avukat cansu şirin

Denizli Boşanma Avukatı, Ücretleri, Tavsiye

Avukat Cansu Şirin, Denizli ve çevresinde boşanma avukatı ve aile hukuku konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Birlikte yaşlanma hayaliyle evlenen kişiler, evlilik sürecinde karşılaştıkları bazı sebeplerden ötürü birlikteliklerini sonlandırmak isteyebilirler. İmza atarak birlikte olduklarını resmiyete döken ve bir evi paylaşan kişilerin boşanma taleplerinin altında şiddetli geçimsizlik, eşlerin şiddete eğiliminin olması, eşlerin kumar ve alkol bağımlılığının bulunması, evliliğin başında gösterilen sadakatin zamanla azalması, eşler arasında sevgi ve saygının yok olması gibi nedenler yatabilmektedir. Bu gibi sorun teşkil eden durumların çözüme kavuşturulamaması, çiftlerin evliliklerini sonlandırmalarına neden olabiliyor. Günümüzde boşanma avukatı olarak adlandırılan ve aile hukuku alanında çalışmalarını yürüten avukatlar, boşanmak isteyen çiftlere hukuki danışmanlık hizmeti veriyor ve kişilerin hak kaybı yaşamaması için uğraş gösteriyor.

 

Denizli ve çevresinde faaliyet gösteren ve boşanmaya karar veren kişilere önerilerde bulunan avukatlara yönelik ‘’Denizli en iyi boşanma avukatı’’, ‘’Denizli boşanma avukatı’’, ‘’Denizli boşanma avukatı tavsiyesi’’ araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. ‘’Denizli boşanma avukatı’’ ve ‘’Denizli en iyi boşanma avukatı tavsiye’’ ifadeleriyle ne anlatılmak istendiğini ve boşanma dilekçesi hazırlama, boşanma davası açma gibi süreçlerin nasıl işlediğini makalemizin devamından öğrenebilirsiniz.

Denizli boşanma avukatı ifadesi ne anlama geliyor?

 

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun, aldığı diplomayla hukuki danışmanlık yapma yetkisi bulunan kişilere avukat adı verilir. Avukatlar sahip olduğu bilgi birikimiyle danışanlarının sorularını yanıtlayabilmekte ve ihtiyaç dahilinde danışanlarının haklarını savunabilmektedir. Diploma alarak avukat ünvanıyla görev yapabilen herkes hukukun her alanında çalışabilme ve danışmanlık verebilme yetkisine sahiptir. Bununla birlikte bazı avukatların, hukukun bir alanında yoğunlaşarak kendilerini geliştirmeyi hedeflediği ve bu alanda deneyim kazanmaya çalıştığı görülmektedir. Aile hukuku ile ilgili çalışmalarına odaklanan, kariyerinde boşanma davalarına öncelik veren, Denizli ve çevresinde hizmet sunarak danışanlarını bilgilendiren avukatlara ‘’Denizli boşanma avukatı’’ denmektedir. Denizli boşanma avukatının görevlerine makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Denizli boşanma avukatı görevleri nelerdir?

 

Boşanma davasının açılabilmesi için geçerli bir neden sunulması gerekmektedir. Denizli boşanma avukatı, boşanma talebiyle kendisine gelen kişilerin hangi nedenle boşanmak istediğini incelemektedir. Evlilik birliğini bozan ve tarafların boşanmaya karar verebileceği nedenler arasında eşlerin birbirine şiddet uygulaması ve birbirlerinin canlarını tehlikeye atması, eşlerin birbirine hakaret içeren sözcükler kullanması, eşlerin arasında sevgi ve saygının yitirilmesi, eşlerin toplum tarafından uygun karşılanmayacak, haysiyetsiz bir yaşam stilini benimsemesi, eşlerin birlikte ikamet edilen konuttan haklı bir sebep sunmadan ayrılması, eşlerin ciddi boyutta sağlık sorunlarıyla karşılaşması ve eşlerin mutsuz bir evlilik sürdüklerini fark etmesi bulunmaktadır. Boşanma davalarında istenilen sonucun alınması için boşanma sebebinin doğru bir şekilde saptanması gerekmektedir. Dava dilekçesini inceleyen Hakim, boşanma sebebini inceleyecek, tarafları ve tanıkları dinledikten sonra davanın nasıl sonuçlanacağına karar verecektir. Sürecin takip edilmesi ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi için boşanma davalarında Denizli boşanma avukatından hizmet alınması önem arz eder.

