avukat cansu şirin

Muğla Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Muğla ve çevresinde boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda hizmet sunmaktadır.

Birlikte bir hayat kurma amacıyla evlenen kişiler süreç içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü boşanma kararı alabilirler. Evliliği sonlandırmak istemenin altında pek çok neden yatabilir. Eşlerin arasında şiddetli çatışmaların yaşanması, eşlerin birbirine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması, eşlerin alkol ve kumar gibi alışkanlıklarının olması ve bu alışkanlıkların bağımlılık haline gelmesi, eşlerin birbirlerine sadık olmaması, eşlerin birbirlerine tahammülünün kalmaması gibi nedenler boşanma davası açılması için yeterlidir. Eşler arasında süre gelen sorunların çözüme kavuşturulamaması evliliğin birliğinin sonlandırabilmektedir. Avukatlar gelen talepler doğrultusunda müvekkilinin açtığı boşanma davasının takipçisi olur ve müvekkilinin hak kaybı yaşamasını önler.

 

Evliliklerinde çatışma yaşayan, boşanma davasında haklarını koruyacak bir avukata ihtiyaç duyan, Muğla ve çevresinde yaşayan kişiler ‘’Muğla en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Muğla boşanma avukatı’’, ‘’Muğla boşanma avukatı tavsiyesi’’ ifadelerini arama motorunda aratıyor. Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenlere ve ‘’Muğla boşanma avukatı’’, ‘’Muğla en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ifadeleriyle ilgili detaylara makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Muğla boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Bir kişinin avukat olarak adlandırılabilmesi için Hukuk Fakültesini tamamlaması ve Hukuk bölümünü bitirdiğine dair diploma alması gerekmektedir. Hukuk alanında bilgi sahibi olan avukatlar danışanlarının sorularına yanıt verebilmekte ve hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerine önerilerde bulunabilmektedir. Hukuk Fakültesinden mezun olan ve mesleğini icra eden her avukatın hukukun her alanında çalışma yürütebilme yetkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte bir alanda yoğunlaşarak deneyim kazanmak, müvekkillerini o alanda desteklemek isteyen avukatlar da bulunmaktadır. Aile hukuku ile ilgili çalışmalar yürüten, genellikle boşanma davalarında boy gösteren ve Muğla’de faaliyet gösteren avukatlara Muğla boşanma avukatı adı verilebilir.

Muğla boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Eşiyle anlaşmazlık yaşayan ve Muğla boşanma avukatının kapısını çalan kişiler ilk önce boşanma davası açmaları için geçerli bir sebep sunmalıdır. Muğla boşanma avukatı kendisine gelen kişiyi dinler ve boşanmaya neden olacak durumu tespit ettiğinde çalışmalarına başlar. Eşlerin birinin aldatması, eşlerin birbirine hakaret içeren sözcükler kullanması, eşlerin birbirlerinin hayatını tehlikeye atması, eşler arasında sevgi ve saygının kalmaması, eşlerin birbirine kötü davranması ve şiddete eğiliminin olması, haklı bir sebep göstermeden eşlerden birinin yaşanılan ortak konuttan ayrılması, eşlerden birinin ciddi bir sağlık sorunu yaşaması ve akıl sağlığını kaybetmesi, evliliğin temellerinin yıkılması ve sürdürülemez bir hal alması gibi nedenler boşanma sebebi olarak sayılabilmektedir. Mahkemeden istenilen sonucun alınabilmesi için ilk önce boşanma sebebinin doğru saptanması gerekir. Dava sürecinde Hakim, boşanma sebebini inceleyerek ve delillere göz atarak bir karara varır. Kişiler kendileri dava dilekçesi oluşturabilirler ve dava açabilirler ancak hukuki bilgiye sahip ve öncesinde çeşitli davalarda yer almış avukatlardan destek alınması önerilmektedir.

 

Boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle bir boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Muğla boşanma avukatı boşanma sebebini belirledikten sonra dava dilekçesini oluşturur. Kişiler bazen evliliği sonlandırırken karşı taraftan çeşitli isteklerde bulunabilmektedir. Çocuğun velayetini üstlenme, karşı taraftan nafaka ve tazminat alma, mal paylaşımı gibi talepler boşanmayla birlikte ortaya çıkmaktadır. Kişiler bu gibi talepleri Mahkemeye sunmadan önce bir avukatla görüşmeli, taleplerinin hukuka ne denli uygun olduğunu gözden geçirmelidir.

