu oldu. Boşanmayı düşünen kişiler internette ‘’Uşak boşanma avukatı ücretleri’’ ifadesini aratmayı sürdürüyor. Boşanma davasının detayları Uşak boşanma avukatının uygulayacağı ücret tarifesini değiştiriyor. Boşanma davasının ne kadar süreceği, tarafların anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacağı, boşanma davası açmak isteyen kişilerin neleri talep edeceği gibi faktörler ücrette değişkenliğe yol açıyor. Avukatlık Kanunu’yla birlikte güvence altına alınan ücret tarifelerinin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra bazı avukatlar müvekkillerine kolaylık sağlayabiliyor ve ücret ödemesini ileri bir tarihe erteleyebiliyor. Sizler de boşanmak istiyor ve Uşak boşanma avukatının müvekkillerinden talep edeceği ücreti merak ediyorsanız bizimle görüşebilir ve merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.

 

Uşak boşanma avukatı boşanma davası öncesinde ve sonrasında müvekkillerinin hak kaybı yaşamaması için uğraşır. Avukatlar dava açılmadan önce dilekçeyi sizin taleplerinizi göz önünde bulundurarak hazırlar, dava sürecini yönetir, iddialara ilişkin deliller bulmaya çalışır ve size hukuki destek sağlayarak davanın sizin lehinize sonuçlanması için çaba gösterir. Uşak boşanma avukatının sunacağı hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanmak istiyorsanız bizi arayabilir ve bizimle çalışma fırsatı bulabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button