 

Müvekkilinin neden boşanmak istediğini tespit etmesiyle birlikte Denizli boşanma avukatı dava dilekçesini hazırlamaya başlar. Tarafların, evliliği bitirmenin yanı sıra bazı istekleri de bulunabilmektedir. Boşanma davası sürerken ya da boşanma gerçekleştiğinde tarafların birbirlerinden velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi talepleri olabilmektedir. Hakimin bu talepleri hayata geçirebilmesi için taleplerin hukuka uygun nitelikte olması gerekmektedir. Taraflar, neler talep edebilecekleri konusunda bir avukattan destek almalı ve gerçekçi taleplerde bulunmalıdır.

 

Boşanma talebi doğrultusunda hazırlanan dilekçede boşanma nedeni temellendirilir ve dilekçenin hukuka uygunluğu gözden geçirilir. Müvekkil ve avukatın işbirliği içerisinde hazırlanan dava dilekçesinin içerisinde karşı tarafa yönelik iddialar ve iddialara ilişkin deliller bulunur. Hangi iddianın hangi delille güçlendirileceği dava dilekçesinde açıkça belirtilmektedir. Mahkemeye iletilecek dava dosyasında iddiaların ve delillerin fiziken yer alması davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlar. Fiziken dosyada bulunmayan ve başka bir kurumdan talep edilecek deliller Mahkeme aracılığıyla temin edilebilir. Dava dosyasında delillerin yanı sıra dava sürecinde beyanları dinlenecek tanıkların adları, adresleri ve kimlik numaraları da yer alır.

 

Kişiler, boşanma davası açmadan önce ve boşanma davası sürerken rahatsızlık oldukları durumlar karşısında tedbir almak isteyebilirler. Aile birliğinin bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar, tarafların birbirinden uzaklaştırılması, tarafların birbirleriyle iletişiminin engellenmesi ve tarafların birbirlerinden nafaka talep etmesi gibi tedbirlerle çözüme ulaştırılmaya çalışır. Kişiler, kendileri Mahkemeye başvurabileceği gibi bir avukat aracılığıyla da tedbir talep edebilirler. Tedbir alınmasına yönelik başvuruların avukat aracılığıyla yapılması sürecin daha hızlı ilerlemesini ve tedbirin daha kolay alınmasını sağlamaktadır. Karşı tarafın davranışlarından rahatsızlık duyan ve şiddete maruz kalan kişiler önleyici tedbir aldırarak kendilerini güvence altına alabilirler.

 

Karşı tarafın şiddet ve hakaret içerikli sözcükler kullanmasının ve şiddet uygulamasının önüne geçilmesi, karşı tarafın birlikte yaşanılan konuttan uzak tutulması ve konutun mağdur kişiye tahsil edilerek güvenli bir ortam oluşturulması, karşı tarafın mağdurun iş yerine, evine ve bulunduğu sosyal ortamların tümüne yaklaşmasının engellenmesi, mağdur kişinin şahsi eşyalarına erişilmesinin engellenmesi, karşı tarafın cep telefonu ve sosyal medya aracılığıyla mağduru rahatsız etmesinin önüne geçilmesi, karşı tarafın sahip olduğu silah gibi tehlikeli araçları kolluk kuvvetlerine teslim etmesinin sağlanması gibi tedbirler önleyici tedbir olarak kabul edilmektedir.