 

Muğla’de faaliyet gösteren Muğla boşanma avukatı, müvekkiliyle görüşme yaptıktan sonra davanın hangi temellere dayandırılacağına karar verilir ve dava dilekçesi hazır hale getirilir. Dava dilekçesinin içeriğinde müvekkilin neden boşanmak istediğinin yanı sıra çeşitli iddialar ve deliller de yer almaktadır. Muğla boşanma avukatı dava dilekçesinde hangi iddianın hangi delille güçlendirileceğine açıklık getirir. Dava son halini aldıktan sonra Mahkemeye iletilir ve dava açılır. İddialara ait delillerin dosyada hazır bulunması Hakimin davayı daha hızlı sonuçlandırmasını sağlar. Dosyada adı geçen ancak fiziki olarak bulunmayan deliller Mahkeme aracılığıyla ilgili kurumdan talep edilebilir. Tanık beyanı da boşanma dosyalarında delil niteliği taşır. Bu nedenle tanık listesinin dosyada yer alması, tanıkların adlarının ve adreslerinin detaylandırılarak dosyaya yazılması gereklidir.

 

Boşanma davalarında tarafların önleyici tedbir talep ettiği sıkça görülmektedir. Aile hukuku alanında müvekkillerine hizmet veren Muğla boşanma avukatı, müvekkilinin haklarını ve can güvenliğini koruyacak tedbirler aldırabilmektedir. Karşı taraftan nafaka alma, karşı tarafın şiddete eğilimi varsa uzaklaştırma ve iletişimini engelleme talepleri önleyici tedbirlerden bazılarıdır. Kişiler, yalnızca boşanma davası açtıktan sonra değil hayatlarının her anında ve kendilerini tehlikede hissettikleri her dakika Mahkemeye başvurarak tedbir alınmasını talep edebilir. Bir avukat aracılığıyla Mahkemeye tedbir talebinin iletilmesi daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

 

Önleyici tedbirlerin kapsamı oldukça geniştir. Kişiye şiddet uygulanmasının önlenmesi, hakaret içeren konuşmaların engellenmesi, şiddete eğilimi olan kişinin ortak kullanılan konuttan uzak tutulması, konutun mağdur kişiye verilmesi ve mağdur kişinin kendini güvende hissedeceği bir ortam oluşturulması, şiddete eğilimi olan kişinin mağdur kişiye hem ev hem de iş yerinde yaklaşmasının engellenmesi, mağdurun kişisel eşyalarına erişimin engellenmesi, mağdurun sosyal medya ve iletişim araçlarından rahatsız edilmesinin önüne geçilmesi, şiddete eğilimi olan kişinin varsa silahını kolluk kuvvetlerine devretmesi gibi tedbirler önleyici tedbir olarak sıralanabilir.

 

Hakim, boşanma davasında ele alınacak dosyayı inceler, dosyada yer alan iddiaların ve bunlarla ilişkili delillerin hazır olup olmadığına karar verir. Dosyanın hazır bulunması halinde taraflar Mahkeme tarafından belirlenen bir tarihte duruşmaya çağırılır. İlk duruşmada tarafların beyanları dinlenir, tarafların ortak paydada buluştuğu ve çatıştığı durumlar saptanır. Muğla boşanma avukatının görevi ilk duruşmada müvekkilinin arkasında durarak hak kaybı yaşamasının önüne geçmektir. Tarafları dinledikten sonra ikinci bir duruşma tarihi veren Hakim, ikinci duruşmada dosyada yazılı olarak yer alan tanıkları dinler. Boşanma davalarında tanıkların beyanları delil niteliğinde sayıldığından dosyada bulunacak tanık sayısına bir sınırlama getirilmemiştir. Taraflar, beyanlarını dinleteceği tanıklarını seçerken doğru adımlar atmalı ve duruşmayı lehine çevirmelidir. Tanıkların konuştuğu sırada her iki tarafın avukatı da tanığa çeşitli sorular sorar ve beyanlardaki çelişkileri gidermeye çalışır. Taraflar ve tanıklar dinlendikten sonra dosyada yer alan iddialar ve deliller gözden geçirilir. Araştırılacak başka bir husus kalmadığı takdirde karar aşamasına geçilerek dava sonlandırılır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Evliliklerini sürdüremeyen ve her koşulda anlaşarak boşanmak isteyen kişilerin açtığı davalara anlaşmalı boşanma davası denmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce taraflar bir protokol imzalarlar ve her konuda anlaştıklarını beyan ederler. Boşanma protokolünde boşanma davası sonrasında tarafların birbirlerinden neler talep ettiği, tarafların hakları ve birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken sorumlulukları yazılı şekilde yer alır. Bunların yanı sıra protokolün içeriğinde tarafların birbirlerinden talep edecekleri maddi ve manevi tazminatlar, eğer çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde olacağı, nafaka ödemesi, ortak konutta yer alan eşyaların nasıl paylaşılacağı, mal paylaşımı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı gibi maddeler de yer alır. Protokolün imzalanması tarafların maddelerin tümünde anlaşma sağladığı anlamına gelir.

 

Taraflar, hazırladığı boşanma protokolünde kendi haklarını gözeteceği için boşanma protokolünün bir avukat tarafından hazırlanmasına dikkat edilmeli ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmelidir. Avukatlar tarafların taleplerini dinleyerek onlara uygun bir boşanma protokolü hazırlayabilir ve şartların değişmesi dahilinde boşanma protokolünde değişiklik yapabilir. Taraflar kendi aralarında uzlaşma sağlayamadıklarında Muğla boşanma avukatından destek alarak boşanma protokolü hazırlatabilir ve ortaya çıkan pürüzleri kısa yoldan ortadan kaldırabilir.