 

Hakim, kendisine ulaştıran dava dosyasını incelerken dosyada eksik evrak olup olmadığını kontrol eder. Dosyada yer alan iddiaları ve delilleri inceleyen Hakim, evrakların tamamlandığına karar verdiğinde boşanma davasını açar. Hakim dava dosyanın hukuka uygunluğunu tespit ettikten bir duruşma tarihi belirler. Belirlenen tarihte hem davalıyı hem de davacıyı duruşmaya çağırır ve iki tarafın da beyanlarını dinler. Tarafların birbirleri hakkındaki iddialarını dinleyen Hakim, iddialarla ilişkili delilleri de inceleyerek taraflar arasındaki problem durumunu tespit eder. Avukatlar, müvekkilleri ile ilgili bir beyanda bulunulduğunda konuya dahil olur ve müvekkillerinin haklarını korur. İlk duruşmada tarafları dinleyen Hakim, ikinci duruşma için yeni bir tarih belirler ve ikinci duruşmaya tarafların dosyada yer verdiği tanıkları çağırır. Tarafların dinlenmesini istediği tanıklar sayısı için bir sınırlama getirilmemiştir. Taraflar arasındaki sorunlara şahit olan ve beyanlarıyla davanın yönünü değiştirebilecek tanıkların dava dosyasına yazılması ve Mahkemeye çağırılması önemlidir. Hakim, tanıkların ifadelerini alırken, ifadelerin doğruluğunu saptamak için her iki tarafın avukatı da tanığa çeşitli sorular yöneltebilir. Tarafları ve tanıkları dinledikten ve dosyaya eklenecek başka bir evrak bulunmadığına kanaat getirdikten sonra Hakim, kararını açıklar ve davayı sonlandırır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

 

Boşanmaya karar veren tarafların ortak bir paydada buluşarak ve her konuda anlaşarak açtıkları davalara anlaşmalı boşanma davası denmektedir. Taraflar her konuda anlaştıklarına dair bir protokol imzalayarak boşanma davası sonrasında protokol haricinde birbirlerinden bir şey talep etmeyeceklerinin sözünü verirler. Boşanma protokolünün içeriğinde boşanma davası sonlandığında tarafların hangi haklarının olduğu ve birbirlerinden neler talep edecekleri yer alır. Tarafların birbirlerinden nafaka talep edip etmediği, eğer ortada bir çocuk bulunuyorsa bu çocuğun velayetinin kime verileceği, tarafların birbirlerine tazminat ödeyip ödemeyeceği, ortak kullanılan konutun kime devredileceği ya da evdeki eşyaların nasıl paylaşılacağı, kişilerin şahsi mal varlıklarının nasıl bölüşüleceği, katkı payı alacağı ve katılma alacağı gibi konular da boşanma protokolünde yer alabilir. Protokolün geçerli sayılabilmesi için her iki tarafın da protokolde imzasının bulunması gerekir.

 

Mahkeme, boşanma davasında hazırlanan protokolü esas alacağından protokolü Denizli boşanma avukatının hazırlaması tarafların haklarının korunması açısından önemlidir. Protokol hazırlandıktan sonra tarafların fikir değiştirmesi durumunda Denizli boşanma avukatı protokolde değişiklikler yapabilir. Tarafların boşanma kararı aldığı ancak nafaka, velayet ve tazminat konularında uzlaşma sağlayamadığı durumlarda Denizli boşanma avukatı devreye girer ve taraflara önerilerde bulunarak mevcut probleme çözüm üretir.

 

Duruşmalarda tarafları ve tanıkları dinleyen hakim bir karar verip davayı sonlandırsa da alınan kararın hayata geçirilebilmesi için üst mahkeme tarafından onay alması gerekir. Dava sonucunda alınan karar istinafa gönderilir. İstinafa giden karara her iki taraf da itirazda bulunabilir ve verilen kararın değiştirilmesini talep edebilir. Bir itiraz olmaması dahilinde verilen karar istinafta onaylanır ve tarafların nüfus müdürlüğünde bulunan kayıtları güncellenir. İstinaftan kararın onaylanmasına kadar olan süreçte boşanma avukatının görevi devam eder ve avukatlar süreç sonlanana kadar müvekkillerine hizmet vermekle yükümlüdürler.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Boşanma kararı alan kişilerin en çok merak ettiği konu boşanma davalarının ne kadar sürdüğü oldu. Avukatlar, boşanma davalarının pek çok faktöre göre değişebileceğini açıklıyor. Davaya ne kadar sürede hazırlanıldığı, davada yer alan iddiaların temellendirilmesi ve delillerin dosyaya ne kadar sürede ekleneceği gibi konular davanın süresini değiştiriyor. Anlaşmalı boşanmaya karar veren ve bir protokol üzerinde anlaşan kişilerin boşanma davaları 1,5 aylık süreçte tamamlanabilirken çekişmeli boşanma davası açan kişiler davanın sonuçlanması için 4 yıla kadar bekleyebiliyorlar.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını hangi taraf öder?

 

Boşanma davası sonrasında ortaya çıkan mahkeme masrafını, davada aleyhine sonuç çıkan kişi ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların anlaşması üzerine mahkeme masrafı ikiye bölünerek de ödenebilmektedir. Ayrıca taraflardan biri kendi isteğiyle mahkeme masrafını üstlenebilir.

 

Denizli boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kime verilir?

 

Mahkeme, velayetin kime verileceği konusunda karar verirken ilk önce çocuğun menfaatlerini gözetir. Her iki tarafı da inceleyen hakim, çocuğa rahat, huzurlu ve güvende bir hayat sunabilecek potansiyeldeki tarafa velayeti verir. Günümüzde çocuğun bakımının genellikle anne tarafından karşılandığı görülmektedir. Bu nedenle büyük çoğunlukla çocuğun velayeti anneye verilir. Mahkemenin incelemeleri doğrultusunda annenin toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir hayat sürmesi, annenin şiddete eğiliminin olması, çocuğun menfaatlerini göz ardı etmesi gibi istisnalar sonucu velayetin babaya verildiği de görülmektedir.

Denizli en iyi boşanma avukatı ne anlama geliyor?

 

Denizli’de ikamet eden ve boşanma talebiyle bir avukat arayışına giren kişiler internette ‘’Denizli en iyi boşanma avukatı’’ ifadesini aratmaya devam ediyor. Avukatlık Kanunu gereğince Hukuk Fakültesinden mezun olan ve mesleğini icra eden her avukat hukukun her alanında çalışabilme yetkisine sahiptir. Her avukat müvekkillerini en iyi şekilde desteklemeye ve temsil etmeye çalışır. Bununla birlikte aile hukuku alanında yoğunlaşan ve bu alandaki başarısıyla göz dolduran avukatlar, toplumdaki kişiler tarafından ‘’Denizli en iyi boşanma avukatı’’ olarak adlandırılabilmektedir.

Denizli boşanma avukatı ücretleri

 

Günümüzde boşanma avukatlarının müvekkillerinden ne kadar ücret talep ettiği merak konusu oldu. Boşanmaya karar veren kişilerin bir avukattan hukuki destek alması halinde avukatlar müvekkillerine bir ücret tarifesi uygulamaktadır. Boşanma davasının ne kadar süreceği, tarafların anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanmak istemesi, dava sürecinde müvekkillerin neler talep ettiği gibi faktörler avukatların hizmetleri karşılığı alacakları ücrete değişkenliğe yol açmaktadır. Avukatlık Kanunu gereğince avukatların alacakları ücreti peşin tahsil etmeleri gerekirken bazı avukatların müvekkillerine ödeme kolaylığı sağladığı görülmektedir. Boşanma kararı alan ve ücret konusunda bilgilendirilmek isteyen kişiler Denizli boşanma avukatını arayabilir ve merak ettiği sorulara yanıt bulabilir.

 

Dava sürecinin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesi için uğraş gösteren Denizli boşanma avukatı, doğru adımlar atması adına müvekkiline yol gösterir. İlk aşamada dava dilekçesi hazırlayarak davanın açılmasını sağlayan, dava sürecinde müvekkillerinin haklarını koruyan ve davanın müvekkili lehine sonuçlanması için çaba gösteren Denizli boşanma avukatıyla görüşmek için bizi arayabilir, yapacağımız görüşme sırasında dava süreciyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçin

Size en kısa sürede yanıt vereceğiz.

avukat cansu şirin

Av. Cansu ŞİRİN, özel hukuk alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta; şirket danışmanlığı, iş davaları, tüketici uyuşmazlıkları, aile hukuku ve boşanma davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi – manevi tazminatı davaları gibi özel hukuk branşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Call Now Button