 

Boşanma davaları yalnızca hakimin karar vermesiyle sonuçlanmaz. Anlaşmalı ya da çekişmeli fark etmeksizin boşanma davalarının tümünde karar bir üst mahkemeye iletilir ve üst mahkemenin onayıyla dava sonuca ulaşır. Boşanma davasında Hakimin verdiği karardan memnun olmayan taraflar istinafa giderek verilen kararın değiştirilmesi yönünde talepte bulunabilirler. İstinafta onaylanan karar davanın sonuçlandığı anlamına geldiği için taraflar nüfus müdürlüğüne giderek gerekli gördükleri işlemleri yapabilirler. Muğla boşanma avukatının müvekkiline karşı sorumluluğu, verilen kararın istinafta onaylanmasına kadar devam eder.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma davasının ne kadar süreceği dava açılmadan önce yapılacak hazırlıklara, dava açıldıktan sonra iddiaların nasıl temellendirileceğine ve iddialarla ilişkili delillerin nasıl sunulacağına göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında bir protokol hazırlandığı için dava 1,5 aylık gibi kısa bir sürede sonlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu süreç 2 yıldan 4 yıla kadar değişmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davalarının nasıl sonuçlandığı masrafı ödeyecek tarafı belirler. Dava sonuçlandığında aleyhine sonuç çıkan taraf mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma davası açan kişiler de mahkeme masraflarını ortak şekilde karşılarlar. Taraflardan biri inisiyatifini kullanarak Mahkeme masraflarını ödemeyi talep edebilir. Bu gibi durumlarda Mahkeme masrafları o kişi tarafından karşılanır.

 

Muğla boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Özellikle çekişmeli davalarda Hakim, velayet konusunda çocukların çıkarlarını gözeterek karar verir. Hakim karar verirken çocukların can güvenliğinin sağlandığı ve bakımının üstlenildiği bir ortamda yaşamasını öncelik kabul eder. Genellikle çocuklarının velayetinin annesine verildiği, istisna bir durum olması halinde velayetin babaya devredildiği görülmektedir. Günümüzde çocuğun bakımını büyük çoğunlukla annesi karşıladığı için velayet konusunda annenin önceliği bulunmaktadır. Annenin toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir yaşam sürmesi, şiddete eğiliminin bulunması veya şiddet uyguladığının tespit edilmesi, annenin çocuğun haklarını göz ardı ederek hareket etmesi gibi durumlarda çocuğun velayeti anneden alınarak babaya verilmektedir.

Muğla en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Evlilik birliğini sürdüremeyen ve dava açarak evliliklerini bitirmek isteyen kişiler, ‘’Muğla en iyi boşanma avukatı’’ ile ilgili merak ettiklerine yanıt arıyor. Avukatlık mesleğini icra eden kişiler hukukun her alanında görev alabilmekte ve müvekkillerinin hukuki danışmanlığını yapabilmektedir. Her avukat bilgilerini en iyi şekilde aktarmaya çalışır bu nedenle ‘’en iyi boşanma avukatı’’ ifadesinin doğruluğu bulunmamaktadır. Kişiler, ‘’Muğla en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini danışmanlık hizmeti aldıkları ve aldıkları hizmetten memnuniyet duydukları avukat için kullanmaktadırlar.

Muğla boşanma avukatı ücretleri

 

Boşanma davası açılması için dilekçe yazacak, dava sürecinin takipçisi olacak ve müvekkilini her koşulda savunarak hak kaybı yaşanmasının önüne geçecek Muğla boşanma avukatının uyguladığı ücret tarifesi merak konusu oldu. Boşanma davasının ne kadar süreceği, müvekkilin dava sürecinde neler talep edeceği, tarafların anlaşarak mı boşanacağı yoksa çekişmeli boşanma davası mı açılacağı gibi konular Muğla boşanma avukatının ücretinde değişkenliğe yol açmaktadır. Avukatlık Kanunu’na göre avukatların müvekkillerine sundukları hizmetin karşılığı peşin olarak tahsil edilmelidir. Ancak bazı avukatların müvekkilleriyle anlaşarak ödeme zamanı ve şeklinde kolaylık sağladığı görülmektedir. Muğla boşanma avukatının hukuki danışmanlık ücretini merak ediyorsanız bizi arayabilir ve merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.

 

Muğla boşanma avukatı, aile hukuku konusunda danışanlarına hizmet vermeyi ve danışanlarının haklarını savunarak taleplerini yerine getirmeyi sürdürmektedir. Müvekkillerinin aklına takılan soruları yanıtlayan ve onların adına dava sürecini takip ederek ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirgemeye çalışan Muğla boşanma avukatı Muğla ve çevresinde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Sizler de boşanma davası açmak istiyorsanız bizimle görüşebilir, sunduğumuz hizmetleri daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button